angol-magyar fordítás erre a szóra: banker

EN

"banker" magyar fordítás

HU
EN

banker {főnév}

volume_up
1. pénzügy
Floyt crouched, listening with an animal intensity for the banker's approach.
Floyt lekushadva, állati élességgel figyelte a bankár közeledésének hangját.
The banker was accustomed to reading complex documents at great speed.
A bankár megszokta, hogy bonyolult dokumentumokat gyorsan végigolvasson.
She's confidential secretary to Otto Morganthal, the American and international banker.
Otto Morganthal, az amerikai és nemzetközi bankár bizalmi titkárnője.

Példamondatok a(z) "banker" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFloyt and the banker needed no second invitation; they both dived for cover.
Floytnak és a bankárnak nem kellett kétszer mondani: azonnal fedezékbe buktak.
EnglishFloyt crouched, listening with an animal intensity for the banker's approach.
Floyt lekushadva, állati élességgel figyelte a bankár közeledésének hangját.
EnglishThe banker reeled backward, dropping his weapon, clapping hands to his face, falling.
A bankár hátratántorodott, elejtette a fegyverét, és az arcához kapva összerogyott.
EnglishAnd our country with us, the banker added, earning Yamata's grati- tude.
És velünk együtt a hazánkat tette hozzá a bankár, amivel hálára kötelezte Jamatát.
EnglishBecause maybe Boon wasn't a banker nor even a very good trader either.
Szentigaz, hogy Boon nem volt bankár, s talán még kereskedőnek se vált volna be.
Englishcried the banker with an ashen face.
Ezt nem tudom és nem is vagyok hajlandó elhinni! kiáltotta a bankár hamuszínű arccal.
EnglishThey sat down after an hour, and Quince took his seat in his banker's chair.
Egy óra múltán leültek, Quince pedig elfoglalta helyét az íróasztalánál.
English'Great is the speed of the te-rain,' said the banker, with a patronizing grin.
- Nagyon gyorsan halad a vonat - szólt a bankár pártfogó nevetéssel.
EnglishReturn, old man, or the te-rain may depart without thee,' cried the banker.
Szállj be öreg, mert a vonat nélküled fog elmenni - kiáltotta a bankár.
EnglishThe car's first and only owner is a banker who enjoyed servicing the car himself.
A kocsi első és egyetlen tulajdonosa egy bankár, aki élvezte, hogy ő maga adja el az autóját.
English'Ay, and here they cut our tickets,' said the banker, fumbling at his belt.
- Itt lyukasztják a jegyeinket - szólt a bankár, az övében keresgélve.
EnglishBut if an insane banker could walk away and make it to Cocoa Beach, so could he.
Viszont ha az elmeháborodott bankár kisétált innen, és eljutott Cocoa Beachig, neki is sikerül.
EnglishDaisy Banker watched through the lace curtains as Henry stepped out of the cab below.
Daisy Banker átpillantott a csipkefüggöny résén, mikor Henry odalent kiszállt egy taxiból.
EnglishThe Swiss banker hadn't even blinked at seeing the suitcase full of cash.
A svájci bankárnak a szeme sem rebbent a készpénzzel teli bőrönd láttán.
EnglishI couldn't have faced Phuong, he said, and the name lay there like a banker's bid.
Nem tudtam volna Phuong szemébe nézni mondta, és ezt a nevet úgy tette le, mint bankár a tétet.
EnglishYou're among friends here; try for a little while not to be a banker.
Barátok közt van, próbálja meg, s legalább egy kis időre ne viselkedjék bankár módjára.
EnglishA day which has saved England from a great public scandal, said the banker, rising.
Egy olyan nap után, amely országos botránytól mentette meg Angliát mondta a bankár, és felállt.
EnglishThe banker was accustomed to reading complex documents at great speed.
A bankár megszokta, hogy bonyolult dokumentumokat gyorsan végigolvasson.
EnglishShe's confidential secretary to Otto Morganthal, the American and international banker.
Otto Morganthal, az amerikai és nemzetközi bankár bizalmi titkárnője.
EnglishThen, even now, I owe you a debt of gratitude, monsieur, said the banker's wife.
- No lám - mondta a bankárné -, máris hálával tartozom önnek?