EN

awareness {főnév}

volume_up
Without public awareness and the raising of awareness, nothing will change.
A közvélemény tudatossága és a tudatosság fokozása nélkül semmi sem fog változni.
It is intended to raise public awareness of the serious nature of this problem.
A kampány célja a probléma súlyosságával kapcsolatos tudatosság növelése.
This awareness is undoubtedly bound up with the consequences of globalisation.
Ez a tudatosság kétségkívül a globalizáció eredményeképpen jött létre.

Példamondatok a(z) "awareness" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe objective of this policy should be to raise the awareness of European tourists.
A politika céljaként az európai turisták tudatosságának növelését kell kitűzni.
EnglishA good media strategy is certainly needed in order to raise awareness of SOLVIT.
A hálózat ismertségének növeléséhez mindenképpen szükség van egy jó médiastratégiára.
EnglishThis will also raise awareness among European citizens of the value of those victims.
Ez fel fogja hívni az európai polgárok figyelmét is az ilyen áldozatok értékére.
EnglishWithout public awareness and the raising of awareness, nothing will change.
A közvélemény tudatossága és a tudatosság fokozása nélkül semmi sem fog változni.
EnglishI therefore voted in favour of this resolution in full awareness of what was involved.
Ezért az állásfoglalás mellett szavaztam, következményeinek teljes ismeretében.
EnglishThis therefore requires political awareness and, for me, that has two goals.
Ez éppen ezért politikai tudatosságot kíván, amelynek számomra két célja van.
EnglishIt is intended to raise public awareness of the serious nature of this problem.
A kampány célja a probléma súlyosságával kapcsolatos tudatosság növelése.
EnglishIt is clear, therefore, that awareness raising and prevention campaigns work.
Egyértelmű tehát, hogy a figyelemfelkeltő és megelőzési kampányok működnek.
EnglishShe knew the awareness that lived in his hands, the quick emotion of the musician.
Jól ismerte a hárfás kezében lüktető öntudatot, a muzsikus heves érzéseit.
EnglishI too listened and there came again that awareness that we were not alone.
Én is füleltem, és újból megcsapott az a tudatosság, hogy nem vagyunk egyedül.
EnglishAnd I was showing them my experiences and trying to, again, raise awareness.
Bemutattam nekik az élményeimet, hogy ismételten megpróbáljam a figyelmet felkelteni.
EnglishQuick thinking, comfortable on the ball, vision and awareness - magnificent.
Gyors helyzetfelismerés, jó labdakezelés, ügyes meglátás és tudatosság - varázslatos!
EnglishI trust that your work in Brussels will help raise general awareness of this.
Bízom abban, hogy brüsszeli munkájuk felhívja erre az általános figyelmet.
EnglishThe European Parliament has played an important role in raising awareness of this issue.
Az Európai Parlament fontos szerepet játszott a figyelem felkeltésében e téren.
EnglishWe need to communicate and therefore raise awareness so as to involve civil society.
Tájékoztatás és ismeretterjesztés révén kell bevonnunk a civil társadalmat.
EnglishWe must raise awareness about this, and the political message has to go through as well.
Fel kell hívnunk erre a figyelmet, és el kell juttatnunk a politikai üzenetét is.
EnglishThe Commission promotes awareness of consumer rights through various instruments.
A Bizottság különböző eszközökkel növeli a fogyasztók jogaival kapcsolatos tudatosságot.
EnglishLikewise, behind every single thought there is the bare consciousness, pure awareness.
Ugyanígy, minden egyes gondolat mögött ott rejlik maga a tudat, a tiszta tudatosság.
EnglishSecondly we must retain historical awareness as part of European education.
Másodszor, meg kell őriznünk a történelmi ismereteket mint az európai oktatás részét.
EnglishThere are various tools here: education, awareness-raising campaigns and so on.
Több különféle eszközzel rendelkezünk: oktatás, figyelemfelkeltő kampányok és így tovább.

Szinonimák (angolul) a(z) awareness szóra:

awareness
aware