angol-magyar fordítás erre a szóra: bane

EN

"bane" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "bane" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBooze and age, the bane of an ork's lifeif despair and drugs didn't get him first.
Ha ugyan a kétségbeesés vagy a drogok előbb el nem intézik őket.
English`But, Frodo, I pressed you hard at first about _Isildur's Bane_.
De Frodó, én kezdetben nagyon gorombán faggattalak Isildur Végzete felől.
EnglishHis thoughts of abduction on horseback to a temple of Bane
Korábbi vágya, hogy Bane templomába vigye őt, már csak távoli, homályos emléknek tűnt.
EnglishIt was for that reason that I turned rather to the matter of my brother and let be _Isildur's Bane_.
Ezért tértem rá inkább a bátyám dolgára, s ejtettem el Isildur Végzetét.
EnglishPoor quality-control at the factory, the bane of Soviet industry, had killed the whole crew , .
Gyenge volt a gyári minőségellenőrzés, a szovjet ipar istenverése.
EnglishBane come striding, if this was what the lawkeepers were like, what might the nobles of Cormyr have to offer?
Ha ilyenek azok, akik a rendért felelnek, milyenek lehetnek a nemesek?
English'But it was at the coming of the Halfling that Isildur's Bane should waken, or so one must read the words,' he insisted.
- De hisz úgy áll az írásban, hogy Isildur Végzete életre kel, ha a félszerzet megérkezik - erősködött.
EnglishIn particular he returned often to Isildur's Bane.
Újra meg újra visszatért Isildur Végzetére.
EnglishKline from next door, the bane of Virginia's life; the Haywards, who owned the corner storeóalso in attendance.
Mrs. Kline a szomszédból, Virginia életének megrontója, és Haywardék, a sarki csemege tulajdonosai, mind ott voltak.
English_Isildur's Bane_ I would hazard that _Isildur's Bane_ lay between you and was a cause of contention in your Company.
Isildur Végzete... meg merném kockáztatni, hogy Isildur Végzete állt köztetek, s az volt a Társaságban a viszály okozója.
EnglishThe new Church of Bane was too fanatical.
Bán hívei túlságosan fanatikussá váltak.
EnglishThe entire panoply of political officers, the zampoliti who had so long been the bane of the Soviet military, was now essentially gone.
Az egész tisztikar, a zampolitok, akik olyan régóta ültek a szovjet haderő nyakán, azóta gyakorlatilag eltűntek.
EnglishPoachers are the bane of my existence.
EnglishNor when the riddling words of our dream were debated among us, did I think of _Isildur's Bane_ as being this same thing.
Még akkor se jutott eszembe, hogy ez netán Isildur végzetével azonos, mikor álmunk rejtett értelmű szavait próbáltuk megfejteni.
EnglishOh, Bane and black doom, Bezrar muttered helplessly, as he found himself heading for the trail as fast as his shaking limbs could take him.
- Ó, sötét végzet! - mormogta Bezrar, miközben oly gyorsan loholt az ösvény felé, amennyire csak a lábaitól telt.
EnglishYour bane is not in Irnan.
EnglishIrlar was a servant of Bane.
EnglishHe was careful not to skid on the car tracks-the bane of out-of-town drivers-and he gave the cable car a head start as the light changed.
Vigyázott, nehogy megcsússzon a síneken, az elővárosi vezetők rémén, és mikor zöldre váltott a lámpa, kivágódott a villamos mögül.
EnglishIsildur's Bane is found.
EnglishAnd what is Isildur's Bane?

Szinonimák (angolul) a(z) bane szóra:

bane