angol-magyar fordítás erre a szóra: backwater

EN

"backwater" magyar fordítás

EN

backwater {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "backwater" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe have no right to leave her among strangers, stranded in some galactic backwater.
Nincs jogunk ahhoz, hogy itt hagyjuk, idegenek között, egy ilyen galaxisszéli helyen!
EnglishDragged out in a cloud of dandruff from some dim backwater... and invited to the ball.
Idehozzák őket valami istenháta mögötti helyről és... meghívják őket a bálba.
EnglishHe had a reputation as a soldier which reached even into such a backwater as Veriaine.
Katonai érdemei még egy olyan isten háta mögötti helyre is eljutottak, mint Verlaine.
EnglishIn the New World the cold regions at high latitude were even more of a human backwater.
* Overkill: a szükségesnél jóval több élőlény elpusztítása - a fordító.
EnglishI was stuck in backwater assignments, forced to do menial labor.
Minden tekintetben kiemelkedtem a többiek közül, ők mégis a feletteseim lettek.
EnglishHe wiped his face, and stayed in the backwater of the alley until he'd regained his composure.
Megtörölte az arcát de nem mozdult, amíg össze nem szedte magát Négy óra negyven volt.
EnglishSome backwater planet discovered just a few decades ago.
Valami eldugott bolygón találták fel mindössze egy pár évtizeddel ezelőtt.
EnglishThe very thought of the Dark Lord being so close to the backwater planet sent a chill through Davin.
Davin a gondolatba is beleborzongott, hogy ilyen közel van hozzá.
EnglishIn a place like Lesotho, SecState thought, which was a place to make backwater seem a compliment.
Egy olyan helyen, mint például Lesotho, gondolta a külügyminiszter, amire az állóvíz enyhe kifejezés.
EnglishHere in this backwater, all the sorcery is raw and ugly.
Itt, ezen az elmaradott területen minden varázslat nyers és ronda.
EnglishWhat could they possibly be doing in a backwater town like Teshin?
Mit kereshetnek ebben az isten háta mögötti városkában?
EnglishBefore midnight, in a backwater of Ipswich, the shoes joined the plaster cast and the radio in a bottom drawer.
Még éjfél előtt, Ipswich egyik csöndes mellékutcájában, a cipő a gipszöntvény és a rádió mellé került.
EnglishOnly in a backwater place like Mississippi would you find such outdated lists of prospective jurors.
Csak az ilyen Mississippi-szerű, isten háta mögötti helyen állhat össze efféle elavult lista a szóba jöhető esküdtekről.
EnglishSHERLOCK HOLMES:--Lord Backwater tells me that I may place implicit reliance upon your judgment and discretion.
Lord Backwater biztosított arról, hogy maradéktalanul megbízhatom az Ön ítélőképességében és diszkréciójában.
EnglishMost looked anxious, preparing to take a test that might be their sole hope for a ticket off of this backwater planet.
Hari belesett; egy termet látott, ahol száz-egynéhány ember éppen akkor foglalt helyet az íróasztalok mögött.
EnglishIt's out of the main stream - bit of a backwater.
EnglishAn urban backwater like Puyallup was nobody's first choice for a home, maybe everybody's last.
A Puyalluphoz hasonló városi mocsarat senki sem választotta volna szívesen lakóhelyéül, csak akkor, ha már végképp nem maradt más megoldás.
EnglishIt seemed a small price to pay for another seven years of quiet prosperity in this mostly forgotten Maine backwater.
Nem is olyan nagy ár újabb hétesztendőnyi békés virágzásért egy isten háta mögötti kis helyen, Maine állam mélyén valahol.
EnglishIn addition, Indonesia itself was a cultural and technological backwater until a few thousand years ago.
Az ausztrálok ellenállásánál az indonéz hatásokkal szemben sokkal megdöbbentőbbnek tűnik, hogy mennyire ellenálltak az új-guineai hatásoknak.
EnglishBut that area, too, remained a cultural backwater occupied by hunter-gatherers for most of its history.
Legalábbis az elmúlt egy évezred során Új-Guineát kereskedelmi kapcsolatok fűzték Jáva és Kína technológiailag jóval fejlettebb társadalmaihoz.