angol-magyar fordítás erre a szóra: banal

EN

"banal" magyar fordítás

EN

banal {melléknév}

volume_up
Voltaire was determined to ignore banal interpolations.
- Voltaire elhatározta, nem törődik a banális közbeszólásokkal.
Said like this, it seems the most banal of statements, but it is not.
Ez így teljesen banális bejelentésnek hangzik, de higgyék el, nem az.
There was something dead behind that banal facade.
Valami meghalt a banális homlokzat mögött.
On the contrary, the subject matter itself is viewed in a banal and casual way.
Éppen ellenkezőleg: elcsépelt és hétköznapi módon szemléli az adott ügyet.
(PL) Madam President, I do not want to repeat the same old banal statements about the benefits of globalisation.
(PL) Elnök asszony, nem szeretném megismételni ugyanezeket a régi, elcsépelt megállapításokat a globalizáció kedvező hatásairól.

Példamondatok a(z) "banal" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOn the contrary, the subject matter itself is viewed in a banal and casual way.
Éppen ellenkezőleg: elcsépelt és hétköznapi módon szemléli az adott ügyet.
EnglishI will merely ask this question because I do not think it is a banal one.
Azért teszem fel ezt a kérdést, mert nem hiszem, hogy olyan egyszerű lenne megválaszolni.
EnglishThe conversation faltered, and began again: chatty, almost banal.
A beszélgetés abbamaradt, később újra feltámadt: csevegtek, majdnem banális dolgokról.
EnglishSaid like this, it seems the most banal of statements, but it is not.
Ez így teljesen banális bejelentésnek hangzik, de higgyék el, nem az.
EnglishVoltaire was determined to ignore banal interpolations.
- Voltaire elhatározta, nem törődik a banális közbeszólásokkal.
EnglishAnd it's not a banal story -- after the liberation he continued to make false papers until the '70s.
És az nem egy köznapi történet -- a felszabadulás után folytatta dokumentumok hamisítását egészen a 70-es évekig.
EnglishIt frowned once and glanced at the screens, which showed a perfectly banal view of empty space.
Gondterhelten ráncolta a homlokát, és egyre többször pillantott a képernyre, ami a világr semmitmondó sötétjét mutatta.
EnglishDeck and I begin a banal conversation about Derrick Dogan's case while we gently overturn tables and chairs.
Deckkel elkezdünk beszélgetni Derrick Dogan ügyéről, miközben finoman felforgatjuk a székeket meg asztalokat.
EnglishThere was something dead behind that banal facade.
Valami meghalt a banális homlokzat mögött.
EnglishInstead, this element here is much more banal.
English(PL) Madam President, I do not want to repeat the same old banal statements about the benefits of globalisation.
(PL) Elnök asszony, nem szeretném megismételni ugyanezeket a régi, elcsépelt megállapításokat a globalizáció kedvező hatásairól.
EnglishAll that power in such a banal container.
EnglishAs if he could be so ... banal.
EnglishThis comment, which would once have struck him as in a league with such banalities as You look so good I could just eat you up now seemed not banal at all.
Valaha éppoly közhelynek érezte volna a nő iménti; megjegyzését, mint mikor valaki azt mondja: Olyan édes vagy, hogy legszívesebben megennélek!
EnglishShe was limp, in a brand of ecstasy, a litany of banal innocence thudding out of her, no evil, no design, no malice, no knowledge, no pain.
A menyasszony elernyedt az eksztázisban, lüktetve fecskendett belőle a banális ártatlanság, semmi gonosz, semmi fondorlat, semmi rosszindulat, semmi szenvedés!
English(Laughter) Now astrology -- we remove the banal idea that your life could be predicted; that you'll, perhaps today, meet a lucky man who's wearing a hat.
(Nevetés) Nos, az asztrológia -- elvetjük a banális ötletet, hogy az élet megjósolható, hogy ma találkozol egy szerencsés emberrel aki kalapot visel.
EnglishAnd, of course, it's one that's dear to my heart, because all of these sentiments -- some banal, some a bit more profound -- all originally had come out of my diary.
És természetesen ez nagyon kedves nekem, ezek miatt az érzelmek miatt -- némelyik banális, némelyik mélyreható -- mindegyik a naplómból származik.
EnglishHe made the very banal and unarguable point that governments are better when there is an opposition and that we should tolerate other points of view.
Például azt a banális és vitathatatlan kijelentést tette, hogy a kormányok jobbak, ha ellenzék is van, valamint hogy tolerálnunk kell a sajátunktól eltérő véleményeket is.
EnglishWhen he spoke next it was to make some banal remark about the quality of the rations they carried and to hope Judy would find some fresh food sources here.
Aztán még tett valami hétköznapi megjegyzést a magukkal hozott élelem minőségére, s hangot adott annak a reményének, hogy Judy majdcsak talál valami friss élelemforrást.

Szinonimák (angolul) a(z) banality szóra:

banality