EN

bag {főnév}

volume_up
1. általános
A small bag, dark blue--a B.E.A. or B.O.A.C. bag--you must have seen it?
C.táska biztosan látta.
He'd always have a bag packed, and two false identities ready to be used.
Mindig készen állt egy összecsomagolt táska, és benne két hamis útlevél.
If he had come back to Bertram's, the bag would have been with him.
Ha visszajött a Bertramba, a táska is vele volt.
Tony twirled the top of the garbage bag with the creature inside, then knotted it.
Tony összefogta a zsák száját, azután csomóra kötötte.
The batch number of the blood bag shall be traceable for each blood component.
A vérvételi zsák tételszámának minden egyes vérkomponensre nyomon követhetőnek kell lennie.
He closed the bag and (with obvious reluctance) reknotted the top.
A fiú becsukta a zsák száját, és (látható kelletlenséggel) csomót kötött rá.
The bag of groceries--just a bag of groceries--crackled in his arms.
A zacskó csak egy zacskó élelem megzörrent a karjában.
Hamburger in big plastic bags, ten pounds in each bag, a dozen bags.
Hamburgerek nagy nejlonzacskókban, minden zacskóban öt kiló, egy tucat zacskó.
You know: sending him out after left-handed emery paper or a bag of dried squelch.
Elküldik balkezes smirgliért, meg egy zacskó szárított kiszeraméráért, ilyesmi.
Perpetua's a fat-ass old bag... who spends her time bossing me around.
Perpetua egy dagadt vén szatyor, aki főnökösködik felettem.
Pete lay partially turned on his side, the beer-bag lying beside him in a puddle of freezing amber slush.
Félig az oldalán hevert; mellette jegesedő borostyánszínű latyakban a sörös szatyor.
- I don't need a bag, I'll put it in my pocket.
- Nem kell szatyor, berakom a zsebembe.
They each had a bag slung on the left shoulder and the bags were identical, with brass eagle badges.
Mindegyiknek retikül lógott a bal vállán, s a két táska hajszálra egyforma volt, sas formájú sárgaréz csattal.
A bőrönd és az útitáska nyitva.
That's the big green suitcase and the black one, and the two small brown and the zip bag and the golf clubs and the racquets and the hold-all and the canvas suitcase - and where's the green bag?
Itt a nagy zöld bőrönd meg a fekete, aztán a két kis barna és a sporttáska, és a golfütők, a teniszütők, a nagy szatyor és a vászonhuzatos táska.
2. "hunting"

Példamondatok a(z) "bag" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBelbo bought a bag of corn and began feeding the pigeons with seraphic pleasure.
Belbo vásárolt egy zacskó eledelt, és angyali derűvel nekiállt galambot etetni.
EnglishShe put her bag on the desk and drew a line along the desk with her fingertip.
Táskáját az íróasztalra tette, és az ujja hegyével vonalat húzott az íróasztalon.
EnglishSoo-ee, pig-pig-pig, Kenny called, grinning and rattling the empty potato-chip bag.
Coca, coca, gyer-gyer-gyer zörgette meg Kenny a kiürült burgonyaszirmos zacskót.
EnglishWhen his gloved fingers touched the corpse in the bag, Tony recoiled a little.
Amikor kesztyűs keze hozzáért a zacskóban levő tetemhez, Tony kissé visszahőkölt.
EnglishYou know: sending him out after left-handed emery paper or a bag of dried squelch.
Elküldik balkezes smirgliért, meg egy zacskó szárított kiszeraméráért, ilyesmi.
EnglishBobby set down the big paper bag he was carrying and unslung his shoulder-bag.
Bobby lerakta a nagy papírzacskót, amit cipelt, és kicsatolta a sporttáskáját.
EnglishInstantly the man's fist shot towards him, knocking the black bag to the ceiling.
A férfi ökle ütésre lendült, a mennyezet felé repítve a fekete orvosi táskát.
EnglishThey just sit you down, debrief you, and then stick you in some shit-bag motel.
Csak leültetnek és bejelentik a dolgot, aztán bevágnak valami szaros motelbe.
EnglishHe gathered up the garments, thrust them into the bag, and made for the door.
Fölvette a menyasszonyi holmikat, belegyűrte a táskájába, és az ajtóhoz indult.
EnglishHe was putting the silver in a bag when this girl came in and found him there...
Éppen egy zsákba gyömöszölte az egybehordott ezüst- eszcájgot, mikor megjelent a nő.
EnglishThe last was in allusion to my black bag which I had laid down on the oak chest.
Az utóbbi kérdéssel fekete orvosi táskámra célzott, amelyet letettem a tölgyfaládára.
EnglishDennie glimpsed a shinyhard tip as she stuffed the specimen into a sample bag.
Dennie fényes-kemény csúcsot látott, miközben gyűjtőzsákba gyömöszölte a zsákmányt.
EnglishDr Graham picked up his bag and prepared to leave, holding out his hand to Poirot.
Dr. Graham becsukta a táskáját, s indulásra készen kezet nyújtott Poirot-nak.
English... when you have to scoop your mate up with a shovel and stick him in a bin-bag.
... mikor kislapáttal kell összeszedned a társadat és beleszórni egy szemeteszsákba.
EnglishSo I went with them, bag and baggage, and with a glad heart, you may be sure.
Így hát elmentem velük az egész kis cókmókommal, és elhihetik, hogy vidám szívvel.
EnglishHer watch was in a bag, and she had no plans to wear it for at least six months.
Órája a táskájában volt, és még legalább hat hónapig nem is állt szándékában viselni.
EnglishKlein poked around in his medical bag, found a pill and tucked it in his pocket.
Klein az orvosi táskájában turkált, talált egy pirulát, és a zsebébe dugta.
EnglishOnce, as a boy, he had put his face into a bag of rabbit pellets and inhaled deeply.
Egyszer, gyerekkorában beleszagolt egy zacskó nyúlsörétbe, és mélyen belélegezte.
EnglishBut each bag we'd sell would provide a year's worth of school meals for one kid.
De minden egyes eladott táskában benne van egy gyermek egy évi ennivalója.
EnglishA body bag was a large plastic envelope for a freshly killed American soldier.
A testzsák nagy műanyag csomagolóeszköz volt frissen leölt amerikai katonák számára.

Szinonimák (angolul) a(z) bag szóra:

bag
carrier bag
doggy bag
English