EN

bad {melléknév}

volume_up
1. általános
`Not so bad, not so bad at all,' Michael said, peering through the dusty screens.
Nem rossz, egyáltalán nem olyan rossz! kukkantott be Michael a poros zsalugáteren.
It wasn't a bad debut for the TED choir, not a bad debut at all.
Nem volt egy rossz kezdet a TED kórus számára, egyáltalán nem rossz kezdet.
So the choice of answers were: very good, good, bad and very bad.
A lehetséges válaszok: nagyon jó, jó, rossz és nagyon rossz.
BAD signature from: %1Key id: %2The file is corrupted!
HIBÁS elektronikus aláírás innen: %1Kulcsazonosító: %2A fájl hibás!
A bad signal, perhaps, triggered by something in the mother's endocrine system.
Talán egy hibás jel, ami valami miatt elindult az anya endokrinrendszerében...
Okay, it was bad judgment, but I have the strangest feeling about him.
Rendben, hibás döntés volt, de van egy olyan furcsa érzésem, hogy már láttam valahol.
It must be the air in here-very bad, very bad.
Biztos a benti levegő teszi... kellemetlen, kellemetlen.
I had a bad experience in the air one time, minus plane.
- Volt egy kellemetlen tapasztalatom a levegőben, igaz, gép nélkül.
I've had some bad experiences with funerals.
Van néhány kellemetlen emlékem a temetésekkel kapcsolatban.
That must not happen, because we would then be rewarding bad policy with a bonus.
Ennek nem szabad megtörténnie, akkor ugyanis különdíjjal jutalmaznánk helytelen politikájukat.
We have seen in the past where bad regulation and bad practice have brought the financial world.
Korábban már láthattuk, milyen következményei lehetnek a pénzügyi világban a helytelen jogszabályoknak és a helytelen gyakorlatnak.
In my view, assuming that there are good and bad foods is fundamentally the wrong approach.
Véleményem szerint az a feltételezés, hogy létezik jó és rossz élelmiszer, alapvetően helytelen megközelítés.
bad
volume_up
beteg {mn} (testresz)
And she was always saying how bad her health was and gasping and groaning.
És mindig nyafogott, hogy ilyen beteg, meg olyan beteg, egyre csak nyögdécselt és jajgatott.
Pymfyd may be in bad case, sore and ill. Give me something to make him well.
- Lehet, hogy Pymfyd rossz állapotban van, sebesült és beteg.
Beech the hypochondriac could get a bad prescription from the prison pharmacy.
A képzelt beteg Beech a számára felírt gyógyszer helyett valami mást kaphatna a börtön patikájában.
2. "person"
What Thomas most feared was that the Bad Thing would take Julie to the Bad Place.
Amitől Thomas a legjobban félt, hogy a Gonosz elviszi Julie-t a Rossz Helyre.
The Bad Thing was going to pull him into the Bad Place, and he'd never be able to come back.
A Gonosz a Rossz Helyre akarta húzni, s ő sohasem térhetett volna vissza onnét.
Közeledik a Gonosz, közeledik a Gonosz...

Példamondatok a(z) "bad" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was his bad chemicals, of course, which were compelling him to look like that.
Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látsszék.
EnglishThe Vurtglaze slipped from the Beetle's eyes, as I screamed the bad news at him.
A Vurt-kábulat egyből elillant Bogár szeméből, ahogy elüvöltöttem neki a hírt.
EnglishMy head was numb, my body stiff and heavy, and there was a bad taste in my mouth.
A fejemben tompaságot éreztem, a számban rossz ízt, a testem merev volt és nehéz.
EnglishYou can understand the atmosphere in which the Wilhelms-bad meeting took place.
Képzelhetik, hogy ezek után milyen légkörben zajlott le a wilhelmsbadi találkozó.
EnglishIt obviously wasn't a cuckoo clock, but that steel rail bad to have some purpose.
Látta, hogy nem kakukkos óra, de annak az acélsínnek biztosan van valami célja.
English'Yer people are a real bad-tempered sort, if y' don't mind my sayin' so, friend.'
Ha nem haragszik, nagyuram, a maga fajtája meglehetősen ádáz természetű népség.
EnglishFinding bad reasons for what one believes for other bad reasonsthat's philosophy.
Rossz indokokat találunk olyasmihez, amiben ösztönösen is hiszünk ez a filozófia.
EnglishYour appearance is not so bad, after all; in fact, travel seems to become you!
- A megjelenésed nem is olyan rossz, sőt, az utazás mintha jót tett volna neked!
EnglishShe'd asked him outright, and she was ready to take the bad news, whatever it was.
Kertelés nélkül megkérdezte és most készen állt a válaszra, akármi legyen is az.
EnglishThis is bad news, but perhaps surprising to you, it's also part of the good news.
Ez rossz hír ugyan, de talán meglepi Önöket, hogy ugyanennek van jó oldala is.
English'Your plan isn't bad, Tel,' Sparhawk said, 'but I think I've got a better one.
A terved nem rossz, Tel, de szerintem nekem van egy sokkal jobb mondta a lovag.
EnglishI'm afraid this is a bad business, Monsieur Poirot, he announced to the detective.
- Attól tartok, támadt egy kis probléma, Monsieur Poirot - közölte a detektívvel.
EnglishA bad signal, perhaps, triggered by something in the mother's endocrine system.
Talán egy hibás jel, ami valami miatt elindult az anya endokrinrendszerében...
EnglishThat included the Chinese yuan, which had been having a slightly bad time of late.
Ezek közé tartozott a kínai jüan is, ami az utóbbi időben igen gyengén szerepelt.
EnglishYou're still that little girl, just a lot more corpsy and with really bad teeth.
És még mindig az vagy, csak... sokkal csontosabb, és nagyon rosszak a fogaid.
English(karate yell) Who's bad? (screaming) Ohh!
Ez Macy Gray sertéskoklett barkóval! (karate ujjongás) Ki a rossz? (sikítás) Ohh!
English`Not so bad, not so bad at all,' Michael said, peering through the dusty screens.
Nem rossz, egyáltalán nem olyan rossz! kukkantott be Michael a poros zsalugáteren.
EnglishHope is very good for breakfast but very bad for dinner, so we expect results.
A remény kiváló reggelire, de pocsék vacsorára, úgyhogy eredményekre számítunk.
EnglishRather a lot, and all of it bad, from what the newspa-pers tell me, said Irvine.
- Méghozzá meglehetősen, ha igaz, amiket a lapokban olvasok - felelte Irvine.
EnglishIt's not inconsiderable, he acknowledged, but it isn't as bad as you might think.
Nem kevés - látta be John testvér -, de nem olyan eget rengető, mint gondolná.