angol-magyar fordítás erre a szóra: back yard

EN

"back yard" magyar fordítás

EN

back yard {főnév}

volume_up
Two dim things, a little one and a big one, were standing in the middle of the back yard, the little one bawling Boon Hogganbeck!
Két homályos körvonalú alak állt a hátsó udvar közepén, egy nagy meg egy kicsi, s a kicsi torkaszakadtából ordította az emeleti ablakok felé, hogy: Boon Hogganbeck!
Danny had stepped forward to look more closely at this marvel and then he was falling again, this time out of the back-yard swing, where he had been sitting all along.
Danny előrelépett, hogy jobban megnézze ezt a csodát, aztán megint zuhant, de ezúttal a hátsó udvar hintájából esett ki, ahol mindvégig ült.

Példamondatok a(z) "back yard" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe first time he had been out in the back yard and nothing much had happened.
Az első alkalommal kint volt a hátsó udvaron, és nem történt semmi különös.
EnglishApart from the crackle of the blaze in the house, the back yard became eerily silent.
De a házban égő tűz ropogásától eltekintve a kertre baljós csend telepedett.
EnglishI left the bird rushed back to my sister's, and hurried into the back yard.
Otthagytam a libát, visszarohantam a nővéremhez, és azonnal a hátsó udvarba siettem.
EnglishBecause heNedwas a McCaslin, born in the McCaslin back yard in 1860.
Ned viszont McCaslin volt, a McCaslin-ház hátsó udvarában született 1860-ban.
EnglishWhat he had done in the jerzyck back yard already seemed like something he might have dreamed.
- Amit Jerzyckék kertjében művelt, az már olyan messze volt, mintha álmodta volna.
EnglishAs we crossed the back yard to get the hose, Del-phine came out the kitchen door.
Mikor átmentünk a hátsó udvaron, hogy megkeressük a slagot, Delphine jelent meg a konyhaajtóban.
EnglishIf the crazy Polish woman was lurking in the back yard, she would see the light go on.
Mindenféle bútorok-holmik álltak benn a kalotába rakott tűzifa közt.
EnglishShe picked them off as they came out of their space ship, which had landed in her back yard.
Egyenként szedte le őket, amikor kiszálltak a Mrs. Peterson udvarában landoló űrhajóból.
EnglishShe said: Man standing in the back yard hollering Mr Boon Hogganbeck at the back wall of the house.
Egy ember áll a hátsó udvarban jelentette , és Mr. Boon Hogganbeck nevét üvöltözi.
EnglishFather went back to the Yard and straight to the Assistant Commissioner.
Az Atya visszament a Scotland Yardra, egyenesen a rendőrfőnökhöz.
EnglishBut as she reached the back yard, her immediate fears were subdued.
Próba, szerencse Amint a hátsó kerthez ért, félelmei szertefoszlottak.
EnglishShe ran through the fire-illuminated shadows in the spacious back yard of the neighboring mansion.
Végigfutott a szomszédos villa kertjének tűzfényben táncoló árnyai között.
EnglishWhen Japp got back to Scotland Yard, he was told that M. Hercule Poirot was waiting to see him.
Amikor Japp visszaért a Scotland Yardra, közölték vele, hogy monsieur Hercule Poirot várja.
EnglishThen I went into the back yard and smoked a pipe and wondered what it would be best to do.
Azután hátramentem az udvarba, hogy elszívjak egy pipa dohányt, és átgondoljam, mihez is kezdjek.
EnglishTess stepped from the porch and rounded the side of the house, proceeding toward the back yard.
Tess megfordult, lejött a lépcsőről, és a ház vége felé indult.
EnglishOne of the last ones hit a little table they had in their back yard and smashed it to pieces.
A legutolsó kő a kerti kisasztalra esett, és darabokra zúzta.
EnglishBeaver stepped into the back yard, waving his arms over his head.
Beaver a hátsó udvarra futott, és fölemelt karral integetett.
EnglishTheir back yard was next to ours, and Mrs. White had put in a hedge but it hadn't grown out yet.
A kertjük határos volt a mienkkel, és az élő sövény, amit Mrs. White ültetett, nem nőtt még ki rendesen.
English'After all,' she said, 'the privacy of our own back yard and all.'
"Végül is ott a kert azt mondta, senki nem zavarhat."
EnglishI think you gentlemen should accompany me back to the yard.
Azt hiszem, uraim, velem kellene tartaniuk a csendőrségre.

Hasonló fordítások a(z) "back yard" szóra magyarul

yard főnév
back főnév
back melléknév
back határozószó