angol-magyar fordítás erre a szóra: back garden

EN

"back garden" magyar fordítás

EN

back garden {főnév}

volume_up
back garden (és: back yard)

Példamondatok a(z) "back garden" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English`She would sit on a bench in the back garden talking to her dead husband, Darcy.
Ült a hátsó kertben, egy padon, és Darcyval, a meghalt férjével beszélgetett.
EnglishAnd those eyes, Mona, Beatrice had said as they walked back into the garden.
- És az a szempár, Mona! - áradozott Beatrice, miközben visszaballagtak a kertbe.
EnglishStrock, if we want to get back to Pleasant Garden to-night.
Indulnunk kell, Strock úr, ha besötétedés előtt vissza akarunk érni Pleasant-Gardenbe.
EnglishMy sister Filomena used to bury all her pets in the back garden when we were young.
Amikor kicsik voltunk, a húgom, Filoména mindig hátul a kertben ásta el a kis kedvenceinket.
EnglishThere was one tiny window, looking northward, into the leafless treetops of the back garden.
Volt egy apró ablaka, északra nézett, a hátsó kert fáinak kopasz koronájára.
EnglishIf they could, they'd go back to the Garden of Eden and kill Eve before she was tempted.
Ha tehetnék, a Paradicsomig visszamennének, Évával is végeznének, még mielőtt elbukhatna.
EnglishAs the short day faded, she flew down and landed in the back garden of the consul's house.
Ahogy rohamosan sötétedett, Serafina Pekkala leröppent, és a konzul kertjében ért földet.
EnglishIn the back, buried in the garden, you'll fi nd the body of Robert Paulson.
Hátul, a kertben eltemetve, megtalálják Robert Paulsen holttestét.
EnglishI closed my eyes and pretended I was back in the garden, with Eln moving over my head.
Behunytam a szemem, és elképzeltem, hogy a Cormallon kertben vagyok, és Eln a fejem felett lebeg.
Englishsaid Mrs Hemming, pausing irresolutely in the middle of her back garden.
- Tizenkilencet mondott? - kérdezte Mrs. Hemming, határozatlanul megtorpanva az ösvényen.
EnglishShe led them into the sitting-room, which overlooked the back garden.
Bevezette őket a nappaliba, aminek ablakai a hátsó kertbe nyíltak.
EnglishShe brought me coifee, turned on the lights, and went back to her garden, leaving me in full charge.
Először is meg kellett nézni, hagyott-e maga után Ingolf valami nyomot.
EnglishHe must have done a bunk through the back and over the garden fence to the next street.
Kiszökhetett hátul, aztán a kerten át a következő utcára.
EnglishWell, naturally I went out of the house, stood on the steps and then I walked round to the back garden.
- Hát természetesen kimentem és álltam egy ideig a lépcsőn, majd hátrasétáltam a kertbe.
EnglishI went back to the house for lunch and found my father chopping driftwood in the back garden.
Visszamentem a házba ebédelni, és ott találtam apámat a hátsó kertben, amint épp uszadékfát hasogatott.
EnglishThat was the name of the creature of the curious fragrance and the back-garden graves and the dying womb.
Így hívták a hátsó kertbe temetett, a halódó méhből kihajtott, furcsa illatú teremtményeket.
EnglishThat gives on the street, whereas the dining-room, where we are sitting now, gives as you can see, on the back garden.
Az az utcára néz, míg az ebédlő, ahol most vagyunk, mint látja, a hátsó kertre.
EnglishI went back into the garden, picked up the broken pieces of the jade perforator, and found the mask broken in half.
Visszamentem a kertbe, felszedtem a törött jádekést, megkerestem a kettétört maszkot.
EnglishI'd always preferred the back garden, where things grew up wild and tangled, and the sa'ret equipment was set up.
Jobban szerettem a hátsó udvart, ahol a növények vadon nőttek, s ahol a száret-felszerelés állt.
EnglishAlbert, who grew nasturtiums and a bit of lettuce in his back garden, was instantly interested.
Albertben, aki otthon a kertjében sarkantyúkát meg egy kis salátát szokott vetni, azonnal föltámadt az érdeklődés.

Hasonló fordítások a(z) "back garden" szóra magyarul

garden főnév
Hungarian
back főnév
back melléknév
back határozószó
back number főnév
back and forth határozószó
Hungarian