EN

ballot {főnév}

volume_up
I know it was a secret ballot, but we do not know for whom we have voted.
Tudom, hogy titkos szavazás volt, de így azt sem tudjuk, kire szavaztunk.
But it should deeply worry us when any system claims that the ruling ideology is too important to be subjected to the ballot box.
Azonban mélyen aggasztó kell, hogy legyen a számunkra az, amikor bármely rendszer azt állítja, hogy az uralkodó ideológia túl fontos ahhoz, hogy titkos szavazás tárgyát képezhesse.

Példamondatok a(z) "ballot" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe electronic voting system is used as an alternative to a vote with ballot papers.
Az elektronikus szavazórendszert a szavazólapok alternatívájaként alkalmazzuk.
EnglishMs Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.
A Parlament elnökének a második fordulón abszolút többséggel Simone Veil-t választják meg.
EnglishAll of us will shortly be held to account by our fellow Europeans at the ballot box.
Európai polgártársaink hamarosan valamennyiünket elszámoltatnak majd a szavazóládáknál.
EnglishI know it was a secret ballot, but we do not know for whom we have voted.
Tudom, hogy titkos szavazás volt, de így azt sem tudjuk, kire szavaztunk.
EnglishI was elected by this Parliament in a secret ballot, and you belong to this Parliament.
Titkos szavazással választott meg az a Parlament, amelynek Ön is a tagja.
EnglishGordon was sure there would be a secret ballot election here within weeks.
Gordon biztosra vette, heteken belül megrendezik a titkos szavazást.
EnglishShe looked doubtfully from the ballot to the tiny pencil by her boatful of nuts.
Carrie töprengve pillantott felváltva a cédulára és a mogyorókkal teli csónak mellett heverő ceruzára.
EnglishI do not consider this a ballot issue, as some might portray.
Nem gondolom, hogy ez választási ügy lenne, bár többen talán így vélik.
EnglishVoters not wishing to vote in favour leave the ballot paper blank.
A jelöltet nem támogató szavazók üresen hagyják a szavazólapot.
EnglishYou just have to look at what happened with the vote in the barracks, in the first and the second ballot.
Elég csak megnézni, hogyan zajlott a szavazás első és második fordulója a katonaságnál.
EnglishThe give-away was the ballot paper which asked whether they wanted to approve the Lisbon Treaty.
Ezt a szavazólap árulta el, amely megkérdezte tőlük, hogy jóváhagyják-e a Lisszaboni Szerződést.
EnglishThis means that there has been ballot box stuffing, as there was in Corsica's election.
Ez azt jelenti, hogy egy szavazó több szavazatot adott le, ahogyan az Corsica megválasztásakor is történt.
EnglishThey bombed, shot and murdered their way to success at the ballot box.
Bombákkal, lövöldözéssel és gyilkosságokkal jutottak el odáig, hogy sikereket értek el a választásokon..
EnglishYet, he wanted the good people of Indiana to have the opportunity to see his name on the ballot.
Mégis meg akarta adni Indiana derék lakosainak a lehetőséget, hogy lássák a nevét a szavazócédulán.
EnglishThe inhabitants of Bosnia Herzegovina deserve a better result from the votes they cast in the ballot box.
Bosznia-Hercegovina lakói az urnákba bedobott szavazataikért ennél jobb eredményt érdemelnek.
EnglishSuppose four of the High Tribunal met secretly and agreed to be bound by their own ballot.
Tegyük fel, hogy a Főbíróság négy tagja titokban találkozik, és közös álláspontra jut egy bizonyos kérdésben.
EnglishThe idea of a secret ballot was very appealing, and they quickly scribbled their numbers on scraps of paper.
Mindannyian gyorsan ráfirkantották a maguk summáját egy-egy cédulára.
EnglishIn a democracy, politics must be conducted through the ballot box, not with bullets and bombs.
Demokráciában a politikát választási urnákon keresztül, nem pedig golyókkal és bombákkal kell gyakorolni.
EnglishNicholas slowly unfolded each ballot and called the amounts to Millie, who wrote them down.
Nicholas lassan kibontotta a cédulákat, felolvasta az összeget, Millie pedig szép sorban egymás alá írta őket.
EnglishOn a ballot paper for an election, voters can only vote in favour of a candidate or a fixed number of candidates.
A szavazók a szavazólappal csak egy jelölt vagy meghatározott számú jelölt mellett szavazhatnak.

Szinonimák (angolul) a(z) ballot szóra:

ballot