angol-magyar fordítás erre a szóra: badge

EN

"badge" magyar fordítás

EN

badge {főnév}

volume_up
A card next to the badge said that the detective's name was William Mullen.
A jelvény melletti igazolványon a halott férfi képe volt, és mellette a név.
A shiny badge on his cap glittered in the lamplight.
A sapkája hegyén fényes jelvény csillant meg a lámpafényben.
If your boys want to know who put the smack down on you, my badge is 38723.
És ha a bunkó haverjaid kérdezik, a 38723-as jelvény tulaja gyepált meg.

Példamondatok a(z) "badge" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMcLanahan turned on the room light and squinted sleepily at the card and badge.
McLanahan felkattintotta a mennyezetvilágítást és álmosan megnézte a kártyát.
EnglishOne arm encircled the bought-badge's throat, elbow cinching his throat tight.
Egyik karjával átkarolta a fickó nyakát, torkát szorosan a könyékhajlatába csípve.
EnglishWe can always get him a badge and a gun so's he can earn an honest living.'
Csak tud keríteni neki egy stukkert meg egy jelvényt, hogy ne kopjon fel az álla.
EnglishShe opened her eyes, and the man wore a uniform and a hat with a badge on it.
Darby kinyitotta a szemét; a férfi egyenruhát viselt és jelvénnyel díszített sapkát.
EnglishRandall took a gold and blue enamel badge out of his pocket and showed it to her.
Randall előkotorta a zsebéből arany-kék zománcozott jelvényét, és megmutatta a banyának.
EnglishThe badge, he said mournfully She's too solid a cop, too professional to date a partner.
- Carson túlságosan kemény zsaru, túl profi ahhoz, hogy randevúzzon a társával.
EnglishA card next to the badge said that the detective's name was William Mullen.
A jelvény melletti igazolványon a halott férfi képe volt, és mellette a név.
EnglishOnce inside the store, he pulled his badge and gave me his name again.
Amikor bent voltunk az üzletben, előhúzta a jelvényét, és újra megmondta a nevét.
EnglishIf your boys want to know who put the smack down on you, my badge is 38723.
És ha a bunkó haverjaid kérdezik, a 38723-as jelvény tulaja gyepált meg.
EnglishI looked at the gun strapped to his hip, the special badge pinned to his shirt.
A csípőjén viselt pisztolyra meg az ingére tűzött jelvényre néztem.
EnglishDwayne fiddled with his lapel for a moment, felt a badge pinned there.
Dwayne egy pillanatig babrált a zakója hajtókáján, kitapogatta az oda tűzött jelvényt.
EnglishShows me a badge and says his name is Wayne Tarrance, Special Agent, FBI.
Előveszi a jelvényét és azt mondja, Wayne Tarrance-nek hívják, az FBI különleges ügynöke.
EnglishI thought the badge of the Harpers was a silver moon and a silver harp.
Azt hittem, hogy a Kobzosoknak egy ezüsthold és egy ezüsthárfa a jele.
EnglishDegarmo said in a slow deadly tone: Ill have the badge off the son of a bitch.
Degarmo lassú, halott hangon szólt: Kirúgatom a piszok frátert.
EnglishKarras scanned the badge and identification card with a shining, boyish interest.
Karras élénk, kisfiús érdeklődéssel méregette az igazolványt.
EnglishLucius is the one that's got tin badge and pullman cap rivals now.
Most már csak Luciusnak a vetélytársa a pléhjelvényes meg a tányérsapkás.
EnglishWhen he was paying for his drinks, he was flashing his badge to half the bar.
Amikor fizetett a piáért, a fél bárnak megmutatta a jelvényét.
EnglishHis hand dipped and came up with a blue and gold police badge.
A keze lesüllyedt, és egy arany-kék színű rendőrjelvénnyel jelent meg újra.
EnglishAgent Alan Madden, FBI, he said as he opened his badge for all to inspect.
Alan Madden ügynök, FBI mondta a jövevény, s elővillantotta jelvényét, hogy mindhárman láthassák.
EnglishHe was carrying no police-agency badge or identification.
Rendőrségi jelvénye vagy igazolványa nem volt, vagy ha mégis, nem hordta magával.