EN

baggage {főnév}

volume_up
1. utazás
I'm worried about the excess on my baggage, Miss Jones.
Egy kissé aggódom a súlyhatárt meghaladó poggyász miatt, miss Ionos.
Unattended baggage will cause a security alert.
Az őrizetlen poggyász biztonsági riasztást okozhat.
A reptériek végeztek a poggyász berakodásával.

Példamondatok a(z) "baggage" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe three moved to collect their carryon baggage, and in two cases, their wives.
- Mindhárman visszamentek üléseikhez táskáikért, illetve ketten a feleségükért is.
EnglishSo I went with them, bag and baggage, and with a glad heart, you may be sure.
Így hát elmentem velük az egész kis cókmókommal, és elhihetik, hogy vidám szívvel.
EnglishSemi-uniformed and rather scruffy-looking porters drew up by the baggage car.
A poggyászkocsi mellett egyenruhás, ápolatlan külsejű hordárok jelentek meg.
EnglishHip-hip grew with me, and along the way it took on all my baggage... my dreams.
A hip-hop velem nőtt, és az úton végig ő vitte a terheimet... az álmaimat.
EnglishNor does it cover goods which are carried by post or in travellers' baggage.
Ugyancsak nem vonatkozik a postán szállított vagy az utasok poggyászában levő árukra.
EnglishWe are not, however, a species that can choose the baggage with which it must travel.
Talán öntudatlanul is a régihez hasonlatossá akarták tenni új lakóhelyüket.
EnglishBesides, what makes you think he'd want to work with us, given all the personal baggage?
Emellett, miből gondoljátok, hogy ő akarna velünk dolgozni, azok után, ami történt?
EnglishIt came to a halt by a baggage train undefended save for some irregulars.
Megrakott ekhóskocsi mellett tette le, melyet mindössze egy maroknyi partizán védett.
EnglishBut the thought of unloading all this baggage on a stranger made his blood run cold.
De attól a gondolattól, hogy mindent egy idegennek pakoljon ki, ereiben megfagyott a vér.
EnglishIt might be wise to lose a couple of states so he could jettison some of the baggage.
Talán egy-két államban veszítenie kellene, akkor megszabadulhatna némi fölösleges tehertől.
English'And Orcs would have taken or destroyed all the boats, and the baggage as well.'
- Különben is, az orkok magukkal vitték vagy elpusztították volna valamennyit, s a poggyászt is.
EnglishA hatch thumped beneath him, probably last-minute baggage being stowed.
A csomagtér ajtaja becsapódott alatta, bizonyára most rakták föl az utolsó poggyászokat.
English'They will not run away as the others did, nor will they steal baggage.
- Nem fognak megszökni, mint amazok, és a csomagjaitokat sem lopják el.
EnglishJackson also was very much to the fore, pretending to be looking after Miss Marple's baggage.
Jackson is ott volt, és feltűnő igyekezettel buzgólkodott Miss Marple poggyásza körül.
EnglishHe had come ashore from the Indian Queen that morning and seen his baggage through the customs.
Aznap reggel szállt partra az Indian Queen nevű hajóról, s csomagját áthozta a vámon.
EnglishIt does not apply to goods carried by post or in travellers' baggage.
Nem vonatkozik a postán vagy az utasok poggyászában szállított árukra.
EnglishIf, said Halk, the Dark Man and his baggage don't slow us down.
Ha a Fekete ember jegyezte meg epésen Halk meg a poggyásza vissza nem fog bennünket.
EnglishThe driver slammed the baggage door, took his ticket and followed Mitch onto the bus.
A buszsofőr lecsapta a csomagtér ajtaját, elvette Mitch jegyét, majd Mitch után felszállt a buszra.
EnglishWe're unloading some serious baggage here, and it's time to have fun.
Súlyos terhek kerülnek majd itt le a vállunkról, és ideje, hogy egy kicsit jól érezzük magunkat.
EnglishPassengers may also carry liquids in their checked baggage for carriage in the hold of an aircraft.
Az utasok a repülőgép csomagterébe kerülő feladott poggyászban is szállíthatnak folyadékot.

Szinonimák (angolul) a(z) baggage szóra:

baggage
English