EN

backroom {főnév}

volume_up
Behind the bar itself was a man Tommy-Ray vaguely remembered as the doorman who'd taken his money for the backroom show.
Magában a bárban csak egy férfi állt, akiben Tommy-Ray mintha arra a kidobó-emberre ismert volna, aki tegnap este elvette tőle a pénzt, a hátsó szoba gyönyöreiért cserébe.

Példamondatok a(z) "backroom" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe backroom boys say it could have no other use in this world.
A tudósok azt állítják, hogy az az anyag a világon semmi másra nem használható.
EnglishThe week has been given over to backroom manoeuvring.
Hogy miért, azt mindenki tudja: ezt a hetet a háttérben folyó manőverezésekre fordítottuk.
EnglishThis Parliament will no longer permit back-room debates and decisions.
A Parlament nem engedheti meg tovább a hátsó szobában folyó vitákat és az ott hozott döntéseket.
EnglishGiving him a bad-tempered look, the girl went into a backroom.
A lány haragos pillantást vetett rá, majd bement a hátsó helyiségbe.
EnglishWe fight for the interests of the citizen wherever secrecy and back-room politics are to be found.
A polgárok érdekeiért harcolunk minden esetben, amikor titkosságra és kerülő utas politikákra lelünk.
EnglishMonk consulted lengthily with the backroom experts on the Middle East and soon realized South Yemen was a tough nut.
Ennek ellenére az oroszok mellett meglepően nagyszámú külföldi tartózkodik az országban.
English'I can have the back-room boys enhance it.
Cáfolhatatlan bizonyítékra van szükségem.
EnglishThey're normally backroom or basement hardware service providers, but they need to be elevated to software strategists.
A hardveres szolgáltatók általában a hátsó szobában vagy az alagsorban vannak, de fel kell emelni őket a szoftverfejlesztőkhöz.
EnglishAllow me to clarify some things again: one of the speakers said that we had been indulging in back-room politics.
Engedjék meg, hogy néhány dolgot még egyszer tisztázzak: az egyik felszólaló azt mondta, hogy színfalak mögötti politizálást folytattunk.
EnglishBaroness Ashton was chosen through a back-room deal among Europe's socialist parties, an afterthought by the British Prime Minister.
Ashton bárónő kinevezése az európai szocialista pártok egymás közötti titkos megegyezésének eredménye és a brit miniszterelnök utólagos elképzelése.
EnglishThis success is a collective success: the collective success of those whom no one here sees - Lise, Aris, Hans, Paul, Michel, Fred - all the backroom staff.
Ez egy közös siker. Azok közös sikere, akiket nem láthatunk itt - Liseé, Aris-é, Hansé, Paulé, Michelé, Fredé - a szürke eminenciásoké.
EnglishBehind the bar itself was a man Tommy-Ray vaguely remembered as the doorman who'd taken his money for the backroom show.
Magában a bárban csak egy férfi állt, akiben Tommy-Ray mintha arra a kidobó-emberre ismert volna, aki tegnap este elvette tőle a pénzt, a hátsó szoba gyönyöreiért cserébe.
EnglishThis should not be the benchmark for our debate of the energy package that is before us, for that is back-room politics not transparent democracy.
Nem ezt kellene irányadónak tartanunk az energiacsomagról folytatott vitánk során, mivel ez színfalak mögötti politizálás, nem átlátható demokrácia.

Szinonimák (angolul) a(z) backroom boy szóra:

backroom boy