EN

banking {főnév}

volume_up
1. pénzügy

Példamondatok a(z) "banking" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOne of the skis just clipped a pressure ridge at the end of the runway, banking.
Az egyik sítalp nekiütközött egy jégtaréjnak a kifutó végén, megdöntve a gépet.
EnglishWe may be on the verge of a classic banking crisis of withdrawal of confidence.
Egy, a bizalommegvonás miatt kialakuló, klasszikus bankválság határán lehetünk.
EnglishOn the other hand, banking is cheaper in the Netherlands or in Austria, for example.
Másrészt a banki szolgáltatások például Hollandiában vagy Ausztriában olcsóbbak.
EnglishChamlis broke up the damp sawdust banking on the fire, releasing the flames beneath.
Chamlis megkotorta a nedves fűrészport a tűz körül, felszabadította a lángokat.
EnglishI did a search of LA and found him as a CEO of an investment banking firm in Burbank.
Kerestem az adatbázisban, és állítólag egy befektetési banknál van Burbankben.
EnglishWhy was nothing said about the opposition to banking secrecy by certain Member States?
Miért nem mondott semmit arról, hogy bizonyos tagállamok ellenzik a banktitkokat?
EnglishA healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Egy egészséges bankrendszer a fenntartható gazdaságélénkítés előfeltétele.
EnglishThe Commission is closely monitoring developments in the Greek banking sector.
A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a görög bankszektorban történő fejleményeket.
EnglishThe regulatory system in Basel II was circumvented by means of shadow banking.
Az Új Bázeli Tőkeegyezményt az árnyfinanszírozás eszközeivel kerülték meg.
EnglishWe have not solved the banking crisis, nor will we by being faint-hearted.
Még nem oldottuk meg a bankválságot, és ha nyúlszívűek vagyunk, nem is fogjuk.
EnglishHis country's banking reputation depended upon secrecy, and he could reveal only so much.
Az ország bankjainak jó híre a titoktartáson alapult, ezért nem mondhat egyebet.
EnglishI am Alexander Holder, of the banking firm of Holder & Stevenson, of Threadneedle Street.
Alexander Holder vagyok, a Holder & Stevenson banktól, a Threadneedle Streetről.
EnglishOn the whole, John grasps the central principles of banking for the new century.
"Mindent egybevetve, John felfogja az új évszázad bankjának alapelveit.
EnglishThis situation will have benefits both for the banking sector and for consumers.
Ez a rendszer a bankszektor és a fogyasztók számára is előnyökkel jár.
EnglishThe involvement of foreign banks in the Ukrainian banking sector has already reached 35%.
A külföldi bankok részesedése az ukrán bankszektorban már elérte a 35 százalékot.
EnglishThe divided banking sector and public debt amounting to 90% of GDP are alarming.
Aggasztó a megosztott bankszektor és a GDP 90%-át kitevő államadósság.
EnglishI sat on the earth banking that looks out over the Muddy Creek and ate an apple.
Ott ültem az Iszapos Érre néz, földbl emelt töltésen, és almát ettem.
EnglishMember States could have reacted more swiftly when the banking crisis hit.
A tagállamok gyorsabban is reagálhattak volna, amikor beütött a bankválság.
EnglishIn short, we have witnessed an extraordinary transformation in the US banking landscape.
Röviden, az amerikai banki színtér rendkívüli átalakulásának voltunk a tanúi.
EnglishThus, it has pumped USD 700 billion into its banking system in financial aid.
Ezért 700 milliárd USD-nak megfelelő összegű pénzügyi támogatást pumpált bankrendszerébe.