angol-magyar fordítás erre a szóra: backed off

EN

"backed off" magyar fordítás

EN

backed off {melléknév}

volume_up
backed off
volume_up
meghátrált {mn}
God willing, it'll be to say that the PRC has backed off.
Ha Isten is úgy akarja, azért, hogy bejelentsem, a KNK meghátrált.

Példamondatok a(z) "backed off" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe backed Faran off the road, and the column thundered past him at a gallop.
Farannal lekanyarodott az útról, és az oszlop dübörgő vágtával eltűnt a ködben.
EnglishTay smiled and backed off and did not try to approach the other man again.
Tay elmosolyodott, továbbment, és attól kezdve nem próbált közeledni a másikhoz.
EnglishEyes still fixed on the door she backed off down the sidewalk towards the car.
Lori a kocsi felé hátrált, de a szemét nem volt hajlandó levenni az ajtóról.
EnglishShe backed off the muddy sheet, panting, her hair hanging all around her flushed face.
Kendője alól már az arcába lógott mind a haja, úgy hátrált a sáros lepedők közül.
EnglishRiven held Jak's gaze for a moment longer, chuckled, and backed off a step.
Riven egy ideig még farkasszemet nézett vele, majd elhátrált, és felkacagott.
EnglishThey backed off that time, but a few days later they tried to invade the island.
Akkor meghátráltak, de pár nap múlva megpróbálták elfoglalni a szigetet.
EnglishAdmiral Daala fired, pummeling Ackbar's shields, and the Star Cruiser backed off.
Néhány perccel később a helyszínre érkeztek a Victory osztályú rombolók.
EnglishThe shin's owner snarled above me and backed off before I could hit out again.
A lábikra tulajdonosa szitkozódott, majd elvonult mielőtt mégegyszer odavághattam volna.
EnglishAs I backed off his eyes looked at me searchingly, and without enmity.
Ahogy hátraléptem, Michael fürkészőn, de minden rosszindulat nélkül nézett rám.
EnglishHis voice was so authoritative, the two fighters backed off, blinking.
Hangja olyan határozottan csattant, hogy a küzdő felek pislogva hőköltek hátra.
EnglishThe Fibbies had circled close, then backed off, and were now chasing who knows who.
Az FBI már közel járt a megoldáshoz, de visszahúzódtak, és most a jó ég tudja, kit üldöznek.
EnglishThe helper took the cue and backed off ten yards as his boss did the same.
A segítője ugyanezt tette, és elhátrált tíz métert, akárcsak a főnöke.
EnglishGurgeh backed off, kept his head down, and stumbled off down the road.
Gurgeh hátrébblépett, lehajtotta a fejét, és tovább botorkált az úton.
EnglishThey backed off a mile, drilled, and hit an even bigger one.
Az egy kilométerrel távolabb végzett fúrás eredménye még hihetetlenebb volt.
EnglishThen for some reason, after the White House had it, the FBI backed off.
Aztán valami okból, miután már a Fehér Házba került, félretették.
EnglishThe guard backed off, and Darby almost ran to the double doors.
A biztonsági őr elvonult, és Darby szinte rohanva távozott a dupla ajtón.
EnglishThis time he attached a hollow-charge to the upper and lower hinges and backed off again.
Ezúttal egy-egy kumulatív töltetet helyezett az alsó és a felső zsanérhoz, és megint elhátrált.
EnglishThe halfling, hugging the opposite wall of the alley, backed off toward Cale.
Cale elindult, hogy kisegítse a barátját, de visszalépett.
EnglishSuddenly he moved to kiss her, and again she backed off.
Ramszesz hirtelen előrehajolt, hogy megcsókolja, de a lány ezúttal időben tért ki.
EnglishI'm fine, he told the driver as he backed off through the crowd.
Jól vagyok mondta a sofőrnek, miközben, hátrálni kezdett a tömegen át.

Hasonló fordítások a(z) "backed off" szóra magyarul

off határozószó
off melléknév
to get off ige