angol-magyar fordítás erre a szóra: ballroom

EN

"ballroom" magyar fordítás

EN

ballroom {főnév}

volume_up
And then, as I reached the top of the steps, I saw Celeste in the door of the ballroom.
Ahogy a lépcső tetejére értem, Celeste-et pillantottam meg a bálterem ajtajában.
The banquet and ballroom facility is in the east wing.
A bankett-terem és bálterem a kiszolgáló helyiségekkel a keleti szárnyat foglalja el.
For a moment he lay on the ballroom floor, breathing bard.
Egy pillanatig feküdt a bálterem padlóján, és nehezen lélegzett.

Példamondatok a(z) "ballroom" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd then, as I reached the top of the steps, I saw Celeste in the door of the ballroom.
Ahogy a lépcső tetejére értem, Celeste-et pillantottam meg a bálterem ajtajában.
EnglishNo - I cannot talk of books in a ball-room; my head is always full of something else.
- Nem, bálteremben nem tudok könyvekről beszélni, mindig más jár a fejemben.
EnglishShe arranged them before the reporters in a ballroom of the Willard Hotel.
Tyner szervezte meg, hogy a Willard Hotel báltermében találkozzanak a riporterekkel.
EnglishAnyway, very gradually I realized what they were talking about out there in the ballroom.
Nagyon lassan jutott csak el a tudatomig, hogy miről beszélnek a bálteremben.
EnglishWhen his beauty began to fade, he became an instructor in ballroom dancing at a dance studio.
Amikor a szépsége fakulni kezdett, egy tánciskolában lett a társasági táncok tanára.
EnglishSoft music of lutes and rebecs at once began to issue from the adjacent ballroom.
A szomszédos bálteremből lantok és hegedűk hangja csendült fel.
EnglishBut certainly, Excellence, your niece can study modern ballroom dancing.
Természetes, kegyelmes uram, hogy kedves unokahúga megtanulhatja itt a modern táncokat is.
EnglishHe was in the big room, the ballroom, at the front door, giving these two men the runaround.
Õ a nagy szobában volt, a bálteremben, a bejáratnál, ott apacsolt annak a két embernek.
EnglishPeople were coming now from the Conde Street ballroom, and the narrow street was jammed.
Emberek jöttek a Condé utcai bálteremből, tolongtak a szűk utcában.
EnglishShe permitted him to escort her to the ballroom and take her in his firms.
Megengedte, hogy Foyle a bálterembe kísérje, és ott átkarolja.
EnglishIn the darkened ballroom the clock under glass struck seven-thirty with a single musical note.
A sötét bálteremben az üvegbura alatti óra egyetlen dallamos ütéssel jelezte a fél nyolcat.
EnglishThese animals used to have antlers the size of ballroom chandeliers.
Az ír szarvas fején hatalmas, a báltermek óriáscsilláraival vetekedő méretű agancs díszelgett.
EnglishI was rushing back into the passage and he was just behind me, heading for the stairway to the ballroom.
Visszarohantam a folyosón, s ő futott velem, a bálteremhez vezető lépcső felé.
EnglishThere was only the sound of her struggle to breathe, the wind, and the ticking clock in the ballroom.
Csak saját kínlódó lélegzetét, a szelet és a bálteremben ketyegő óra hangját hallotta.
EnglishShe and Alex danced now and then in the ballroom after supper.
Õ meg Alex még táncoltak is alkalmanként a bálteremben, vacsora után.
EnglishShe is after me to take ballroom dancing lessons being offered at the Elks Lodge in East Quogue.
Folyton arról nyaggat, hogy menjek el társastáncleckéket venni az East Quogue-i Elks Lodge-ba.
EnglishTrue; and nobody can ever be introduced in a ball-room.
- Ez igaz, és persze nincs is rá mód, hogy egy urat bemutassanak egy hölgynek a bálon.
EnglishThe banquet and ballroom facility is in the east wing.
A bankett-terem és bálterem a kiszolgáló helyiségekkel a keleti szárnyat foglalja el.
EnglishThe ballroom doors were thrown wide, only blackness spilling out.
A bálterem ajtaja tárva-nyitva állt, de odabent koromsötét volt.
EnglishLet us move into the ballroom, where the dancing will soon begin.
- Menjünk át a bálterembe, ahol hamarosan kezdetét veszi a tánc.

Szinonimák (angolul) a(z) ballroom szóra:

ballroom