EN

axis {főnév}

volume_up
1. csillagászat
To insert a secondary X axis, choose Insert - Axes and select X axis.
Másodlagos X tengely beszúrásához, válassza a Beszúrás - Tengelyek - X tengely parancsot.
To insert a secondary Y axis, choose Insert - Axes and select Y axis.
Másodlagos Y tengely beszúrásához, válassza a Beszúrás - Tengelyek - Y tengelyt parancsot.
Marking the X axis option activates the x axis title.
Az X tengely kapcsoló az X tengely címét kapcsolja be.

Példamondatok a(z) "axis" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was as if the Skydiver preferred to have its axis through the neutron star.
Mintha az Égibúvárnak jobban tetszene, ha a tengelye a neutroncsillag felé mutat.
EnglishAnd then, to her astonishment, the pyramid began to move on its pinpoint axis.
Ekkor nagy megdöbbenésére a piramis forognikezdett a hosszanti tengelye mentén.
EnglishNow the problem is there's an X-axis for that, which is the practical axis.
A probléma viszont az, hogy van egy X tengelye is, ami a praktikusság tengelye.
EnglishBut if I would change this axis here, I would instead put income per person.
De ha lecserélem ezt a tengelyt, nézzék, és ide az egy főre jutó jövedelmet teszem.
EnglishThe trace of this axis on the side of the manikin is the manikin's H point:
E tengelynek az ülőhely hosszanti középsíkjával való metszéspontja adja a H-pontot;
EnglishThe axis bar slipped into these grooves and he heard another small click.
A kicsi tengely ezekbe a mélyedésekbe csúszott be, és újabb kattanás hallatszott.
EnglishI have never known why you chose the galactic axis as your destination.
Sohasem értettem, miért választottad a galaktikus tengelyt utad célállomásaként.
EnglishThe way to read this slide is to look at your age on the horizontal axis.
Ezt úgy kell kiolvasni, hogy megkeressük a korunkat a vízszintes tengelyen.
EnglishThe size of the bubble is the population, and on this axis here I put fertility rate.
A buborékok mérete a lakosságot mutatja, erre a tengelyre pedig a termékenységet tettem.
EnglishSpecifies that minor interval marks are placed on the inner side of the axis.
Megadja, hogy az albeosztásjelek a tengely belső oldalára kerüljenek.
EnglishSpecifies that minor interval marks are placed on the outer side of the axis.
Megadja, hogy az albeosztásjelek a tengely külső oldalára kerüljenek.
EnglishIt's hottest along the axis, cooler when it reaches the walls of the motor.
A tengely mentén a legmelegebb, és hidegebb, mikor eléri a motor falát.
EnglishHe spoke to Glyneth: My dear, I will need the almanac, that I may find the great axis.
- Kedvesem, szükségem van a kalendáriumra, hogy megtaláljam a tengelyt.
EnglishSpecifies at which position to display the values along the y axis.
Megadja, hogy az Y tengely mentén mely pozícióban jelenjenek meg az értékek.
EnglishDraw the area between the function and the y-axis and show the area in a message box.
A függvénygörbe és az Y tengely közötti terület kirajzolása, a terület kiírása üzenetablakban.
EnglishI will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
Ezen a tengelyen az egy főre jutó keresetet mutatom inkább, szegények itt lenn, gazdagok ott fönn.
EnglishTo insert a secondary X axis, choose Insert - Axes and select X axis.
Másodlagos X tengely beszúrásához, válassza a Beszúrás - Tengelyek - X tengely parancsot.
EnglishOpens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.
Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen a kijelölt tengely tulajdonságait lehet szerkeszteni.
EnglishThe axis of a guiding device determines the vertical position of the measure.
A mérővezető tengelye határozza meg a függőleges mérési irányt.
EnglishThe answer depends partly on that east-west axis of Eurasia with which I opened this chapter.
A válasz jórészt Eurázsia kelet-nyugati tengelyében rejlik, amivel e fejezetet kezdtem.

Szinonimák (angolul) a(z) axis szóra:

axis