EN

back number {főnév}

volume_up
2. újságírás
back number

Példamondatok a(z) "back number" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI mean, I recognized his voice, but I still called him back at his office number.
Úgy értem, megismertem a hangját, de vissza is hívtam a hivatali számán.
EnglishCarse saw that the slaves were being driven back and the number of the dead was growing.
Carse látta, hogy övéit visszaszorítják, s hogy az elesettek száma egyre nő.
EnglishOn the back is the number for Rudy Baylor here, and you can call him anytime.
A névjegy hátulján ott van a kollégám, Rudy Baylor telefonszáma, őt is bármikor hívhatja.
EnglishWhen he had finished, he found himself glancing back up at instruction number 8:
Amikor befejezte, azon kapta magát, hogy szeme visszavándorol a lap tetejére, a 8-as utasításra:
EnglishBut it was found in the back garden of Number 19.
De a tizenkilences hátsó kertjéből került elő.
EnglishIn particular, we scaled back the number, frequency and maturity of longer-term refinancing operations.
Ennek megfelelően csökkentettük hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteink számát, gyakoriságát és lejáratát.
EnglishMr Caldwell went back to Memphis on Number Thirty-one.
Mr. Caldwell elment Memphisbe a harmincegyessel.
EnglishI will phone back on this number at ten this morning.
Délelőtt tízkor ugyanezen a számon hívom.
EnglishI copied the last meeting of June on the machine, but ran off one extra copy, then switched the number control back by one figure.
Az utolsó júniusi ülés anyagát másoltam a gépen, és csináltam még egy kópiát, aztán a számlálót visszaállítottam eggyel.
EnglishHollywood and Congress derived this number mathematically back when they last sat down to improve copyright damages and made this law.
Hollywood és a Kongresszus matekozta ki ezt a számot, amikor legutóbb összeültek, hogy a szerzői jogi károkat csökkentsék, és létrehozták ezt a törvényt.

Hasonló fordítások a(z) "back number" szóra magyarul

back főnév
back melléknév
back határozószó
number főnév