angol-magyar fordítás erre a szóra: back stairs

EN

"back stairs" magyar fordítás

EN

back stairs {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "back stairs" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishLeaving nothing behind, they crept down the musty back stairs of the rooming house.
Semmit sem hagyva maguk mögött, lesettenkedtek a bérház dohszagú hátsó lépcsőjén.
EnglishThe Patriarch of Mirischum turned and stumbled back down the stairs, weeping bitterly.
Mirishum pátriárkája megfordult, és keservesen zokogva lebotorkált a lépcsőn.
EnglishThe place was deserted when Sorak came in and went up the back stairs to his quarters.
A hely kihalt volt, amikor Sorak belépett, és elindult a lépcsőn a lakosztálya felé.
EnglishShe elected not to return the way they'd come, but to take the back stairs.
Úgy döntött, nem arra megy ki, ahol bejöttek Boone-nal, hanem a hátsó lépcsőt választja.
EnglishJones cantered back down the stairs to the woman, said things to her I couldn't understand.
Jones leügetett a lépcsőn a nőhöz, mondott neki valamit, amit nem értettem.
EnglishShe turned back clumsily for the stairs, knowing already she was too late.
Ügyetlenül visszafordult a lépcső felé, de már tudta, hogy elkésett.
EnglishThe cat vanished in the rear courtyard garden and was gone when I reached the back iron stairs.
A macska elosont a hátsó kertbe, és nyoma se volt, mire a vaslépcsőhöz értem.
EnglishHe spoke two sentences in French, then replaced the phone and went back up the stairs.
Két mondatot szólt a telefonba, franciául, aztán letette a kagylót, és újra fölment a lépcsőn.
EnglishEl looked back down the stairs as they went in, but the house was silent.
El visszanézett a lépcsőkre ahogy beléptek, de a ház csendes volt.
English'We have to get back to those stairs before anybody decides to follow us.'
Vissza kell érnünk a lépcsőhöz, mielőtt a nyomunkba erednének.
EnglishParty would have to come in this way, but there's stairs back of the elevator to the second floor.
De van a lift mögött is lépcső a második emeletre, onnan ki lehet menni a tűzlépcsőre.
EnglishThey went through the opening behind the bushes. and back, down the stairs and passages, into the cave.
Bementek a nyíláson a bokrok közt, s le a lépcsőn, a folyosón, vissza a barlangba.
EnglishBremen smiled disarmingly and went back up the stairs once more.
Bremen lefegyverzően mosolygott és ismét elindult fölfelé a lépcsőn.
EnglishI was heading back down the stairs, the weight of the Thing on my shoulders and back, almost pulling me over.
Mentem vissza a lépcső felé, vállamon és derekamon Izé súlya, szinte hátrarántott.
EnglishI was still staring at the hot black eyes when a door opened far back under the stairs.
Még mindig az izzó, fekete szempárral néztem farkasszemet, amikor valahol hátul, a lépcső alatt ajtó nyílt.
EnglishThe thing careered into him, and he twisted away, falling back upon the stairs, kicking out in desperation.
A lény rárontott, ő félreugrott, és egy kétségbeesett rúgás után hanyatt esett a lépcsőn.
EnglishHe stopped then, looked back up the stairs towards his lover, his fine and sleepy-eyed shadowgirl lover.
Das Über erre megállt, visszanézett a szeretőjére, szépséges, álmos szemű árnylány szerelmére.
EnglishHe moved swiftly down the hallway to the door that opened into the back stairs passageway that had brought him.
Odasietett a folyosón ahhoz a hátsó lépcsőre nyíló ajtóhoz, ahonnan jött.
EnglishThey went back up the narrow stairs and returned to the vaulted room where they had found the count.
Felmentek a keskeny lépcsősoron, és visszatértek a nagyterembe, ahol először találkoztak a gróffal.
EnglishI almost walked back down the back stairs, but loyalty is loyalty.
Majdnem otthagytam az egészet, de hát a hűség az hűség.

Hasonló fordítások a(z) "back stairs" szóra magyarul

stairs főnév
Hungarian
back főnév
back melléknév
back határozószó
back number főnév
back and forth határozószó
Hungarian