angol-magyar fordítás erre a szóra: banshee

EN

"banshee" magyar fordítás

EN

banshee {főnév}

volume_up
banshee
volume_up
családi kísértet {fn} (sikolyaival halált jelez)
If I were on Earth--well, my people were Irish, and I'd imagine the old Arran banshee had come to carry me off!
Ha a Földön lennék, mivel a családom ír származású, azt képzelném, hogy a jó öreg Arran-szigeti családi kísértet jött értem, hogy magával vigyen!

Példamondatok a(z) "banshee" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe banshee, too, turned; its wild hair flowed like water about its shoulders.
A banshee is megfordult, haja úgy hullámzott vállain, mint szélfútta tó tükre.
English[My,ers] It appears the Banshee fans arejust as disheartened as the play,ers.
Úgy látszik, hogy a Banshee rajongói nem olyan bátortalanok, mint a játékosok!
Englishp. 217Greetings, Banshee of the Sullivans, I say, he continued, swallowing hard.
Üdvözöllek, Sullivanok banshee-je, mondom folytatta aztán és nagyot nyelt.
EnglishI know it sounds crazy, but youve seen the banshee, youll just have to accept that now.
Tudom, őrülten hangzik, de láttátok a bansheet, és most el kell hogy higgyétek.
EnglishThe banshee took another step; the hem of her robe touched the bottom step.
A banshee még egy lépést tett előre, ruhája szegélye súrolta a legalsó lépcsőfokot.
EnglishIt sounds worse than a banshee on the loose, Camilla said firmly.
Rémesebb a hangja, mint az itt szabadon kószáló vészmadaraké jelentette ki Camilla.
EnglishAt intervals the diesel engine gave its weird banshee warning cry.
A Diesel-mozdony időnként hátborzongatóan kísérteties sikolyokat hallatott.
EnglishUncle Dale, do you have any idea about whats been going on with the banshee and all?
Dale bácsi, van fogalma arról, mi történt itt a bansheevel?
EnglishShe stepped closer even as the banshee stepped back to regard her.
Amint a banshee hátrált, a nő előbbre lépett, hogy megnézze magának.
EnglishWith a banshee shriek, a hawk exploded out of the high branches
Velőtrázó vijjogással egy sólyom csapott le az egyik fa tetejéről.
EnglishThe banshee took a tentative step forward and extended its arms; its fingers caressed the air.
A banshee tétován előrelépett, kinyújtotta karját, az ujjaival mintha a levegőt simogatta volna.
EnglishWe'll have to name it banshee, when we find out what it is, Camilla said, and she wasn't laughing.
Ha már rájöttünk, mi az, elkereszteljük családi kísértetnek mondta Camilla, de nem nevetett.
EnglishGreetings, Banshee of the Sullivans, he said, swallowing hard.
Készült 15 ív terjedelemben a Zrínyi Nyomdában, Budapest, 1991
EnglishIn the silence following the cessation of the radio's banshee wail, the child's sobs were especially penetrating.
A rádió visításának elhalását követő csendben különösen átható volt a gyerek zokogása.
EnglishSlowly he eased himself down to a wary crouch, but his gaze never left the face of the banshee.
Lassan, óvatosan guggoló helyzetbe ereszkedett, de a szemét egy pillanatra sem vette le a banshee arcáról.
EnglishThat's easier said than done, Camilla murmured, and flinched as the eerie banshee cry came again.
Könnyebb mondani, mint megtenni morogta Camilla, és összerándult, hallva a kísértet újabb, velőtrázó sikolyát.
EnglishThe banshee stood a scant two strides from the bottom steps.
A banshee alig két lépésnyire állí a lépcső aljától.
EnglishThanks to y,ou, Lorne, I'm gonna be a Charlotte Banshee.
Hála neked, Lorne, tagja vagyok a Charlotte Bansheenek!
Englishwhatever-it-is, the banshee if you like, catches itself a nice dinner soon and shuts up.
Reménykedjünk, hogy az a valami, ha úgy tetszik, kísértet, hamarosan szerez magának egy finom vacsorát, és befogja a száját.
EnglishWhen it gusted, howling banshee-like, Susan had to stand with her head tucked down and her shoulders drawn up.
Már bánta, hogy nem vette fel a kabátját, bár elég különösnek találta, hogy szeptemberben Oregonban ilyen hideg legyen.

Szinonimák (angolul) a(z) banshee szóra:

banshee
English