angol-magyar fordítás erre a szóra: banishment

EN

"banishment" magyar fordítás

EN

banishment {főnév}

volume_up
A few had defied that word during the long years of banishment only a few.
Néhányan dacoltak szavával a száműzetés hosszú éveiben, de csak néhányan.
The penalty for consulting a magician was banishment, but the penalty for practising magic oneself was death.
Egy jós megkérdezésének büntetése száműzetés volt, a mágiagyakorlásé azonban halál.
He knew that his stay at Lesbox would be read as a sort of banishment incurred because of Marcellus.
Tudta, hogy lesbosi tartózkodását valami száműzetés-félének fogják tartani, amelyet Marcellus idézett elő.
banishment (és: exile)

Példamondatok a(z) "banishment" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA few had defied that word during the long years of banishment only a few.
Néhányan dacoltak szavával a száműzetés hosszú éveiben, de csak néhányan.
English'Sparhawk has simply seized this flimsy excuse to violate his banishment.
Sparhawk ezt a szánalmas kifogást hozta fel a száműzetése megszakítására.
EnglishAugustus did not punish either Emilius or Cornelius by death or banishment.
Augustus a két összeesküvőt nem ítélte halálra, sőt száműzetésre sem.
EnglishAnd the banishment would have to be to a place where no harm would come to others.
És olyan helyre kell kivetni őket, ahonnan nem árthatnak másoknak.
EnglishGranted, a few probably deserved their banishment from the trade.
De tény, hogy néhányan tényleg kiérdemelték, hogy kizárják őket a ligából.
EnglishShe summoned energy, twisting it into the shape of her most powerful spell of banishment.
Energiákat idézett meg és az általa ismert legerősebb visszaűzési varázslattá formálta őket.
EnglishBremen had trained him personally until his banishment from the Keep more than ten years ago.
Bremen személyesen oktatta, amíg el nem űzték az Öregtoronyból, több mint tíz évvel ezelőtt.
EnglishThe penalty for consulting a magician was banishment, but the penalty for practising magic oneself was death.
Egy jós megkérdezésének büntetése száműzetés volt, a mágiagyakorlásé azonban halál.
EnglishLivia wrote the recommendation for banishment in very strong terms.
Livia igen szigorú hangon indítványozta a száműzetést.
EnglishHe knew that his stay at Lesbox would be read as a sort of banishment incurred because of Marcellus.
Tudta, hogy lesbosi tartózkodását valami száműzetés-félének fogják tartani, amelyet Marcellus idézett elő.
EnglishAfter the extermina-tion of the Chechen and the banishment of the Arme-nians, Georgians, and Ukrainians, that wont be a problem.
A csecsenek kiirtása, illetve az örmények, grúzok és ukránok kiüldözése után ez nem lesz probléma.
EnglishHe handed Livia his seal-ring so that she might write letters to the Senate by his authority, recommending the banishment.
Átadta Líviának pecsétgyűrűjét, hogy nevében levelet írhasson a szenátusnak, és indítványozza a száműzetést.
EnglishAnd we will face banishment, or worse.
Minket meg kitaszítás vagy még rosszabb vár.
EnglishAn excellent banishment, if unexpected.
Ragyogó visszaűzés, ha kicsit váratlan is.
EnglishHe told him that he knew that Postumus's banishment had been due to a cruel plot on Livia's part-he had positive proof of it.
Közölte vele, hogy Postumus száműzetése Líviának kegyetlen összeesküvése miatt történt, mindezt bizonyítani is tudja.
EnglishThen we discussed his banishment.
Ezután a száműzetésről kezdtünk beszélgetni.
EnglishHe even had the right of summarily condemning any Roman citizen, from ploughman to senator, to death or perpetual banishment.
Mindezen felül joga volt bármilyen római polgárt, a szántóvetőtől a szenátorig, halálra vagy örökös száműzetésre ítélni.
EnglishSo far from recalling him from banishment he refused even to renew his Protectorate when it came to an end the following year.
Nemhogy vissza nem hívta a száműzetésből, hanem még arra sem volt hajlandó, hogy néptribuni rangját megújítsa a következő évre.
EnglishA few lives spared from involuntary banishment and imprisonment, that they were sentenced to for no fault of their own!
Megmentettünk pár életet, néhány embernek nem kell önként vállalnia a szégyent és a rabságot egy olyan bűnért, amit nem is ők követtek el!
EnglishShe did not show the letter to Augustus but sent it direct to the Senate, who immediately voted a decree of perpetual banishment.
Nem mutatta, meg a levelet Augustusnak, hanem egyenesen a szenátusba küldte, ahol rögtön megszavazták az életfogytiglani száműzetést.

Szinonimák (angolul) a(z) banishment szóra:

banishment
Más szótárak