EN bank
volume_up
{főnév}

1. általános

bank
(FR) Mr President, the European Investment Bank is both a bank and an institution.
Az Európai Beruházási Bank nem csupán bank, hanem egy intézmény.
The European Central Bank has certainly been the most responsive central bank.
Az Európai Központi Bank a leginkább rugalmasan reagáló központi bank volt.
A mandate shall be given to the Bank to grant loans in pursuance of this Decision.
E határozat végrehajtása érdekében a Bank megbízást kap kölcsönök folyósítására.
bank
volume_up
bank {fn} (játékban, akinél a pénz van)
(FR) Mr President, the European Investment Bank is both a bank and an institution.
Az Európai Beruházási Bank nem csupán bank, hanem egy intézmény.
The European Central Bank has certainly been the most responsive central bank.
Az Európai Központi Bank a leginkább rugalmasan reagáló központi bank volt.
A mandate shall be given to the Bank to grant loans in pursuance of this Decision.
E határozat végrehajtása érdekében a Bank megbízást kap kölcsönök folyósítására.
bank
volume_up
part {fn} (folyóé)
I stayed close to the bank, where the water barely covered my feet.
Egészen a part közelében maradtam, ahol a víz éppen csak a térdemig ért.
We'll stay close to the river bank in case we need to get off the boat in a hurry.'
Majd a part közelében maradunk, hogy a veszély első jelére kiszállhassunk.
Stalking away, he disappeared beyond the bank.
És határozott léptekkel eltűnt a part mögött.
bank (és: charge, dam, dike, dyke)
A thorn bush growing about half-way up the bank had been snapped off.
A töltés oldalán, a lejtő közepén, az egyik tüskés bokornak letöredeztek az ágai.
To the right, south, rose a steep bank, which the uberskeleton had descended
A csontkollekció jobb felé sietett, déli irányba, egy meredek töltés felé.
She turned to her right and made her way slowly along the edge of the high bank.
Jobbra tért s óvatosan haladt a magas töltés szélén.
She should ask the bank for a written statement explaining the reasons for their refusal.
Rosának írásos nyilatkozatot kell kérnie a banktól, melyben a pénzintézet megindokolja, miért utasította el számlanyitási kérelmét.
In reality, the European Investment Bank is the only international financial institution that answers voluntarily and that is accountable to a parliamentary institution.
Tulajdonképpen az Európai Beruházási Bank az egyetlen olyan pénzintézet, amely önként ad válaszokat, és elszámoltatható egy parlamentáris intézmény felé.
bank (és: escarp)
bank (és: thwart)
bank
bank
volume_up
feltöltés {fn} (homok)
bank
bank (és: mound)
bank
bank (és: bench, tree, workbench)
bank (és: bench, desktop)
bank (és: sleeve)

2. földrajz

bank (és: brink)
She turned and followed the river bank to the long low manse.
T'sais elfordult, és a folyópart mentén a hosszúkás, alacsony udvarház felé lovagolt.
The boom of a crane is visible near the bank.
Egy helikopter ereszkedik lefelé a folyópart közelében.
He stood close to the rivei- bank on which they walked, shadowed by the night and the remains of a stone wall.
A folyópart közelében állt, épp, amerre ők tartottak, az éjszaka és egy kőfal maradványainak árnyékában.
bank
bank (és: escarp)
Top of that grassy bank by the house—perfect natural setting.
Ott van az a gyepes rézsű a ház mellett, annak a teteje ideális pozíció, önmagát kínálja.
bank
bank
On the south the reef is miles away, enclosing a huge thousand-square-mile shallow called the Caicos Bank.
A déli oldalon a zátony vagy másfél kilométernyi távolságban húzódik, s egy Caicos Banknak nevezett óriási, kétszázhatvan négyzetkilométeres sekélyest fog közre.

3. földrajz: "of the lake"

bank

4. bányászat

Példamondatok a(z) "bank" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWell, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
Nos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
EnglishInstead of a cafe, Mitch found the Georgetown Library four blocks from the bank.
A kávéház helyett Mitch a banktól négysaroknyira lévő Georgetown Könyvtárba ment.
EnglishThe bank balance was Noel Constant's share in the estate of his anarchist father.
A folyószámla összege volt Noel Constant örökrésze anarchista atyja hagyatékából.
EnglishIn addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
Ezen túlmenően e Háznak több bizalmat szavaztak, mint az Európai Központi Banknak.
EnglishOn the given day, the money's wired into a corporate account in an offshore bank.
"Az adott napon," "a pénz egy vállalati bankszámlán egy külföldi banknál lesz."
EnglishAdewale Taiwo, aka FeddyBB -- master bank account cracker from Abuja in Nigeria.
Adewale Taiwo, azaz FeddyBB -- bankszámlafeltörő mester Abujából, Nigériából.
EnglishIt's discretionary with the bank, and this is a good way to keep them honest.
Azzal, hogy ellenőrizzük, gondoskodunk arról, hogy tisztességesen viselkedjenek.
EnglishEmmett, the bank manager's wife.
Épp mint az a szegény Mrs. Emmett, a bankigazgató felesége gondolta Miss Marple.
EnglishWhile the businessman ate his salad, he stared through the window toward the bank.
Az üzletember a salátáját fogyasztotta, közben a bankot bámulta az ablakon át.
EnglishA bank of surveillance monitors that covers nearly every corner of the house.
Egy seregnyi biztonsági kamera, amelyek végigpásztázzák a ház minden zegét-zugát.
EnglishIn this House there is a kind of reverential respect for the European Central Bank.
A tisztelt Házban valamilyen áhítatos tisztelet övezi az Európai Központi Bankot.
EnglishI would like to see more money for research but there is no bottomless bank account.
Örülnék, ha még több pénz jutna kutatásra, de feneketlen bankszámla nem létezik.
EnglishTrust me, the trouble Jack's in, my bank accounts won't even raise an eyebrow.
Ahhoz képest, hogy Jack mekkora bajban van, az én ügyleteim apró csínytevések.
EnglishThe driver made no response, just eased past the bank buildings and out of town.
A taxis nem felelt, csak elszáguldott a banképületek mellett és kihajtott a városból.
EnglishHe buried Floriel by the river-bank and tried to forget her in intense study.
A folyóágyban temette el Florielt, és intenzív munkával próbált elfeledkezni róla.
EnglishWide flats lay on either bank, shadowy meads filled with pale white flowers.
A folyó két partján széles, sík rét húzódott, telis-teli sápadt fehér virágokkal.
EnglishThe European Investment Bank needs to deliver more, better, faster results.
Az Európai Beruházási Banknak több, jobb és gyorsabb eredményt kell produkálnia.
EnglishLith bent, scooped a handful of slime from the bank and flung it into his face.
Lith lehajolt, felmarkolt egy maréknyi iszapot a partról, és a képébe vágta.
EnglishHowever, there is one matter where the Central Bank needs to take the lead.
Ugyanakkor egy területen a Központi Banknak kell felvállalnia a vezető szerepet.
EnglishThey tell me so I can alert the bank in the Bahamas that a wire might be on the way.
Megmondják, hogy értesíthessem a bahamai bankot, és ott számítsanak az átutalásra.