EN

balanced {melléknév}

volume_up
On the other hand, there is the necessity for a balanced trade policy.
Másrészről pedig egy kiegyensúlyozott kereskedelempolitikára van szükség.
All of these issues are tackled in the reports in a reasonably balanced way.
Ezen kérdések mindegyikét ésszerűen kiegyensúlyozott módon érintik a jelentések.
Multiple, balanced and realistic sanctions are provided for in the directive.
Sokrétű, kiegyensúlyozott és realisztikus szankciók szerepelnek az irányelvben.

Példamondatok a(z) "balanced" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis is not a protectionist proposal; in fact, I find it to be very balanced.
Ez nem protekcionista javaslat, valóban határozottan kiegyensúlyozottnak találom.
EnglishAll of these issues are tackled in the reports in a reasonably balanced way.
Ezen kérdések mindegyikét ésszerűen kiegyensúlyozott módon érintik a jelentések.
EnglishMultiple, balanced and realistic sanctions are provided for in the directive.
Sokrétű, kiegyensúlyozott és realisztikus szankciók szerepelnek az irányelvben.
EnglishThe attack his coun- try had begun could be balanced only by a counterattack.
A támadást, amelyet országa indított, csak ellencsapással lehet kiegyenlíteni.
EnglishI am of the opinion that the text represents a very well-balanced compromise.
Véleményem szerint a szöveg rendkívül kiegyensúlyozott kompromisszumot tükröz.
EnglishAs I said, I share in part Mrs Gill's opinion, which seems to me a very balanced one.
Amint elmondtam, osztom Gill asszony szerintem igen kiegyensúlyozott véleményét.
EnglishWe believe the review conference can succeed only through a balanced approach.
Úgy véljük, hogy a konferencia csak kiegyensúlyozott megközelítéssel lehet sikeres.
English(DE) Madam President, this is a balanced compromise and therefore I will support it.
(DE) Elnök asszony! Ez egy kiegyensúlyozott kompromisszum, ezért támogatni fogom.
English. - (FR) I am glad we have secured a balanced agreement with the Council.
írásban. - (FR) Örülök, hogy kiegyensúlyozott megállapodást kötöttünk a Tanáccsal.
EnglishHe cut one of his card piles in two and balanced the second one on my left shin.
Kettévette a kártyacsomagot, és egyik felével a lábszáramon egyensúlyozott.
EnglishThis is the important thing, and we believe we have reached a very balanced solution.
Ez a fontos, és úgy gondoljuk, hogy nagyon kiegyensúlyozott megoldásra jutottunk.
EnglishHe balanced his shoulder bag from long practice, and panted along in the thin air.
Al gyakorlottan egyensúlyozta vállán a táskát, és zihált a ritkás levegőtől.
EnglishShe took her time selecting it: the best, the straightest, the most perfectly balanced.
Nem kapkodta el, a legkülönbet, a legegyenesebbet, a legformásabbat kereste elő.
English(ET) I would like to thank the rapporteur for a timely and balanced report.
(ET) Szeretném megköszönni az előadónak az időszerű és kiegyensúlyozott jelentést.
EnglishAll these elements will have to be reflected in a package that we consider balanced.
Egy kiegyensúlyozottnak tekinthető csomagban mindezen elemeknek meg kell jelenniük.
EnglishWhat we are proposing is balanced support for a range of agricultural practices.
Amit javaslunk, az a mezőgazdasági gyakorlatok egy sorának kiegyensúlyozott támogatása.
English(BG) Mr President, I congratulate Mr Coelho for his well-balanced, objective report.
(BG) Elnök úr, gratulálok Coelho úrnak a kiegyensúlyozott, tárgyilagos jelentéséhez.
EnglishThere is only room for a balanced political solution, built on dialogue.
Az egyetlen járható út a párbeszédre épülő, kiegyensúlyozott politikai megoldás.
English(DE) Madam President, Mr Swoboda's report is encouraging, realistic and balanced.
(DE) Tisztelt elnök asszony! Swoboda úr jelentése bátorító, reális és kiegyensúlyozott.
EnglishThe Cercas report provides balanced and protective solutions for workers.
A Cercas-jelentés kiegyensúlyozott és védő megoldásokat nyújt a munkavállalóknak.