EN

baptism {főnév}

volume_up
1. vallás
How different from the baptism of Christianity?
Mennyiben lehet más, mint a keresztény keresztség?
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
'But only if you respond to the power of the baptism, and whether you do will soon be obvious,' Fulano said.
- De csak, ha elfogadják a keresztség erejét, ami hamarosan kiderül - mondta Fulano.
His Baptism had given him a strength denied his brothers and sisters.
A Keresztelés olyan erőt adott neki, amely fivéreitől és nővéreitől megtagadtatott.
Simple baptism, and you must recite a few words of the litany.
- Egyszerű keresztelés, és néhány szót el kell mondania litániából.
- Miféle keresztelés lesz...?

Példamondatok a(z) "baptism" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA young person seeking baptism would be reported by the priest he approached.
Ha valakit meg akartak kereszteltetni, a pap, akihez fordultak, jelentette.
EnglishLater, in Roman times, converts were initiated into Mithraism through this baptism.
Később, a rómaiak idején a megtérteket ezzel a szertartással keresztelték Mithrasz-hitre.
EnglishHis Baptism had given him a strength denied his brothers and sisters.
A Keresztelés olyan erőt adott neki, amely fivéreitől és nővéreitől megtagadtatott.
EnglishThe Divine Spirit floated on the waters, and that is why Christians receive the baptism of water.
- A Szentlélek a vizek felett lebegett, ezért kapják a keresztények a vízkeresztséget.
EnglishFrom the suspicion in her eyes as he approached it was plain she'd seen the Baptism, and feared him.
A tekintetében bujkáló gyanúból nyilvánvaló volt, hogy látta a Keresztelést, és fél tőle.
EnglishGod damn, buddy, he said, I guess we done had a baptism of fire.
Az áldóját, cimbora mondta , alighanem átestünk a tűzkeresztségen!
EnglishSimple baptism, and you must recite a few words of the litany.
- Egyszerű keresztelés, és néhány szót el kell mondania litániából.
English'But only if you respond to the power of the baptism, and whether you do will soon be obvious,' Fulano said.
- De csak, ha elfogadják a keresztség erejét, ami hamarosan kiderül - mondta Fulano.
EnglishYou believe in baptism, confirmation, salvation through good works, and life after death.
Hisznek a keresztelkedésben, a bérmálásban, a jó cselekedetek általi üdvözülésben, és a halál utáni életben.
EnglishThinkest thou not, to find here one that can give thee baptism?
Azt hiszed, itt nem akad, aki megkeresztelne?
EnglishIn this strange manner did Thais receive the holy rite of baptism.
EnglishAfter his baptism he remained yet a year amongst the Gentiles, unable to cast off the bonds of old habits.
Megkereszteltetése után egy évig még a világban maradt, a pogányok közt, ahová a szokás kötelékei láncolták.
EnglishGo we then to the church, and there according to the traditional rite of your holy faith let me receive baptism.
Menjünk tehát a templomba, és ottan a te szent hitednek bevett szokása szerint kereszteltess meg engemet.
EnglishExcept that the second baptism canceled the first.
- Azt hiszem, ez olyan volt... mint a keresztelkedés.
EnglishI believe they got some doctor off the ward to be its godfather, so determined were they to have the baptism done.
Azt hiszem, keresztapának a kórteremből hívtak ki valami orvost, annyira sürgős volt nekik a keresztelés.
EnglishThis baptism isn't the type you're familiar with.
- Ez a keresztelkedés nem olyan, amilyenre gondolsz.
EnglishHow different from the baptism of Christianity?
Mennyiben lehet más, mint a keresztény keresztség?
EnglishBaptism in the Holy Ghost! he promised, blithely.
Megtisztulás a Szentlélekben ígérte jókedvűen.
EnglishNo baptism of Merrick Mayfair was recorded in any parish church in New Orleans for the year of Merrick's birth.
Születésének évében New Orleans egyetlen templomi matrikulájába sem jegyezték be Merrick Mayfair megkeresztelését.
EnglishTo reach the Great Mother of Light in the eighth heaven, it is necessary to reject both Sabaoth and baptism.
Aki el akar jutni a nyolcadik égben lakó Nagy Fényanyához, annak dacolnia kell Zebaoth-tal is meg a keresztseggel is.