EN

banquet {főnév}

volume_up
banquet (és: junket)
The banquet and ballroom facility is in the east wing.
A bankett-terem és bálterem a kiszolgáló helyiségekkel a keleti szárnyat foglalja el.
Every meal's a banquet, every paycheck a fortune.
Minden étkezés kész bankett, minden havibér kész vagyon!
Ortiz had a virtual banquet laid out for lunch.
Ortiz számára az egész olyan volt, mint valami bankett.
Later in the evening King Aillas sat as host at a casual supper, the full state banquet would be served on the following day.
Később az est folyamán, Aillas király egy kötetlen vacsorán fogadta a vendégeket; a hivatalos díszebéd másnap volt.

Példamondatok a(z) "banquet" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI entirely reversed my pleasure-induced estimate of Ivory made at the wedding banquet.
Az esküvői vacsorán alkotott örömteli nézeteimet kénytelen voltam felülvizsgálni.
EnglishI struggled to keep my voice low so as not to alarm the mortals in the banquet room.
Igyekeztem halkan beszélni, nehogy megijesszem a halandókat a lakomateremben.
EnglishXI Dread Accusation That night torches lighted the banquet hall with a smoky glare.
Ezen az éjszakán fáklyák halovány fénye világította be a tanácskozótermet.
EnglishWe shall have a true banquet, here along the road, to which each shall give of his best!
Valóságos lakomát tartunk itt az út mellett, amelyhez mindnyájan a legjobbat adjuk!
EnglishWhen all this is over maybe we'll have a banquet, Aaron, what do you think?
Ha majd mindennek vége, Aaron, rendezhetnénk egy bankettet, nem gondolod?
EnglishI will go with thee to this banquet, and will remain by thy side without saying a word.
Veled megyek erre a lakomára, és oldalad mellett leszek, anélkül hogy egy szót is szólnék.
EnglishThe banquet with the Serenth Peninsula delegates was in late summer.
Nyár végén került sor a fogadásra, ahol a Serenth félsziget képviselői is megjelentek.
EnglishTyler also works sometimes as a banquet waiter at the luxurious Pressman Hotel.
Tyler pincérkedett is banketteken az elegáns Pressman hotelben.
EnglishYoung Lord Summerfield, she said, gazing at his beautiful mouth, let us banquet in my rooms.
Ifjú, Lord Summerfield búgta epekedve a nő a fiú gyönyörű ajkaira meredve.
EnglishThen in the butler's pantry they found the delicate glassware, enough for a royal banquet.
A tálalóban annyi finom üvegholmit találtak, hogy egy királyi lakomára is elég lett volna.
EnglishPops didn't help much with this Easter banquet and everyone understood why.
Nagy Ramona minden tőle telhetőt megtett a hangulat javítására.
EnglishAh, so, they will die at their banquet, my Master said thoughtfully.
Nos jó, úgy hát a lakomájukon fognak meghalni mondta Mesterem tűnődve.
EnglishAs for the company in my banquet room they were now all awake and arguing about the whole matter.
Lakomavendégeim addigra tökéletesen magukhoz tértek, és vadul vitatkoztak a kérdésen.
EnglishIn case you haven't been keeping score... it's his fucking banquet, and I'm the last course!
Ha esetleg eddig még nem vetted észre... ez az Õ kibaszott műsora, és én vagyok az utolsó szám!
EnglishShe left early and alone for the Great Hall, where she hoped to find Dhrun before the start of the banquet.
Korán elindult a Nagy Csarnokba, hátha sikerül beszélnie Dhrunnal a bankett előtt.
EnglishA small banquet room was reserved for the annual April 15 blowout.
Egy kis különtermet foglaltak le a szokásos évi összejövetelre.
EnglishThe banquet and ballroom facility is in the east wing.
A bankett-terem és bálterem a kiszolgáló helyiségekkel a keleti szárnyat foglalja el.
EnglishI wanted you, my dear mother, on hand to share our merriment at a banquet, which even now is about to begin.
- Azt akartam, anyám, hogy itt legyél azon a vidám ünnepségen, ami mindjárt kezdődik.
EnglishThey looked anxiously in the direction of the mortal banquet room.
Állva maradtak, és aggodalmasan pillogtak a lakomaterem felé.
EnglishThere were knots of people who plainly lived here, using some minor functionary position for an infinite banquet.
Az előcsarnokban rengeteg olyan embert látott, aki gyakorlatilag a palotában élt.

Szinonimák (angolul) a(z) banquet szóra:

banquet