EN

baby {főnév}

volume_up
If this baby's not right, if this baby's ...
Ha ez a baba nem egészséges, ha ez a baba...
Mona's got to get her rest, and that baby's going to start yowling.
- Monának pihennie kell, az a baba meg mindjárt elkezd óbégatni.
The baby was just fine under the towels, and pissing up a storm for a newborn.
A baba nagyon jól elvan a törülközők alatt, bár újszülötthöz képest annyit pisil, mint egy ló!
To separate a mother and baby is to set their relationship up for failure.
Az anyag és a csecsemő elválasztása kapcsolatukat kudarcra ítéli.
Terrible state he was in - nice old boy, but helpless as a baby in arms.
Helyes bácsi volt, de magatehetetlen, mint egy csecsemő.
If they interfered with God's plan, the baby would be damned.
Ha beavatkoznak Isten tervébe, a csecsemő el lesz átkozva.

Példamondatok a(z) "baby" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe is excited about her baby, and of course they have deluged her with presents.
Boldogan várja a babáját, és a rokonság természetesen elárasztotta ajándékokkal.
EnglishHowever, in this connection, we should not throw the baby out with the bathwater.
De ezzel összefüggésben nem kellene a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni.
EnglishThe Commission had forgotten that and tried to leave Parliament holding the baby.
A Bizottság megfeledkezett erről és megpróbálta az ügyet a Parlamentre hagyni.
EnglishNo, you simply did not take a baby away from a mother, no matter what you thought.
Nem, gondoljon, ki mit akar, egy csecsemőt akkor sem lehet elvenni az anyjától.
EnglishAnd speaking of the baby, it was making a sound at last in its little ice-chest
Ha már a babánál tartunk, végre megnyikkant a hűtőládába vetett ágyacskájában!
EnglishThey had their first car, a five-year-old Buick with a baby seat in the middle.
Megvették az első kocsijukat, egy ötéves Buickot, hátul középen gyereküléssel.
EnglishHe started to put his thumb in his mouth to suck it, but that was a baby trick.
Már majdnem bevette a hüvelykujját a szájába, de ezt csak kisbabák csinálják.
EnglishMore often than not, a baby born with one mutation will, in fact, have two or more.
vanezer gyerek közül legalább egy biztosan hat ujjal jön a világra, ahogyan ő is.
EnglishEverybody'll agree not to talk about the baby, and to keep Ricky's name out of it.
Abban, hogy nem beszélnek senkinek a gyerekről, és Rickyt is kihagyják a dologból.
EnglishHow could he do that, and still turn to mush when he felt the baby inside her?
Hogy képes erre, amikor majd elolvad, ahányszor csak kitapintja a picit a hasában?
EnglishHeng, there was a woman there whose baby- she kept it covered under her straw hat.
Volt ott egy asszony is, Heng, akinek a gyereke a szalmakalapjával takarta le.
EnglishLibby had been somewhere in the back of the house with the baby, who cried nonstop.
Libby a ház hátsó szobájában volt a kicsivel, aki egész nap, megállás nélkül sírt.
EnglishHe had gone on to serve Marguerite and to hover about Katherine, the new baby.
Átment szolgálni Marguerite-hez, vagy, az újszülött Katherine körül lebzselt.
EnglishShe wanted me to come home and give my milk to a ten-pound monster of a baby.
Queen néni azt akarta, hogy menjek haza, és szoptassak egy tízfontos szörnyeteget!
EnglishThen he ran past Baby Jenks, nearly knocking her over and grabbing up her bike.
- Majd a mocihoz rohant, majdnem felrúgva közben Jenks Bébit, és felmarta a Harleyt.
Englishshe asked him as Venkman continued to clown with the baby.
Na, mit szólsz hozzá? kérdezte tőle, miközben Peter tovább bohóckodott a kicsivel.
EnglishBaby leave is just about the only thing that has not been covered in this report.
A szülési szabadság körülbelül az egyetlen dolog, amivel a jelentés nem foglalkozik.
English(Laughter) Well, go to a museum, you'll see, see how many baby dinosaurs there are.
(Nevetés) Menjenek el egy múzeumba és nézzék meg, hány bébi dinoszauruszt találnak.
EnglishIt is my belief that madame had never seen that daughter since she was a tiny baby.
Az az érzésem, hogy az asszonyom nem látta a gyereket később, csak csecsemőkorában.
EnglishShe said she didn't like him handling the baby-which he seemed to like to do.
Azt mondta, nem szereti, hogy hozzáér a gyerekhez ő pedig nagyon élvezte ezt.