EN

awarding {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "awarding" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was right and proper that a biennial cycle should have been chosen for awarding the label.
Helyes és jó elgondolás volt, hogy a cím odaítélését egy kétéves időszakhoz kötik.
EnglishThe prize you are awarding today is awarded 'For Freedom of Thought'.
Az önök által ma odaítélt díj a "Gondolat szabadságáért” kerül átadásra.
EnglishThe Commission should do more, including with regard to awarding grants to the car industry.
A Bizottságnak többet kell tennie, például az autóiparnak nyújtandó támogatások tekintetében.
EnglishFourthly, the call for greater transparency when awarding resources should also be noted.
Negyedsorban pedig szeretném kiemelni a fokozott átláthatóság szükségességét a források odaítélése során.
EnglishThe Chinese Government has responded harshly to the awarding of the Nobel Peace Prize.
A kínai kormány keményen reagált a Nobel-békedíjra.
EnglishI support awarding the title of European Capital of Culture exceptionally to the city in 2014.
Támogatom, hogy 2014-re kivételesen ennek a városnak ítéljék oda az Európa kulturális fővárosa címet.
EnglishEstablishing and awarding the European Heritage Label is an initiative that deserves special attention.
Az "Európai Örökség” cím létrehozása és odaítélése olyan kezdeményezés, amely különleges figyelmet érdemel.
EnglishA step is thus being made towards halting the awarding of absurd subsidies to feudal landowners.
Előrelépés történik tehát azon a téren, hogy megálljt parancsoljunk a feudális földbirtokosok abszurd támogatásának.
EnglishIts business was the awarding of doctorates in the field of divinity, framed and under glass, for eighty dollars a throw.
Tudniillik hittudományi doktorátust adott nyolcvandolláros egységáron, üveg alatt, bekeretezve.
EnglishWe have supported the opposition in all kinds of ways in recent years, including by means of awarding it two Sakharov prizes.
Az elmúlt években különféle módon támogattuk az ellenzéket, többek között két Szaharov-díj odaítélésével is.
EnglishSome of you also spoke of the awarding of the Sakharov Prize to Hu Jia, which I am very pleased about, of course.
Önök közül néhányan beszéltek arról is, hogy a Szaharov-díjat Hu Jianak ítéltük oda, és ennek én természetesen nagyon örülök.
EnglishThen there is the awarding of fiscal incentives and even subsidies to SMEs in order to maintain and create jobs.
Azután ott van az adóösztönzők, sőt, akár támogatások nyújtása a kkv-k részére a munkahelyek megtartása és megteremtése érdekében.
English(DE) Mr President, public procurement law and the awarding of public contracts are an essential part of the internal market.
(DE) Elnök úr! A közbeszerzési jog és az állami szerződések odaítélése az egységes piac elengedhetetlen részét képezik.
EnglishAt the same time, I welcome the European Commission's target of awarding 3 million Erasmus grants to students by 2012.
Ugyanakkor üdvözlöm az Európai Bizottságnak azt a célját, hogy 2012-ig 3 millió Erasmus támogatást kíván odaítélni diákoknak.
EnglishI also have serious concerns about the implications of public institutions awarding contracts to such companies.
Komoly aggályaim vannak amiatt is, hogy milyen kihatásai lesznek, ha az állami intézmények ilyen cégeknek ítélik oda a szerződéseket.
EnglishDivulging firm business, the young associates were warned, could delay the awarding of the holy grail-a partnership.
A fiatal ügyvédeket figyelmeztették, hogy a cég ügyeinek kifecsegése késleltetheti a szent cél elérését: az üzlettársi kinevezést.
EnglishI certainly noted, as every one of us did, the gold stars that the Commission and the Presidency were awarding themselves.
Természetesen, mint mindannyian közülünk, én is észrevettem, hogy a Bizottság és az elnökség piros pontokat oszt ki magának.
EnglishFurthermore, the French, Spanish and Irish Governments are awarding grants to anyone wishing to purchase vehicles of this kind.
Ezenkívül a francia, a spanyol és az ír kormány támogatást ad mindenkinek, aki ilyen típusú járműveket szeretne vásárolni.
EnglishBy issuing grades and awarding qualifications it will ensure that the EU bypasses universities and national governments.
A bizonyítványok kibocsátásával és a képesítések odaítélésével az EU biztosítani fogja az egyetemek és a nemzeti kormányok megkerülését.
EnglishInstead, the Commission over-reached itself with an unnecessary article awarding itself the right to reallocate fishing quotas.
Ehelyett a Bizottság túlzásba esett egy szükségtelen cikkel, melyben magának juttatta a halászati kvóták újbóli elosztásának jogát.

Szinonimák (angolul) a(z) awarding szóra:

awarding
English
award