angol-magyar fordítás erre a szóra: balcony

EN

"balcony" magyar fordítás

EN

balcony {főnév}

volume_up
Out of habit Rhauligan ducked low and turned back to peer over the balcony rail.
Rhauligan az erkély széléhez lépett, és körbekémlelt.
She waved them to one end of the balcony while she went to the other.
Egy intéssel az erkély egyik végébe terelte őket, míg maga a másik végbe állt.
A balcony rimmed the gondola, screened with webbing to discourage fools and jumpers.
A gondolát erkély keretezte, hálóval borítva, hogy elvegye a bolondok és az ugrálni akarók kedvét.
The balcony faced the morning sun, and Poirot found it warm enough to bask in for a moment or two.
A balkon délkeletre nézett, és Poirot egy darabig jólesően sütkérezett a kellemes napfényben.
A balkon fölött ponyvatető volt.
There were many tiny balconies overhanging above, and they too were impossibly high.
Sok kicsi balkon is dudorodott a márványon, de azok is nyaktörő magasan voltak.
The side door was just beneath the choir balcony, but no one thought of going in that direction.
Az imaház oldalajtaja a karzat feljárata alól nyílott, de arra nem tartott senki...
Seats - pits - balcony - boxes - stalls - horse stalls - Martian horses - Martian Pampas...
Ülések széksorok karzat páholyok rekeszek istállók harci mének Mars-mező

Példamondatok a(z) "balcony" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt nestled remote in its trees with its little balcony and its small quay below.
A csónakház kis teraszával és lent a kikötőstéggel szerényen megbújt a fák között.
EnglishYou do not take the trouble to go out on your balcony and hurl it into the sea!
Nem vesztegeti az erejét azzal, hogy kimegy az erkélyére, és behajítja a tengerbe.
EnglishThey stood on a balcony that curved slightly as if on the inside of a vast circle.
Egy lágyan ívelő erkélyen álltak, mintha az egy hatalmas kör belsejében lenne.
EnglishGurgeh sat at his occasional desk near the balcony windows, looking out at the night.
Gurgeh a kisasztalnál ült, a teraszablak mellett, és bámult kifelé az éjszakába.
EnglishNo, sir, but their wet bathing things were hanging over the balcony rail as usual.
- Nem, uram, de a nedves fürdőholmijuk az erkély rácsán lógott; mint mindig.
EnglishDilph reappeared from the balcony, his words nearly lost in the shriek of the wind.
Dilph lekiáltott az erkélyről, de a szavait majdnem elnyelte a szél visítása.
EnglishThe boy who raped your daughter, then threw himself off the balcony - Lyle Gibson?
A fiú, aki megerőszakolta a lányát, majd kiugrott az erkélyről, Lyle Gibson.
EnglishAvery walked to the balcony in a pair of brilliant orange-and-yellow flowered shorts.
Avery rikító, narancssárga virágokkal díszített sortban sétált ki az erkélyre.
EnglishStarnes made the Mexicans sit in the balcony, but it didn't seem to bother them.
Mr. Starnes a mexikóiakat felültette az erkélyre, de ez egyáltalán nem zavarta őket.
EnglishIt was next door to his wife's but with no communicating door and no balcony.
Ez közvetlenül a felesége szobája mellett volt, de nem abból nyílt, erkélye sem volt.
EnglishThe only other way is to break one of the windows that faces on the balcony.
Másként csak úgy tud a lakásba jutni, ha az erkély felől töri be az ablakot.
EnglishThat's the role of the third side, is to help the parties to go to the balcony.
Ez a harmadik oldal szerepe, az hogy a pártok is kimenjenek az erkélyre.
EnglishShe lived in the very same house beneath the balcony of which Rinaldo had posted himself.
De Szent Julianus oltalmazta őt, s nem sok idő múltán jó szállást szerzett neki.
EnglishKing Throbius stepped back from the balcony and a moment later came out upon the meadow.
Throbius király eltűnt az erkélyről, és a következő pillanatban kilépett a rétre.
EnglishIn the aeroplane he had a boil and on the balcony at the Tio he hadn't got a boil.
A repülőgépen volt pattanása és a Tioban, az erkélyen nem volt pattanása.
EnglishCome, Myrjala said, taking Elminster's hand and slipping up to the balcony rail.
- Gyere. - mondta Myrjala megfogva Elminster egyik kezét és fellépve az erkély korlátjára.
EnglishShed used that balcony at least a half-dozen times before, when staking out the estate.
Legalább tucatszor használta ezt az erkélyt korábban, amikor még házakat rámolt ki.
EnglishThe palace loomed before him, every window and balcony aglow with light.
A palota ott derengett előtte; minden ablakát és erkélyét fényesen kivilágították.
EnglishI went to the door and saw a head appear over the top of the balcony and then an arm.
Kimentem, és megláttam, amint egy fej jelenik meg az erkély párkányán, aztán egy kar.
EnglishEspecially in a deserted balcony of a near-empty gay porno house at midnight.
Különösképpen nem éjféltájt egy majdnem teljesen üres homokosmozi elhagyatott erkélyén.