angol-magyar fordítás erre a szóra: bandit

EN

"bandit" magyar fordítás

EN

bandit {főnév}

volume_up
He had forgotten the bandit's surname, but his senior NCO had not.
A kapitány elfelejtette a bandita vezetéknevét, a tiszthelyettese azonban nem.
Second bandit on Bullet Seven is two o'clock, eleven miles, accelerating, descending.
Második bandita szárnynak két óránál, tizenegy mérföldre, gyorsul, ereszkedik.
Dead bandit descending rapidly, turning right, decelerating.
Halott bandita gyorsan süllyed, jobbra fordul, lassul.

Példamondatok a(z) "bandit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBullet, bandit at twelve o'clock, twenty miles, the AWACS controller reported.
Bullet, banditák tizenkét óránál, húsz mérföldre jelentette az AWACS irányítója.
EnglishAillas reflected a moment, then said: I am more nearly a soldier than a bandit.
Aillas elgondolkodott, majd azt felelte: - Inkább katona vagyok, mint bandita.
EnglishSecond bandit on Bullet Seven is two o'clock, eleven miles, accelerating, descending.
Második bandita szárnynak két óránál, tizenegy mérföldre, gyorsul, ereszkedik.
EnglishI have a BANDIT at ten miles and low, angels ten, heading south at six-hundred-plus.
Van egy banditám tizenhat kilométerre, alacsonyan, mindössze három-zéró magasságban.
EnglishRokan serves no one but Rokan, the bandit leader said, his voice practically a growl.
- Rokan nem szolgál senki mást, csak Rokant - mordult fel a haramiavezér.
EnglishYou mean information about how your bandit friends plan to attack the caravan?
- Arra gondolsz, hogyan akarják a társaid megtámadni a karavánt? - kérdezte Sorak.
EnglishThe bandit’s rifle had been muffled, but Gordon’s .38 had echoed like thunder.
A banditák lövése tompított volt, ám az ő 38-asa akkorát szólt, mint a mennydörgés.
EnglishCancer, the man explained, then saw that this bandit didn't understand.
Rák magyarázta a férfi, aztán látta, hogy ez a bandita nem ért egy szót sem.
EnglishMazirian could surmise the services for which the bandit-troubadour paid salt.
Mazirian gyanította, mik lehetnek azok á szolgálatok, amikért a bandita-trubadúr sóval fizet.
EnglishHe had forgotten the bandit's surname, but his senior NCO had not.
A kapitány elfelejtette a bandita vezetéknevét, a tiszthelyettese azonban nem.
EnglishThe surprised bandit fumbled at first, cursing and trying to catch her wrists.
A meglepett bandita először hadakozott, szitkozódott, és megpróbálta elkapni a lány csuklóját.
EnglishI'll never forget it; how many chances do you get to see Smokey fuck the Bandit?
Sosem felejtem el; hányszor látod Smokey-t a banditával dugni?
EnglishThe first bandit had Gordon’s all-weather jacket tied around his waist.
Az élen haladó haramia a derekára kötötte Gordon remek, minden időjárásban használható dzsekijét.
EnglishBullet Seven, warning, second bandit four o'clock, high, eight miles, descending behind you...
Bullet figyelem, második bandita négy óránál fent, nyolc mérföld, ereszkedik magára...
EnglishNewscaster: The so called Afro Bandit struck Multinational Bank.
Bemondó: Az afro-amerikai névre keresztelt bandita feltörte a Multi bank-ot.
EnglishBlue One aint gonna like it, the bandit by the fire warned lowly.
- Kék Egyesnek nem fog tetszeni - jegyezte meg halkan a tűznél foglalatoskodó bandita.
EnglishBullet Seven, second bandit climbing through your altitude, two o'clock, twelve miles .
Bullet, második bandita emelkedik két óránál, tizenkét mérföldre.
EnglishRomulus had been a mere bandit-chieftain and was not among the first rank of the Gods.
Romulus szerinte egyszerű bandita törzsfőnök volt, és nem foglalt helyet az istenek első sorában.
EnglishFrom what I can gather he is a Ska renegade, who became a bandit and took to the hills.
- Abból, amennyit hallottam, egy ska számkivetett, aki bandita lett és bevette magát a hegyek közé.
EnglishThe bandit, rolling his pale gray eyes to the side, saw Aillas.
A bandita világosszürke szeme oldaltfordult, és ő is meglátta Aillast.

Szinonimák (angolul) a(z) bandit szóra:

bandit
English