angol-magyar fordítás erre a szóra: babel

EN

"babel" magyar fordítás

EN

babel {főnév}

volume_up
Sah'ot was inundated by a babel of noise from all around and within.
Sah'otot bábeli hangzavar borította el mind belülről, mind kívülről.
Tüstént bábeli hangzavar tört ki.

Példamondatok a(z) "babel" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'Shut' 'When you fall, Barry, it's going to be like the fall of Babel in the desert.
- Amikor elzuhan, Barry, az olyan lesz, mint amikor Bábel tornya omlott össze a sivatagban.
EnglishOut of a babel of excited suggestions and suppositions three theories were evolved: 1.
1. Carter ezredesé: hogy Ralph titokban feleségül vette Florát.
EnglishSah'ot was inundated by a babel of noise from all around and within.
Sah'otot bábeli hangzavar borította el mind belülről, mind kívülről.
English' There was a hoot of snarling horns and a babel of baying voices.
- Kürtök tutultak hevesen, hangjukhoz ugató ork-hangok keveredtek.
EnglishHave we not builded of steel and pride an abomination far taller than the Tower of Babel of old?
Nem emeltünk-é acélból és gőgből ama hajdani Bábel tornyánál sokkalta magasabb utálatosságot?
EnglishAnd through the babel he heard cries of: Whip, whip, the whip!
És a bábeli hangzavaron keresztül hallotta a kiáltozást: A korbácsot, a korbácsot, a korbácsot!
EnglishSome honor, Alacrity sneered at the Babel.
Szép kis tisztelet mutatott Alacrity gúnyosan a bábeli zűrzavarra.
EnglishBabel will undoubtedly build its tower.
Babilon minden kétséget kizáróan meg fogja építeni a maga tornyát.
EnglishThere are not even a dozen Members who will be making the decision tomorrow on which Tower of Babel they will give to whom.
Még egy tucatnyi képviselő sincs, akik döntést hoznak arról, hogy melyik Bábel-tornyot kinek adják.
EnglishNo, not over dogs, but the Tower of Babel, too.
EnglishA moderate, prudent Babel.
EnglishImmediately a babel broke out.
EnglishIt's just like the Tower of Babel.
EnglishSo why should we cry out in surprise and pain now when God says to us what He said to the people who builded the Tower of Babel: 'No!
Miért kiáltanánk hát fel meglepetésünkben és fájdalmunkban, amidőn Isten azt mondja nekünk, amit a Bábel tornya építőinek mondott: "Nem!
EnglishObviously, there is no question of adding to this Tower of Babel, which is already extremely complex: just look at the number of interpreters still here this evening.
Természetesen nem arról van szó, hogy fokozzuk a bábeli zűrzavart, amely már egyébként is rendkívüli mértékű: elég, ha megnézzük, hány tolmács ül ma itt köztünk.
EnglishTherefore is the name of it called Babel; because the Lord did there confound the language of all the earth: and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of the earth.'
Ezért nevezek annak nevét Bábelnek; mert ott zavara össze az Úr az egész Föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész Földnek színére."