angol-magyar fordítás erre a szóra: awry

EN

"awry" magyar fordítás

EN

awry {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "awry" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHull frowned, suggesting that he too had detected something awry in that question.
Hull elkomorodott, arcán látszott, ő is furcsállónak hallotta a kérdést.
EnglishOne thing in his plan had gone awry, but he had more than half expected this to happen.
A jelek szerint minden a tervei szerint zajlott - kivéve egyetlen részletet.
EnglishHe'd promised to warn Strauss if events started to go badly awry.
Megígérte Strauss-nak, figyelmezteti, ha a dolgok sokkal rosszabbra fordulnak.
EnglishHis hands automatically straightened an object or two that I had inadvertently pushed awry.
Gépiesen helyére állított néhány tárgyat, amelyet véletlenül félrelöktem.
EnglishIt was wounded, she saw; two of its legs were set awry and were being dragged behind it.
Cuki látta, hogy nem tetette a sérülését két lába fura szögben állt, és húzta őket maga után.
EnglishAs soon as Otha finds out that their plans have gone awry here in Chyrellos, he'll start to march west.
Amint Otha tudomást szerez róla, hogy a chyrellosi tervei meghiúsultak, elindul nyugat felé.
EnglishHe had never imagined that matters would go this far awry.
Sohasem gondolta volna, hogy a dolgok ennyire elfajulnak.
EnglishThere seemed to be so many things he had done awry.
Abból, amire készült, egyértelműen erre lehetett következtetni.
EnglishI dislike excesses where events go wildly awry and affectionate trust is forever shattered.
Nem szeretem az olyan helyzeteket, amikor az események nem a kedvem szerint alakulnak, és a gyengéd bizalom örökre elvész.
EnglishFor some reason the mechanicals are going awry.
A gépagyúak valamilyen oknál fogva egyre elégedetlenebbek.
EnglishThis is the point at which many treacheries go awry.
Ez az a pont, ahol a legtöbb árulást felfedezik.
EnglishMight not our plans go awry in some unexpected way?
- Valamiképp nem fulladhat kudarcba a tervünk?
EnglishA long journey made for nothing, spies exposed, and plans for plunder gone awry, all because of you.
Hosszú utat tennél meg semmiért, hiszen a kémek már nem ismeretlenek, s a rablás terve is kudarcba fulladt... mindez miattad.
EnglishAh, Storyville, that is another wondrous tale, an experiment gone awry so to speak, a part of our great history.
Ó, Meseváros, ez megint egy tündérrege, egy félresikerült kísérlet, hogy úgy mondjam, szerves része történetünknek!
EnglishBut if the system went awry, somebody had to get down in the guts of it and find the trouble.
Ám ha a rendszer működésében hiba következett be, valakinek vállalnia kellett, hogy belenyúl a közepébe, és megtalálja a probléma forrását.
EnglishEven his Art, though, twisted awry.
Azonban még az ő művészete is csorbát szenvedett.
EnglishKevin was no monster, but had suffered injuries-fire, burns, maiming in childhood, so that his bones had grown awry.
Kevin nem volt szörnyszülött, hanem sérülések érték gyerekkorában: tűz, égési sebek, csonkítás, attól görbültek el a csontjai.
EnglishShe was envisaging her plans going awry.
EnglishThe thief's plans have gone awry.
EnglishBut if it begins to go awry, I would like to know that there is someone else who appreciates that we may have to change our plans.
De he a dolgok félrecsúsznak, szeretném, ha lenne valaki, aki méltányolja, hogy esetleg meg kell majd változtatnunk a terveinket.

Szinonimák (angolul) a(z) awry szóra:

awry