Példamondatok a(z) "awash" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSomalia is more awash with arms than ever, according to a recent UN report.
Szomáliában az ENSZ jelentése szerint ma több a fegyver, mint korábban bármikor.
English'Annias is intimidating Patriarchs because Chyrellos is awash with church soldiers.
Annias azért tudja megfélemlíteni a pátriárkákat, mert a városban nyüzsögnek az emberei.
EnglishIt is no longer merely western Austria that is awash with heavy goods vehicles.
Többé nem csak Nyugat-Ausztriát árasztják el a nehéz tehergépjárművek.
EnglishI left about one o'clock in the morning, more sober, and awash with tea.
Hajnali egy körül indultam haza, józanabbul és jó alaposan kiáztatva teában.
EnglishI do not speak without knowledge who have seen the land from Delhi south awash with blood.'
Én tudom, mit beszélek; láttam az országot Delhitől délre, vértől ázottan.
EnglishUnfortunately the world is awash with lost opportunities, with shipwrecked good ideas.
Sajnálatos, hogy a világ tele van elvesztegetett lehetőségekkel, zátonyra futott, jó ötletekkel.
EnglishIt swept through the land, toppling nations until... the world was awash in a great silence.
Az egész bolygót megtámadta, nemzeteket irtott ki, amig nem maradtunk teljes csöndességben.
EnglishThe MI5 man was looking exhausted, and the flat was awash with files and computer printout paper.
Az MI5 embere kimerültnek látszott és a lakás tele volt aktákkal és komputernyomatokkal.
EnglishGood work on Van Landel, he says, awash in papers and files.
Jó munkát végeztetek Van Landellel mondja, miközben a papírok és akták között turkál.
EnglishFor some reason the usually empty night-time streets of Cimmura were awash with people.
Cimmura rendszerint elhagyatott utcáin ma zajlott az élet.
English'The kingdoms of the west are suddenly awash with Styric vagabonds.
A nyugati királyságokat hirtelen ellepték a styr otthontalanok.
EnglishA lone barge, waterlogged and awash, was moored to a dock there.
Valaha egy raktárhelyiséget szolgálhatott a dereglye, de az épület hasonlóan rossz állapotban volt.
EnglishThe world is awash with radar systems, the host objected.
- A világ tele van radarrendszerekkel - vitatkozott házigazdája.
EnglishThe bedroom of Shepheard's Hotel was awash in blinding light; the furnishings vanished in the pulsing glow.
A Shepheards Hotel hálószobáját elborította a vakító reggeli fény; a bútorok elenyésztek a lüktető árban.
EnglishI repeat the point that, if we were awash with funds, our legal basis might not cause us so much grief.
Megismétlem azt az észrevételt, hogy amennyiben van bőven pénzeszközünk, jogalapunk nem okoz nekünk ennyi kínt.
EnglishIn front, the seastacks rose like the trunks of immense fossilised trees, their bases awash with creamy foam.
A szirtek megkövült fatönkként sötétlettek a fodrozódó hullámok között, tövükre tejfehér habot mosott a víz.
English'The city is suddenly awash with Styrics,' he replied.
EnglishThe corvette was awash from stem to stern.
A korvettről teljes hosszában csurgott a víz.
EnglishThey must, El supposed, or they'd soon be awash in the shapeshifters men called alunsree, or dopplegangers .
Kell, hogy legyen, feltételezte El, máskülönben már rég elsöpörték volna őket az alakváltók, akiket az emberek alunsree néven neveztek.
EnglishEurope is awash with badly contaminated foods, and our bureaucratic apparatus clearly does not know what to do about it.
Európát elárasztják a fertőzött élelmiszerek, és a bürokratikus apparátusunknak láthatóan fogalma sincs arról, hogy mit tegyen ez ellen.

Szinonimák (angolul) a(z) awash szóra:

awash