EN

balding {melléknév}

volume_up
Sorak stood pat, and the balding ceramics merchant took two.
Sorak nem kért lapot, a kopaszodó agyagkereskedő pedig két lapot kapott.
He worked furiously on the face of Aristotle, the bearded, balding elder of his great painting, The Academy.
Arisztotelész arcán, az athéni iskola szakállas, kopaszodó vezetőjén dolgozott eszeveszetten.
He had envisioned the postman as a middle-aged, balding, conservative type.
A postást mindeddig középkorú, kopaszodó, régi vágású embernek képzelte.

Példamondatok a(z) "balding" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFor these young Elflings, something of the knowledge stored in that balding old pate.
Ennek a két fiatal elfnek egyet-mást a tudásból, amit a pilises vén fejedben tárolsz.
EnglishHe had envisioned the postman as a middle-aged, balding, conservative type.
A postást mindeddig középkorú, kopaszodó, régi vágású embernek képzelte.
EnglishA small balding man with a rounded belly and a sweating pink face was talking to him.
Verejtékes, rózsás képű, kopaszodó, potrohos ember szólította meg.
EnglishSorak stood pat, and the balding ceramics merchant took two.
Sorak nem kért lapot, a kopaszodó agyagkereskedő pedig két lapot kapott.
EnglishWhen it came to hunters, burly, balding men were a dime a peck.
Vadászok között annyi a kopaszodó, nagydarab ember, mint a szemét.
EnglishThe gaunt, balding artificer gestured at the wreck before them.
A hórihorgas, kopaszodó férfi az előttük elterülő roncsra bökött.
EnglishHer glance flickered toward her own escort, a short, balding man who was looking at his watch.
Egy megvető pillantást vetett élete párjára, egy alacsony, kopaszodó férfira, aki épp az óráját babrálta.
EnglishHe worked furiously on the face of Aristotle, the bearded, balding elder of his great painting, The Academy.
Arisztotelész arcán, az athéni iskola szakállas, kopaszodó vezetőjén dolgozott eszeveszetten.
EnglishThe big man nodded his balding head in acknowledgement.
A harcos enyhén előre billentette a fejét, köszönésképpen.
EnglishHelp from a short, pudgy, balding man.
Segítség attól az alacsony, kopaszodó szolgától.
EnglishHe was a short stocky man, balding, with hard features and a pair of gentle hazel eyes that didn't match the rest of his face.
Alacsony, sűrű emberke volt, haja ritkás, vonásai kemények, kedvesen csillogó barna szeme nem illett az arcához.
EnglishBrackman was portly and balding now.
EnglishAnd just for kicks we ran his picture through the balding, aging and weight gain software to see how he would look.
És csak a hecc kedvéért, átfuttatuk a képét a kopaszodás, az öregedés és a súlygyarapodás szoftveren, hogy lássuk, hogyan nézne ki.
EnglishThe balding man swore softly.
A kopaszodó férfi halkan káromkodott egyet.
EnglishA compact, balding man with the deep eyes of a ferret and a small, neatly trimmed mustache, the judge gaveled the court into session.
A zömök, kopaszodó, mélyenülő, kék szemű, rövid, gondosan nyírt bajuszt viselő férfi kalapácsütésével megnyitotta a tárgyalást.
EnglishHarvey almost expected to see her fingers leave silver trails on the brick she touched, or see soft horns appear from her balding head.
Harvey arra gondolt, hogy az ujjai, amiket végighúz a kémény oldalán, biztos ezüstösen csillogó nyálkacsíkot hagynak maguk után.
EnglishAn old balding lady was trundling a wire shopping caddy back from town as if both she and it were made of the finest bone china.
Egy idős, kopaszodó hölgy úgy tolta hazafelé drótból készült bevásárlókocsiját a központból, mintha a kocsi is, ő is, törékeny porcelánból lennének.
EnglishSeveral of the Customs officers had just listened quietly to the small balding man before he disappeared into a glass-fronted office behind them.
Néhány vámos épp akkor hallgatta végig csöndesen a kis kopaszodó emberkét, aki az imént tűnt el mögöttük az üvegfalú irodahelyiségben.
EnglishThe other was slim, elegant, with a vulture's neck and balding pate across which the few strands of hair were elaborately plastered.
A másik karcsú és előkelő jelenség; nyaka inas, mint a dögkeselyűé, s néhány szál maradék haját nagy gonddal tapasztotta keresztbe kopasz feje tetején.
EnglishPlayer Three, a heavyset and balding man who perspired freely, picked up the die and stared at it intently, as if willing it to do his bidding.
A Harmadik Játékos, egy kövér, kopaszodó férfi, aki izzadt, mint a ló, felvette a kockát, erősen rábámult, mintha csak rá akarna parancsolni.

Szinonimák (angolul) a(z) bald szóra:

bald
baldness
bald eagle