angol-magyar fordítás erre a szóra: to banish

EN

"to banish" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to banish" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe tried to banish these thoughts, and anchor himself within the moment.
Ki akarta verni a fejéből ezeket a gondolatokat, hogy lehorgonyozhassa magát a jelenbe.
EnglishWhen she couldn't banish that image, she attempted to alter it, mentally wiping the words away.
Visszafeküdt, lehunyta a szemét, és próbálta gondolatait elterelni a tábláról.
EnglishShe shook her head and raised her hand as though to banish a specter.
Megrázta a fejét, és úgy emelte föl a kezét, mint aki egy kísértetet akar elhessegetni.
EnglishI can banish the spirit for a time, but she will return if your kinsman does not recover.
Egy időre elűzhetem innen, de ha a rokonod nem gyógyul meg, visszajön.
EnglishAnd he could not banish from his mind the picture of Lestat bound in those mysterious chains.
És nem tudta kiverni a fejéből a titokzatos láncokra fűzött Lestat képét.
EnglishI closed my eyes for a moment and tried to banish all thoughts.
Lehunytam egy pillanatra a szemem, és próbáltam elűzni minden gondolatot.
EnglishIt was the ability to think ahead, and thereby banish panic utterly.
Messzire látott, ezért nem volt helye a világában a félelemnek.
EnglishHe did not try to banish it, because he still thought it came from God, and was the image of a saint.
Nem űzte el magától, mert még mindig azt hitte, hogy az Úrtól jön, és egy szent nő képe.
EnglishShe tried to banish all this with thoughts of the feast.
Gwenhwyfar a lakoma kérdéseivel próbálta más irányba terelni a gondolatait.
EnglishMaharet's answers would banish Jesse's doubts in an instant.
Maharet válaszai szempillantás alatt szertefoszlatták a kételyeit.
EnglishA dreadful thought occurred to me and I tried to banish it.
Szörnyű gondolatom támadt, és nem bírtam kiverni a fejemből.
EnglishI tried to banish this vision, this sense of enclosing remembrance.
El akartam űzni a látomást, az emlék fojtogatását.
EnglishHe tried now to banish Maharet's name from his thoughts.
Most Maharet nevét próbálta kiküszöbölni a gondolataiból.
EnglishI lay my healing hands upon him, and I banish his suffering.
Ráteszem gyógyító kezemet, és elűzöm a szenvedését.
EnglishThen this is your doom: I banish you forever from this court.
Ez lesz a sorsod: örökre kitiltalak udvaromból.
EnglishOh, please, banish any such thoughts from your mind!
Ó, kérlek, verd ki a fejedből ezeket a gondolatokat!
EnglishHe had to banish that sort of thinking from his mind.
Nem engedhetett meg magának ilyen gondolatokat.
EnglishShe was sure that he had decided to kill or banish her if he could get the slightest handle against her.
Meg van győződve arról, hogy Tiberius meg akarja öletni vagy száműzetésbe akarja küldetni, mihelyt valami ürügyet talál.
EnglishThey could banish me from town, they could force me into the fields, but they couldn't make me work hard.
Eltilthattak a várostól, kiparancsolhattak az ültetvényre, de arra nem tudtak rákényszeríteni, hogy keményen dolgozzam.
EnglishSo Lancelet must go, which means that Arthur must be forced to banish him, and probably Gwenhwyfar as well.
Lancelet-nak tehát mennie kell, ami azt jelenti, hogy Arthurnak el kell őt űznie, feltehetőleg Gwenhwyfarral egyetemben.

Szinonimák (angolul) a(z) banishment szóra:

banishment