EN

backs {főnév}

volume_up
1. sportok

Példamondatok a(z) "backs" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut with Fletcher's help he could trip the gurus; get to power over their backs.
De Fletcher segítségével kicselezheti a gurukat; hatalmat szerezhet a hátuk mögött.
EnglishWe got so busy looking behind our backs, suspecting each other, no work got done.
Olyan buzgón turkáltunk egymás szennyesében, hogy végül már szinte leállt a munka.
EnglishIf we do not get this balance right, our people will turn their backs on the EU.
Ha nem tesszük helyre ezt az egyensúlyt, akkor a nép hátat fordít az EU-nak.
EnglishSo he painted the emblem of their new gang on the backs of the members' jackets.
Így hát ő mázolta föl az új banda emblémáját a tagok trikójának hátára, így festett:
EnglishOur interpretation of Article 290 of the Treaty of Lisbon backs up our demand.
A Lisszaboni Szerződés 290. cikkére adott értelmezésünk indokolja kérésünket.
EnglishThe fact is that we cannot afford to turn our backs on green genetic engineering.
Azt ugyanis nem engedhetjük meg magunknak, hogy a zöld géntechnológiáról lemondjunk.
EnglishThe doors hissed shut at our backs, the light faded, and darkness enveloped us.
Az ajtó becsukódott, a fények elaludtak, teljes sötétség vett minket körül.
EnglishThe Chippendale chairs, with their intricately carved backs, lined the walls.
Szövevényesen faragott támlájú Chippendale székek sorakoztak a falak mellett.
EnglishAnd then one by one... he smashed the backs of their heads open with the hammer.
Aztán egyenként... fejbe csapott mindenkit, meglékelte hátulról a fejüket.
EnglishThe butler pushed a damp wicker chair against the backs of my legs and I sat down.
A komornyik hátulról a lábamhoz tolt egy nedves fonott széket, s én leültem.
EnglishYou immerse yourself in the water, and a physical action backs up a philosophical idea.
Alámerülnek a vízben, így egy fizikai cselekvés erősíti meg a filozófiai eszmét.
EnglishHe knew those curious bastard English advertisements at the backs of native newspapers.
Ismerte azokat a furcsa, zagyva angol hirdetéseket a hazai lapok utolsó oldalán.
EnglishA score of flames burst out from the backs of Dagenham's men as they followed.
Dagenham embereinek hátából is fénysugarak törtek ki, ahogy követték a nőt.
EnglishShe was hugging the backs of her arms again in that chilled, miserable gesture.
Megint azzal a didergő, elanyátlanodott talán riadt mozdulattal markolászta a karjait.
EnglishShe backs up, shaking her head, not knowing if she wants to laugh or cry.
Jessie visszahőköl, a fejét rázza, és nem tudja, sírni van-e kedve vagy nevetni.
EnglishHannan Mosag and Hull Beddict were facing the emperor, their backs to Udinaas.
Hannan Moszang és Hull Beddikt a császárral szemben álltak, vagyis Udinásznak háttal.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Ha most hátat fordítanak nekik, sokan közülük euroszkeptikussá válhatnak.”
EnglishMourngrym looked warily all around, hairs prickling on the backs of his hands.
Mourngrym harciasan nézett körbe, kézfején meredezni kezdtek a szőrszálak.
EnglishGritty sensation in the backs of my hands, anus trailing above and behind my head.
Súrlódó érzés a kézfejeimen, a fejem felett és mögött karok vonszolódnak.
EnglishThe sacks on the backs of that group's laggards prompted a quick pursuit.
Õk is zsákokat vittek a hátukon, ezért Willie gyorsan utánuk küldte a robotot.