EN

awkwardly {határozószó}

volume_up
The big man dropped awkwardly to the ground, scrambling for cover behind a nearby tree.
A nagydarab fickó esetlenül a földre kushadt, és egy közeli fa fedezékébe húzódott.
Mirt patted her awkwardly, turning to Asper with an appeal in his eyes.
A férfi átölelte, esetlenül megveregette a hátát, majd segélykérően Asperre nézett.
Awkwardly she turned her head; he was staring down at her naked leg, her foot.
Esetlenül pillantott fel az amerikai arcába; a férfi döbbenten bámulta meztelen lábát, lábfejét.
Alec draped a blanket around his best friends shoulders and patted him awkwardly.
Alec pokrócot csavart a derekára, és félszegen megveregette vállát.
They stand and awkwardly retreat from my table.
Felállnak és félszegen visszabaktatnak az asztalukhoz.
I reached awkwardly for his hand and held it firmly.
Félszegen a keze után nyúltam, megszorítottam.
I held the glass awkwardly between my bandaged hands and took a swallow.
Bekötözött kezemmel ügyetlenül fogtam a poharat, és ittam egyet.
Awkwardly tearing the envelope., he dumped a key in the palm of his hand.
Ügyetlenül feltépte a szélét, és egy kulcsot rázott ki belőle.
And awkwardly he tried to explain that he'd been trapped in the house on Liberty Street.
Ügyetlenül próbálta elmagyarázni, hogyan esett csapdába a Liberty utcában.

Példamondatok a(z) "awkwardly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe senior partner continued his monologue while Mitch stood awkwardly beside him.
A cég vezetője folytatta monológját, miközben Mitch zavartan álldogált mellette.
EnglishA moment later, Engarl's awkwardly bobbing lance took the armsman in the throat.
Egy pillanattal később Engarl kelletlenül felbukkanó dárdája döfte át torkát.
EnglishThe big man dropped awkwardly to the ground, scrambling for cover behind a nearby tree.
A nagydarab fickó esetlenül a földre kushadt, és egy közeli fa fedezékébe húzódott.
EnglishMirt patted her awkwardly, turning to Asper with an appeal in his eyes.
A férfi átölelte, esetlenül megveregette a hátát, majd segélykérően Asperre nézett.
EnglishHe introduced himself awkwardly, and she was immediately suspicious.
Small zavartan mutatkozott be, amivel rögtön felkeltette a nő bizalmatlanságát.
EnglishAnd awkwardly he tried to explain that he'd been trapped in the house on Liberty Street.
Ügyetlenül próbálta elmagyarázni, hogyan esett csapdába a Liberty utcában.
EnglishAlec draped a blanket around his best friends shoulders and patted him awkwardly.
Alec pokrócot csavart a derekára, és félszegen megveregette vállát.
EnglishHe manoeuvred his big body awkwardly through the huddle of seats to the door.
A nagydarab ember a széksorok zűrzavarában az ajtóhoz manőverezett.
EnglishClint glanced at his watch again and backed awkwardly to the door.
Clint ismét az órájára pillantott, és zavartan hátrálni kezdett az ajtó felé.
EnglishYomonul was ten metres away, running awkwardly towards him, reloading.
Yomonul tíz méterre volt tőle, furcsán mozgott, futott felé, újratöltött.
EnglishElliott turned and hobbled awkwardly towards the doors to the lobby.
Elliott megfordult, és esetlen mozdulatokkal sántikálni kezdett az előtér ajtaja felé.
EnglishAwkwardly she turned her head; he was staring down at her naked leg, her foot.
Esetlenül pillantott fel az amerikai arcába; a férfi döbbenten bámulta meztelen lábát, lábfejét.
EnglishHalfway down this top flight was a rather awkwardly placed window.
Lefelé menet, félúton a két emelet között, volt egy elég otrombán elhelyezett ablak.
EnglishI think this is not the time for a social gathering, she said awkwardly.
Azt hiszem, nem most van itt az ideje a társasági összejöveteleknek jegyezte meg feszülten.
EnglishSlowly, awkwardly, a monarch butterfly climbed the screen in front of him.
Előtte egy danaidalepke mászott a szúnyoghálón, lassan, nehézkesen.
EnglishTwo of the Shed Men, still in their work clothes, were standing awkwardly behind her.
Nagy Ramona mögött félszegen toporgott két Csűrlakó, akik még mindig a munkaruhájukat viselték.
EnglishThe spell broke; Kevin made a harsh, abrupt gesture, awkwardly rising to his feet.
A varázs megtört; Kevin hirtelen, esetlen mozdulattal felállt.
EnglishEach member awkwardly held a piece of paper, a jury summons.
Minden tagja sután szorongatott egy papírdarabot: az esküdtszékbe szóló behívót.
EnglishKevin let Morgaine go and stumbled awkwardly to the side of the ancient Druid, bending over him.
Kevin elengedte Morgaine-t, és esetlenül a vénséges druidához bicegett, fölé hajolt.
EnglishWhen he replied, the words came awkwardly, as if it had been some time since he last spoke.
Amikor megszólalt, hangja furcsa volt, mintha régóta nem beszélt volna.