EN

bailing {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "bailing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAfter all, it is they who have had to spend large amounts of money on bailing out the banks.
Végeredményben nekik kellett hatalmas összegeket kifizetniük a bankok megmentésére.
EnglishEven if it is not yet sinking, it is high time we started bailing.
Ha nem is süllyed még a hajónk, itt az ideje, hogy gondoskodjunk biztosítékokról.
EnglishThe second oversimplification consists in saying 'We are bailing out these Greeks, these feckless Irish.'
A másik leegyszerűsítés, hogy "mentőövet dobunk ezeknek a görögöknek meg a renitens íreknek”.
EnglishWe cannot continue to have the taxpayer bailing out banks.
Ez a gyakorlat nem folytatható. Olyan bankokra van szükségünk, amelyek készek kockázatot vállalni.
EnglishHe didn't add that, this way, America wouldn't have to worry about bailing them out.
Arról nem is beszélve, hogy így Amerikának nem kell anyagi segítséget nyújtania, hogy az ország kilábalhasson a kátyúból.
EnglishGreece is going to need bailing out - but by whom?
Görögországnak segítségre lesz szüksége - de kitől kapja meg?
EnglishI spent six months bailing water out of the bilges.
Hat hónapig meregettem ki a vizet a törzsből.
EnglishStifler, you are not bailing on Jim.
EnglishIf the American correspondents stung the colonel into an admission they would be quick to seize it, but they would not join in bailing their countryman.
Ha az amerikai tudósítók beismerésre bírják az ezredest, ők is lecsapnak rá, de a maguk részéről nem csalják lépre honfitársukat.
EnglishDoes he think that the bailing-out of Portugal is not important enough for this Parliament to discuss, or is he just burying his head in the sand?
Úgy gondolja, hogy a portugál mentőcsomag nem olyan fontos, hogy a Parlamentben meg kellene vitatni, vagy egyszerűen a homokba dugja a fejét?
EnglishBecause the fund is not about simply bailing out companies - it is about supporting a strategy which will lead to sustainable growth and employment for the future.
Mert az alap nem csupán arra való, hogy pénzzel kimentse a vállalkozásokat - olyan stratégiát támogat, amely a jövőben fenntartható növekedést és foglalkoztatást idéz elő.
EnglishLet us consider the situation: what future is there for this forced Union of free countries, which is based on the stronger countries bailing out the weaker ones?
Mérlegeljük a helyzetet: milyen jövő vár erre a szabad országokat tömörítő erőltetett Unióra, amely lényegében azon alapszik, hogy az erősebb államok kimentik a gyengébbeket?
EnglishThese two countries, and probably others in the future, may be subjected to a hellish cycle of bailout policies, whereby bailing them out serves to bail out another bailout.
E két ország, és a jövőben talán még mások is, annak lesz kitéve, hogy a megmentési politikák ördögi körébe kerülnek, ami által megmentésük más megmentését szolgálja.

Szinonimák (angolul) a(z) bail szóra:

bail