EN

bankruptcy {főnév}

volume_up
Consumers are not sufficiently familiar with the risks of bankruptcy and excessive debt.
A fogyasztók nem ismerik eléggé a csőd és a túlzott eladósodottság kockázatait.
At the moment, they cannot service their leases and are consequently faced with bankruptcy.
Jelenleg nem tudják fizetni a bérleti díjat, következésképpen a csőd szélére kerülnek.
Greece is on the verge of bankruptcy and Spain and Portugal are also in difficulties.
Görögország a csőd szélén áll, Spanyolország és Portugália ugyancsak nehézségekkel küszködik.
Didn't really matter, because he'd also filed for bankruptcy.
Nem sokat számított, mert közben a fizetésképtelenség elismerését is kérelmezte.
Worse still, they risk being declared illegal on the grounds of bankruptcy.
Ami még rosszabb, a törvényen kívül helyezést kockáztatják a fizetésképtelenség miatt.
There is, finally, the issue of bankruptcy.
Végül itt van a fizetésképtelenség ügye.
bankruptcy
volume_up
bukás {fn} (anyagi)
bankruptcy

Példamondatok a(z) "bankruptcy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMy vote in favour is aimed at supporting all livestock farmers facing bankruptcy.
Igen szavazatom célja a csőddel szembenéző állattenyésztő gazdák támogatása.
EnglishSeventy-seven airlines have filed for bankruptcy in the European Union since 2000.
írásban. - (FR) 2000 óta hetvenhét légitársaság jelentett csődöt az Európai Unióban.
EnglishAs the example of Iceland shows, orderly state bankruptcy can be the right answer.
Mint Izland példája mutatja, lehet, hogy a rendes államcsőd a helyes válasz.
EnglishThe partner had been indicted for bankruptcy fraud, but a jury let him walk.
A társát perbe fogták hamis csődeljárás lefolytatásának vádjával, de nem ítélték el.
EnglishConsumers are not sufficiently familiar with the risks of bankruptcy and excessive debt.
A fogyasztók nem ismerik eléggé a csőd és a túlzott eladósodottság kockázatait.
EnglishFollowing the Council decision in March, no European country is at risk of bankruptcy.
A Tanács márciusi határozatát követően egy európai országot a csőd veszélye fenyeget.
EnglishWorse still, they risk being declared illegal on the grounds of bankruptcy.
Ami még rosszabb, a törvényen kívül helyezést kockáztatják a fizetésképtelenség miatt.
EnglishThis is setting a course straight for bankruptcy.
Ezek a gazdaságok ijesztő mértékben zsugorodnak, ami egyenesen a csőd felé viszi őket.
EnglishThis situation is threatening many shipyard undertakings with bankruptcy in the longer term.
Ez a helyzet számos hajógyári vállalkozást csőddel fenyeget hosszabb távon.
EnglishAt the moment, they cannot service their leases and are consequently faced with bankruptcy.
Jelenleg nem tudják fizetni a bérleti díjat, következésképpen a csőd szélére kerülnek.
EnglishThe crisis in the dairy industry has brought numerous farmers to the brink of bankruptcy.
írásban. - (DE) A tejipar válsága számos termelőt a csőd szélére sodort.
EnglishGreece is on the verge of bankruptcy and Spain and Portugal are also in difficulties.
Görögország a csőd szélén áll, Spanyolország és Portugália ugyancsak nehézségekkel küszködik.
EnglishIn contrast to some of the national budgets, the Union's budget is not threatened by bankruptcy.
Egyes nemzeti költségvetésekkel szemben az Unió költségvetését nem fenyegeti csőd.
EnglishDidn't really matter, because he'd also filed for bankruptcy.
Nem sokat számított, mert közben a fizetésképtelenség elismerését is kérelmezte.
EnglishPassengers must therefore make their claims in bankruptcy proceedings.
Ezért az utasoknak csődeljárás során kell benyújtaniuk igényeiket.
EnglishIn Europe we are witnessing the systematic collapse and bankruptcy of farms.
Európában a gazdaságok sorozatosan, tömegesen mennek csődbe.
EnglishThe policy in Greece is basically confined to a dilemma between exhausting austerity or bankruptcy.
A görögországi politika tulajdonképpen egy választás a megszorítások és a csőd között.
EnglishWhere necessary, they should offer capital support to financial institutions threatened with bankruptcy.
Ha szükséges, tőkeinjekciót kell adniuk a csőd által fenyegetett pénzintézeteknek.
EnglishIt ends in stagnation, inflation and ultimately in collective bankruptcy.
Stagnálásba, inflációba és végül kollektív csődbe torkollik.
EnglishPassenger compensation in the event of airline bankruptcy (vote)
Az utasoknak járó kártérítés a légitársaság csődje esetén (szavazás)

Szinonimák (angolul) a(z) bankruptcy szóra:

bankruptcy
English