EN

ax {főnév}

volume_up
1. általános
ax (és: axe)
She went back into the living room, carrying an ax that now smelled like tripe.
Az asszony betámolygott a nappaliba, kezében a fejsze úgy bűzlött, mint a pacal.
He laughed with a sound like an ax falling on wood.
Felnevetett, és nevetése úgy koppant, ahogy fejsze a fán.
But Dickie touched him lightly with the handle of the ax.
- Garp fordult volna, de Dickie gyengéden megbökte a fejsze nyelével.
ax (és: axe)
Those who came so close that guns were useless, must face ax, spear, bilihook, mace, morningstar, dagger, and broadsword.
Akiknek sikerült átjutnia a sáncon, azokra balta, buzogány, tőr és pallos várt.
The battle became hand-to-hand, a leaderless riot, where ax or dagger or quarterstaff was more useful than fire-beam or pellet gun.
A balta, a tőr és a bot itt sokkal hasznosabbnak bizonyult, mint az ellenség komoly sugárfegyvere.

Példamondatok a(z) "ax" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe went back into the living room, carrying an ax that now smelled like tripe.
Az asszony betámolygott a nappaliba, kezében a fejsze úgy bűzlött, mint a pacal.
EnglishIt is said that he can be slain only by one who wields the Great Ax of Duke Alban.
Azt mondják, csak az győzheti le, aki Alban herceg hatalmas csatabárdját forgatja.
EnglishKoris carried on his hip the hawk crested helm; now he raised the Ax of Volt.
Koris karvalyos címerét viselte, kezében Volg szekercéje emelkedett a magasba.
EnglishAnd now and then I must range wide with my ax, and so I have, and so it was done.
És ha úgy adódik, hogy szabadjára kell engednem a fejszémet, akkor széles irtást vágok.
EnglishKoris tossed his ax, caught it, and turned the blade away from the other with ceremony.
Koris megmarkolta szekercéjét, és pengéjét szertartásosan elfordította a másik felől.
EnglishAn old carpenter was already there, fixing the door which I had shattered with the ax.
Egy öreg asztalos már javította az ajtót, amelyet szétvertem a fejszével.
EnglishSimon saw Koris on the road, ax still in hand, a dark stain on the blade of that weapon.
Simon látta, hogy Koris ott áll az úton kezében a szekercével, éléről csöpögött a vér.
EnglishThe ax was tucked under one scrawny arm, and the noosed rope laid around his hump.
Pallosa csenevész vállán pihent, bitókötelét púpos vállára vetette.
EnglishKarsten's herald rode in this morning with an offer of ax marriage for you.
Karsten ura ma reggel küldöncöt küldött, és házasságot ajánlott neked.
EnglishKoris threw his helm on the table below the map, and leaning on his ax regarded Simon levelly.
Koris ledobta az asztalra sisakját, és bárdjára támaszkodva Simon szemébe nézett.
EnglishThere was dust in the chair and nothing else, save the ax in Koris' grip.
Csak por maradt a széken, semmi más, kivéve a szekercét Koris kezében.
EnglishDickie said, pointing toward the house, and Harriet, with his long ax.
- Neki nem mondta, ugye? - bökött Dickie a ház felé a fejszéje nyelével.
EnglishOnly Volt lived on and knew the first men and they knew him÷and his ax!
Egyedül Volg maradt életben, és ismerte meg az első embert, és az is őt meg a szekercéjét!
EnglishThe witch crossed the room to rip open that panel where Koris had stored the ax.
A boszorkány keresztülment a szobán, kinyitotta a fülke ajtaját, ahova Koris szekercéjét rejtették.
EnglishKoris, the great ax across his forearm, stood up to face the silent four.
Koris, kezében a hatalmas szekercével felállt, hogy szembenézzen azzal a négy néma emberrel.
EnglishShe pulled at this, to display a cupboard and Koris set the ax far to its back.
Itt kinyitott egy szekrénykét, és Koris beletette a szekercét.
EnglishI daresay Major Despard had an ax to grind if it comes to that.
Szerintem, ha már erről van szó, Despard őrnagy is csak a maga pecsenyéjét sütögeti.
EnglishOn his left was a diamond of blue-green enclosing a fist hold- ing an ax.
Balra egy kékeszöld gyémánt ölelt körül egy bárdot markoló öklöt.
EnglishDid Lizzie Borden really kill her father and mother with an ax?
Vajon a kis Lizzie Borden valóban agyonütötte apját-anyját egy fejszével?
EnglishHe picked up the ax, slipped its long half back and forth in his rope-caloused hand.'
Vége! felkapta a szekercét, előre-hátra himbálta a kezében.

Szinonimák (angolul) a(z) ax szóra:

ax
English