EN

bar {főnév}

volume_up
C1 = PRESSURE SWITCH IN THE SIMULATOR , SET AT 0,65 BAR AND AT 4,9 BAR
C1 = nyomáskapcsoló a szimulátorban, 0,65 bar-ra és 4,9 bar-ra beállítva
It wasn't a rock and roll bar or a country and western bar.
Nem volt topless bár, de rock vagy country bár sem.
The tables and the desk and the bar and the couches were floating slabs.
Az asztalok, az íróasztal, a bár, a kanapék megannyi lebegő mértani test.
bar (és: counter)
There was a private room behind the bar where the Buffaloes held their secret conclaves.
A pult mögötti különszobában a buffalók tartották titkos tanácskozásaikat.
Great, Karoly grumbled as they returned to their previous spots at the bar.
Hát ez remek zsémbelt Karoi, amikor visszatértek a pult mellé.
Sivrak stared past the bar, into the gloom on the side of the cantina opposite the band.
Elhaladt a pult mellett, besétált a zenekarral szemközti homályos részbe.
She looked over the bar and there he was, sprawled out on the floor in a stupor.
Átnézett a bárpult felett, és meglátta; a földön feküdt, kábultan elterülve.
A mangled face pushed itself across the underlit bar and into the conversation.
Torz arc nyomult a bárpult fölé, a beszélgetés közepébe.
They looked at the bar lined with construction workers.
A bárpult előtt álldogáló építőmunkásokra pillantottak.
Ravelston, farther down the bar and hemmed in by several men, saw what Gordon was doing.
Ravelston a kocsma mélyéből, egy embergyűrűből látta, mit csinál Gordon.
Gordon shoved open the door of the public bar, Ravelston following.
Gordon belökte a kocsma ajtaját, barátja követte.
And the old corner bar showed not the slightest sign of life.
A sarkon a kis vegyesboltot lelakatolták, a régi sarki kocsma kihalt.
This bar edged into the whirling disk and absorbed the sparks.
Ez a sáv a keskeny rúd felé tartott, és elnyelte a szikrákat.
A similar hide-covered bar looped over his lower abdomen.
A csípjét is hasonló brbevonatos rúd fogta le.
The boy flipped the girl up over his head and then whirled over the bar.
A fiú felemelte a lányt a feje fölé, aztán körbeforgott a rúd felett.
There is currently no firmly established, independent Bar and no access to public legal aid.
Jelenleg nem létezik szilárdan megalapozott, független ügyvédi kamara és nem elérhető az államilag biztosított jogsegély.
The picture was taken from the bar registry, and it was next to Mark's fourth-grade class photo.
Az ügyvédi kamara nyilvántartásából szerezték meg; Mark negyedik osztályos képe mellett díszelgett.
We welcome the outspoken call by the Malaysian Bar Association - which represents 8 000 lawyers - for the abolition of caning.
Üdvözöljük a 8000 ügyvédet tömörítő Malajziai Ügyvédi Kamara őszinte felhívását a vesszőzés megszűntetésére.
On one side of the bar were two hundred little people, those dragged into court by the power of the law.
A korlát egyik oldalán kétszáz kisember ült, akiket a törvény ereje citált ide.
The corporate boys huddle and hunker behind the bar.
A biztosító képviselői összedugják a fejüket a korlát mögött.
Look, we're gymnasts too, except no beam, no bars, no vault.
Mi is tornászok vagyunk, csak korlát, gerenda meg a többi nélkül.
He stood at the bar with the telephone pressed against his ear.
Állt a söntés sarkában, és hallgatta a csöngéseket.
Henry eltűnt a söntés pultja mögött.
To the right was a long saloon-type bar crowded with cowboys and cowgirls, all drinking Bud longnecks.
Jobbra egy söntés húzódott: cowboyok és lányok ücsörögtek ott és mindannyian Budweiser sört iszogattak.
Barring the one by which he purportedly hung himself?
Azért egy akadály volt a kampó, amire felkötötte magát, igaz?

Példamondatok a(z) "bar" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe transmitted energy bar moved upward-all of the other graphs were motionless.
Az energiaátviteli oszlop hirtelen megugrott, a többi érték mozdulatlan maradt.
EnglishShe gazed longingly at the Hershey's bar for a moment but at last met his gaze.
Carson még egy pillanatig a Hershey szeleteket bámulta, majd felemelte a fejét.
EnglishIf I pass the bar exam, get just a little money in my pocket, I'm otitta here.
Ha átmegyek az ügyvédi vizsgán, összeszedek egy kis pénzt, és már itt sem vagyok.
EnglishShe reminds me of a pole-vaulter eyeing the bar and wondering if it's set too high.
Rúdugróra emlékeztet, aki felméri a léc magasságát; vajon képes lesz-e átugrani?
EnglishNow, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
Namost a laborban daganat angiogenezist szimuláltunk amit a fekete oszlop jelöl.
EnglishReplaces the current Status Bar configuration with one that was previously saved.
Lecseréli az aktuális állapotsor-beállításokat egy korábban mentett verzióra.
EnglishShe looked over the bar and there he was, sprawled out on the floor in a stupor.
Átnézett a bárpult felett, és meglátta; a földön feküdt, kábultan elterülve.
EnglishWe emerge daily to play in the cantina where my only human friend, Wuher, tends bar.
Nap mint nap fellépünk a kantinban, ahol egyetlen ember-barátom, Wuher a csapos.
EnglishHe killed Kago by trying to strike him repeatedly on the underside of the bar.
Kago belehal abba, hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantam a pult alján.
EnglishThe foot patrolman came in just after the bar opened at noon and called, Hey, Bob.
A rendőrjárőr délután nem sokkal azután, hogy a bár kinyitott, lépett be az ajtón.
EnglishVoyles pointed at Tarrance, and they stepped into a small room used as the bar.
Voyles Tarrance-re mutatott és bementek a bárként használt kisebb helyiségbe.
EnglishMitch grabbed a glass of rum punch and made his way through the dancers to the bar.
Mitch felkapott egy pohár rumpuncsot és a táncosok között átvergődött a bárhoz.
EnglishBoShek wove his way through the crowd and leaned up against the bar next to him.
BoShek odaintett, majd átvágott a tömegen, és letámaszkodott a pultra a vuki mellett.
EnglishMorelli and the bar-tenders came in again, looking pretty pleased with themselves.
Morelli meg a bárfiúk visszajöttek, s látszott, hogy nagyon elégedettek önmagukkal.
EnglishExactly a week ago, she and Thomas were waiting for dinner in the bar at Mouton's.
Pontosan egy héttel ezelőtt ücsörögtek Thomasszal a Mouton's bárban asztalra várva.
EnglishLook upon the prisoner at the bar, and say whether she is guilty or not guilty.
Kérem az esküdtek szószólóját, nézzen a vádlottra, és jelentse ki: bűnös-e vagy sem.
EnglishThe spreadsheet Object Bar contains basic commands for applying manually formatting.
A munkafüzet Objektum eszköztára alapvető eszközöket tartalmaz a kézi formázáshoz.
EnglishOn the way downtown I stopped at a bar and had a couple of double Scotches.
A város felé menet megálltam egy bár előtt, és megittam két dupla skót whiskyt.
EnglishBut there is a bar exam looming, and when I think about it my hands tremble slightly.
De közeleg az ügyvédi vizsga, és ha erre gondolok, kicsit remegni kezd a kezem.
EnglishIt had a kind of bar in it—one shelf with glasses, another with bottles.
Egész kis bár volt benne: egy polc poharakkal, egy másik meg üvegekkel tele.