EN

bailiff {főnév}

volume_up
1. jog
Within seconds, the bailiff leads the CEO into the courtroom.
Másodperceken belül a törvényszolga bevezeti Keeleyt a tárgyalóterembe.
the judge finally asked in the general direction of the bailiff.
- kérdezte végül a bíró a törvényszolga felé fordulva.
The bailiff stands to the left, next to the American flag.
Baloldalt, az amerikai zászló mellett áll a törvényszolga.

Példamondatok a(z) "bailiff" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishUnder the direction of the bailiff, they file from the courtroom for the last time.
A törvényszolga irányításával még egyszer utoljára kiáramlanak a tárgyalóteremből.
EnglishBailiff, take Mark back to the witness room, and keep him there until we finish.
- Teremőr, vigye vissza Markot. a tanúk szobájába, és tartsa ott; amíg nem végzünk.
EnglishHe took a folded one-hundred-dollar bill from his pocket and handed it to the bailiff.
Elővett egy összehajtogatott százdollárost a zsebéből, és odaadta a teremőrnek.
Englishthe judge finally asked in the general direction of the bailiff.
- Zárva van az ajtó? - kérdezte végül a bíró a törvényszolga felé fordulva.
EnglishThe bailiff, alerted by the whiplash in that tone, snaps out of his daze.
A metsző hang ostorcsapásként éri a törvényszolgát, és felrázza a bódulatból.
EnglishA bailiff led him to the witness chair and shoved the microphone away.
Az egyik törvényszéki szolga a tanúk székéhez vezette, és félretolta a mikrofont.
EnglishSend in those FBI people, Harry said to the bailiff as he was closing the door.
- Küldje be azokat az FBI-osokat - utasította Harry a teremőrt, aki éppen az ajtót csukta be.
EnglishFricke was sworn and seated and the bailiff adjusted his microphone.
Dr. Fricke-et feleskették, hellyel kínálták, a törvényszolga megigazította mikrofonját.
EnglishEven the court reporter and bailiff seem to have an attitude.
Úgy tűnik, hogy itt még a törvényszolgának és gyorsírónak is kivételes fellépése van.
EnglishWithin seconds, the bailiff leads the CEO into the courtroom.
Másodperceken belül a törvényszolga bevezeti Keeleyt a tárgyalóterembe.
EnglishA bailiff with a gun on his hip was the final actor in the play.
A színjáték utolsó szereplője a teremőr volt, oldalán pisztollyal.
EnglishHe was just a low-paid courtroom bailiff with a uniform and a gun, and bills to pay.
Csak egy alulfizetett törvényszolga, egy teremőr, egyenruhával, fegyverrel és néhány kifizetetlen számlával.
EnglishAnd one day the king's bailiff arrests him, shows him the white-hot irons, and says: 'Confess, knave!
Beszélj, kutya pogány, valld be, hogy ülepen dugdostátok egymást!
EnglishWhen they were gone, the bailiff climbed the stairs to the second floor and darted into an empty rest room.
Miután távoztak, a teremőr felment a lépcsőn a második emeletre, és bement az üres mosdóba.
EnglishThe bailiff stands to the left, next to the American flag.
Baloldalt, az amerikai zászló mellett áll a törvényszolga.
EnglishThere was a knock on the door, and the bailiff opened it slightly.
Kopogtattak az ajtón, a teremőr kinyitotta.
EnglishA brief recess, Kipler says to his bailiff.
A bíróság rövid időre visszavonul szól Kipler a törvényszolgához.
EnglishThe bailiff escorted Mark away, and when he closed the door Harry unzipped his robe and threw it on a table.
A teremőr kivezette Markot, és amint becsukta maga mögött az ajtót, Harry kibújt a talárból, és az asztalra hajította.
EnglishHe arranges us around the defense table, and stations his bailiff at the door to keep wandering lawyers out.
Leültet minket a védelem asztala körül, az ajtóba állítja a törvényszolgát, hogy tartsa távol az erre csellengő ügyvédeket.
EnglishThe Chief Commissioner waved his hand to the bailiff.