EN

awe {főnév}

volume_up
He was staring at Carse with a new respect that had in it both awe and fear.
Új arckifejezését tisztelet és félelem vegyüléke alkotta -Carse-ot méregette.
While Gevurah is the Sefirah of awe and evil, Tiferet is the Sefirah of beauty and harmony.
Gevurá a gonosz és a félelem, Tiferet ellenben a szépség és a harmónia szefirája.
Planch asked, despite a tingling surge of awe blended with real fear.
A kíváncsiságába keveredő félelem egyre erősebb lett.
He was staring at Carse with a new respect that had in it both awe and fear.
Új arckifejezését tisztelet és félelem vegyüléke alkotta -Carse-ot méregette.
A look of intense relief mingled with awe passed over Florence's face.
Meghökkent tisztelet és végtelen megkönnyebbülés váltakozott Florence arcán.
Men stood in awe of him, and some little hatred, since he drove them to such exertions.
Alakját félelemmel vegyes tisztelet övezte, ami olykor-olykor gyűlöletbe csapott át.

Példamondatok a(z) "awe" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs she moved before Lancelet she heard him whisper in awe, Is it you, Mother?
Amint elment Lancelet előtt, hallotta, hogy a férfi babonás áhítattal suttogja:
EnglishDo this yourself now, the voice said, and El trembled in sud-den awe and nervousness.
Most csináld egyedül, mondta a hang és El megremegett ijedtében és idegességében.
EnglishFor a moment Shea hesitated in awe of the huge, dark apparition across the room.
Shea egy pillanatig habozott, lenyűgözte a terem túlsó végében sötétlő, óriás jelenés.
EnglishHe was staring at Carse with a new respect that had in it both awe and fear.
Új arckifejezését tisztelet és félelem vegyüléke alkotta -Carse-ot méregette.
EnglishHis dirt-smudged, sweating face wore a look of astonishment and a little awe.
Portól, izzadtságtól sáros arcára kiült a csodálkozás és vele egy kevés ijedtség is.
EnglishShe spoke with them all quite familiarly, which noticeably added to their sense of awe.
Régi ismerősként beszélt velük, amitől azok még nagyobb tisztelettel néztek rá.
EnglishThe earth shook with the force of the beat, and all life had gone mute in awe and fear.
A föld reszketett a dübörgés erejétől, minden élet elnémult iszonyodó félelmében.
EnglishVenkman watched in awe as the slime in the dish began to twitch and glow.
Venkman rettegve figyelte, hogy a nyálka a tálban csillogni, kavarogni kezd.
EnglishMen stood in awe of him, and some little hatred, since he drove them to such exertions.
Alakját félelemmel vegyes tisztelet övezte, ami olykor-olykor gyűlöletbe csapott át.
Englishand Viviane could hear the awe in her voice.
- Gyönyörű... - suttogta Morgaine, s Viviane kihallotta a szavából a rettegő áhítatot.
EnglishIn speechless awe, they watched the gaunt face of the skull begin to sag and break apart.
Szótlan ámulattal nézték, ahogy a koponya beesett arca megroggyan és széthasadozik.
EnglishWhile Gevurah is the Sefirah of awe and evil, Tiferet is the Sefirah of beauty and harmony.
Gevurá a gonosz és a félelem, Tiferet ellenben a szépség és a harmónia szefirája.
EnglishThey saw it in his look, and either out of fear or awe simply did as he asked.
Látták a tekintetéből, és vagy félelemből, vagy áhítatból, de azt tették, amire kérte őket.
EnglishA look of intense relief mingled with awe passed over Florence's face.
Meghökkent tisztelet és végtelen megkönnyebbülés váltakozott Florence arcán.
EnglishThey rumble the belly and leave even photographers in awe watching the spectacle.
A gyomor beleremeg, és még a fényképészt is ámulatba ejti a látványosság figyelemmel követése.
EnglishHe found his mouth had fallen open, swallowed, and staggered back a pace, overcome with awe.
Azon kapta magát, hogy tátva maradt a szája, nyelt egyet és ijedten hátrébb lépett.
EnglishQuilan said, not trying to keep the wonder and awe out of his voice.
A különös bolygó belsejét mintha parttalanul bolyhozódó felhréteg bélelte volna ki.
EnglishThe daunting dimensions of the parking garage awe and for a moment nearly overwhelm him.
A garázs hatalmas méretei egy pillanatra csaknem megfélemlítették, és maguk alá gyűrték.
EnglishHe stared at the girl with a mixture of sympathy, compassion, awe, and cold hard fear.
Együttérzéssel vegyes döbbenettel nézte a kislányt, és elharapózott benne a jeges félelem.
EnglishI did not touch her, did nothing but stand in awe of her strength of will.
Nem illettem, nem szóltam, csak álltam lenyűgözve ennyi akaraterőtől.

Szinonimák (angolul) a(z) awe szóra:

awe
awe-inspiring