EN

back door {főnév}

volume_up
The wife was parked in Trevor's office when he stumbled in from the back door.
A feleség Trevor irodájában dúlt-fúlt, amikor az ügyvéd a hátsó ajtó felől berontott.
The charred remains of a car were limned in flame to the right of the back door.
Egy autó elszenesedett maradványait világították meg a lángok a hátsó ajtó jobb oldalánál.
The phone hung on the kitchen wall next to the back door.
A telefonjukat a falra szereltették fel, a hátsó ajtó mellé.

Példamondatok a(z) "back door" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOh, its you, Alec, David said breathlessly, glancing nervously out the back door.
Ó, te vagy az Alec! hadarta David a kagylóba, és idegesen figyelt a hátsó ajtóra.
EnglishThen he was awake, knowing it was only Annie Wilkes, pulling the back door shut.
Felébredt, és tudta; hogy csak Annie Wilkes csukta be maga után a hátsó ajtót.
EnglishThere will be no harmonisation or changes to EU legislation through the back door.
Az uniós jogszabályok harmonizációja vagy módosítása nem kerülő úton történik.
EnglishI voted against the report because it once again promotes abortion by the back door.
A jelentés ellen szavaztam, mert az burkoltan ismételten az abortuszt támogatja.
EnglishHe struck the opening door, fell back, and then came again, snarling thickly.
A nyíló ajtónak vágódott, visszaesett, majd vadul morogva újra támadni készült.
EnglishDorman sat back, pressed against the door of the trying to ignore the guilt and fear.
Dorman az ajtónak dőlt, igyekezett elfojtani magában a bűntudatot és a félelmet.
EnglishIt went from floor to floor, the grate rattling back, the brass door slamming open.
Megállt minden emeleten, a rácsos kapu zörögve kinyílt, a rézajtó kicsapódott.
EnglishAt the back was a door of thick iron bars with heavy bolts on the inner side.
Hátul vastag vasrudakból kovácsolt ajtó látszott, belső oldalán nehéz reteszekkel.
EnglishHe turned back at the door and saw Morrison was looking at the contact sheets again.
Visszanézett az ajtóból, és látta, Morrison mosolyogva nézi megint a fényképívet:
EnglishBut if this is the back door into the Warsaw Pact-hell, KGB's gotta know, right?
De ha ez a Varsói Szerződés hátsó ajtaja A KGB csak tud róla, hogy mi folyik ott, nem?
EnglishSo he had tried for weeks to enter the InTelCor mainframe by the back door.
Ezért aztán heteken át a hátsó ajtón próbált beférkőzni az InTelCor hálózatába.
EnglishShe took another step back to the front door, and seized firm hold of the door jamb.
Tett egy újabb lépést a bejárati ajtó felé, és keményen megragadta a keretét.
EnglishAt ten to nine by my watch I slid back the door a fraction to call Bert.'
Tízet mutatott az órám, amikor résnyire elhúztam az ajtót, hogy Bertet kihívjam.
EnglishThe wife was parked in Trevor's office when he stumbled in from the back door.
A feleség Trevor irodájában dúlt-fúlt, amikor az ügyvéd a hátsó ajtó felől berontott.
EnglishI leant back behind the chapel door so I might see it turn at the landing.
Meglapultam a kápolna ajtaja mögött, hogy lássam, mikor befordul a lépcsőpihenőn.
EnglishFinally she walked around the gleaming central utility island and tried the back door.
Végül megkerülte a középen álló asztalt és megnézte, zárva van-e a hátsó ajtó.
EnglishIt was he of the black hood, and T'sais leaned back against the door-jamb.
Csak a fekete kámzsás férfi volt, és T'sais megkönnyebbülten dőlt az ajtófélfának.
EnglishAny windows in the back, anything in the door, peephole, anything like that, Dieter?
- Van valami ablak a hátsó ajtón, kémlelőnyílás vagy bármi ilyesmi, Dieter?
EnglishShe went back to the door, squatted down and poked vigorously through the keyhole.
Visszament az ajtóhoz, leguggolt és erélyesen belepiszkált a kulcslyukba.
EnglishHe took the chair to the right of Ramsey, with its back to the rear door.
Elvette a széket Ramsey jobbja mellől, és leült, háttal az oldalsó kijáratnak.

Szinonimák (angolul) a(z) back door szóra:

back door

Hasonló fordítások a(z) "back door" szóra magyarul

door főnév
back főnév
back melléknév
back határozószó
back number főnév
front door főnév
Hungarian