angol-magyar fordítás erre a szóra: aye

EN

"aye" magyar fordítás

EN

aye {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "aye" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAye, there is no beginning and no end, said Samuel with a deep and forlorn sigh.
- Haj, nincs kezdet és nincs vég - közölte Samuel hangos és gyászos sóhajjal.
English'Aye, you do indeed,' said Gimli, looking them up and down over the top of his cup.
- De mennyire - mondta Gimli, s a kupája fölött tetőtől talpig végigmérte őket.
EnglishAye, give him bafflement, over matters of magic and silver fire and Mystra herself...
Igen, össze kell zavarni a mágiával, az ezüsttűzzel és Mystrával kapcsolatban...
EnglishAye, Dread Lord, they hissed, more or less in chorus, reluctant and anxious.
- Igen, Rettegett Nagyúr - sziszegték többé-kevésbé kórusban, aggodalommal telve.
EnglishAye, Engarl joked, and when we've feasted, we'll give ye some to replace it.
- Kuncogott az élcen, de körös-körül csak mogorva horkantások jöttek válaszul.
EnglishShe'd a few spells left, aye, but scarce the strength to stand and cast them.
Maradt még néhány varázslata, ha igen, de ereje nem, hogy használja is őket.
EnglishStone blocks, aye, but only to clear a way through rubble to the space beyond.
Kövek, igen, de csak hogy megtisztuljon az út az alattuk rejtőzködő térhez.
EnglishAye, to die... and go we know not where... but to lie in cold obstruction and to rot.
Igen, meghalni... elmenni, nem tudjuk, hová... hideg homokban feküdni és elrohadni.
EnglishAye, from Caerleon- Balan said, and a wretched ride it was, in cold and rain!
- Úgy bizony, Caerleonból - felelte Balan -, és cudar egy út volt a hidegben, esőben!
EnglishAye, said Viviane, her mouth tight, though the priests will never acknowledge it.
- Igen - mondta szűkszavún Viviane -, bár a papok sosem fogják elismerni.
EnglishAye, Elminster and Brerest panted, and went through the mouth of Wind Cavern in a roll.
- Megyünk. - mondták egyszerre és egy forduló után kiléptek a Szélbarlang száján.
EnglishAye, breeding grounds for all those virtues such as greed, envy, betrayal and so on.
Igen, melegágyai a sok erénynek, mint a mohóság, irigység, árulás satöbbi.
EnglishThen let us do so, Holone replied, and the others all echoed, Aye, let us do so.
- Úgy legyen. - válaszolt Holone és a többiek visszhangozták szavait.
EnglishAye, 'tis best we leave the lustlorn alone for a time, an' catch 'em again in spring.
- Az lesz a legjobb, ha békén hagyjuk őket egy ideig és csak tavasszal csapunk le újra.
English`Aye, you are correct,' she said to me, sadly, having read this from my mind.
Bizony így van ez mondta Deborah szomorúan, ki gondolataimból olvasott.
EnglishAye, said Gwydion softly, he is so- then raised his head and saw Morgause.
- Az - mondta lágyan Gwydion - az... - aztán felemelte a fejét, és meglátta Morgause-t.
EnglishAll's well; aye very well indeed! he laughed, and slapped his thighs.
Minden rendben: de mennyire, hogy rendben! - nevetett, s az oldalát csapkodta.
EnglishThere must be wizards in the other lands around, aye, but where to start looking?
Kell még lenni varázslóknak a körülöttük lévő birodalmakban, igen, de hol kezdje a keresést?
EnglishOh, aye, grunted the other old woman, priests and Druids are all alike.
- Ej, te - zsémbelt a másik öregasszony -, papok, druidák, mind egyformák.
EnglishAye, a jest-for one who professes devotion only to our most chaste Queen- You dare!
- Az, tréfa... olyan embernek, aki egyedül felettébb szűzies királynénk iránt mutat hűséget...
Más szótárak