angol-magyar fordítás erre a szóra: to back down

EN

"to back down" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to back down" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI fell back down on the bed and my eyes closed, though I willed them to stay open.
Visszahanyatlottam az ágyra, a szemem becsukódott, pedig nyitva akartam tartani.
EnglishThe small survivalist hopped back and stared down at the shaft in blank surprise.
A kurta kontinuista hátrahőkölt, s bambán rámeredt a melléből kiálló vesszőre.
EnglishShe got up, pressing him back down by the shoulders when he tried to join her.
Fölállt, és vállánál fogva visszanyomta a férjét, amikor az szintén indulni akart.
EnglishThe winged shapes wheeled, and stooped swiftly down, speeding back to Mordor.
A szárnyas alakok nagy kört írtak le, majd alábuktak, siettek vissza Mordorba.
Englishthought Rowan quietly, coming back down.
Szóval Pierce és Clancy, gondolta Rowan, miközben lefelé ballagott a lépcsőn.
EnglishPut a slug or something down Amyas's back one day when he was hard at work painting.
Egyszer meztelen csigát vagy mit dugott Amyas hátába, amikor az nagy ban festett.
EnglishRyan sat back down in his chair and took a long puff on the slender cigarette.
Ryan hátradőlt a székben, és egy mély slukkot szívott a karcsú cigarettából.
EnglishThere was blood in his hair and a shallow but ugly scratch down the back of his neck.
A hajában vér volt, és a nyaka hátulján nem mély, de csúnya horzsolás húzódott.
EnglishShe made her way back down the hall and stood in the doorway looking at him.
Megindult vissza az előtéren át, majd megállt az ajtónyílásban, a férfit figyelve.
EnglishHer pale hair cascaded down her back between rapidly beating gossamer wings.
Szőke haja lágyan omlott a hátára ritmusosan verdeső, hártyavékony szárnyai között.
EnglishWe were in Jam mode, screaming down the back roads, all rattling around in the van.
Tumor-üzemmódban voltunk, mellékutcákon téptünk, közben meg hadováltunk a furgonban.
EnglishSweat ran down his back and under his arms, and it was not from the heat of the night.
Verejték csurgott a hátán meg a hóna alatt, és nem az éjszakai meleg volt az oka.
EnglishShe stood looking down, her back toward him, in front of the water jar by the sink.
Hátat fordítva, lehajtott fejjel állt a nő szótlanul a mosdónál, a víztartály előtt.
EnglishPerhaps he had never had to back down before, never had to face such a thing.
Talán még sohasem kellett visszavonulnia, sohasem került ilyen szituációba.
EnglishHe wore a heavy brown cloak, and his hat-brim dripped water down his back.
Vastag, barna köpenyt viselt, kalapja karimájáról a hátára csorgott az esővíz.
EnglishThe trunk-lid shivered, dimpled up in the middle for a moment, then went back down.
A csomagtartó fedele megremegett, középen megemelkedett kissé, azután visszasüllyedt.
EnglishCome back down with her and guard the door to make sure they're not interupted.'
Kísérd le őket, aztán őrködj az ajtó előtt, nehogy valaki rájuk nyisson.
EnglishShe went rapidly to the stables, got out her car and drove down the back drive.
Gyorsan az istállóhoz ment, előhozta kocsiját, és elhajtott a hátsó úton.
EnglishAlacrity nodded; Floyt eased back down, taking his hands from the hoist hook.
Alacrity bólintott: Floyt pedig fölegyenesedett és elengedte a kampó húzószerkezetét.
EnglishSeedeck gave the saddle a push, and it skittered back down the cable to Atlantis.
Utána megtolta a nyerget, és az a kábelen visszacsúszott az Atlantishoz.

Hasonló fordítások a(z) "to back down" szóra magyarul

down határozószó
down melléknév
down főnév
Hungarian
back főnév
back melléknév
back határozószó