EN

award {főnév}

volume_up
We will now adjourn the session for the formal sitting for the award of the Sakharov Prize.
Az ülést a Szaharov-díj átadása ünnepi ülésének tartamára felfüggesztjük.
(From 11.45 to 12.05, Members gathered for the award of the LUX prize)
(11.45 és 12.05 között a képviselők összegyűlnek a LUX-díj átadására)
We want to congratulate the Nobel Peace Prize Committee for its courage in making this award.
Szeretnénk gratulálni a Nobel-díj Bizottságnak ehhez a bátor döntéshez.
Training leading to the award of the diploma, certificate or other formal qualification shall ensure:
Az oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt megelőző képzés a következőket biztosítja:
Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung (the State examination certificate in veterinary medicine) awarded by the competent authorities;
Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung (állami állatorvosi oklevél), amelyet az hatáskörrel rendelkező hatóságok állítanak ki;
Member States shall subordinate the award of the diplomas, certificates and other formal qualifications referred to in Article 1 to the following minimum conditions:
A tagállamok a következő minimumfeltételeknek rendelik alá az 1. cikkben említett oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány odaítélését:
Evidence of this can be seen, in particular, in your decision to award this year's Sakharov Prize to human rights defenders in Russia.
Ennek ékes bizonyítéka mindenekelőtt az a döntés, hogy az idei Szaharov-díjat oroszországi emberi jogvédőknek ítélték oda.
In that event, the award of the arbitrator shall be binding.
Ebben az esetben a választottbírósági ítélet kötelező erejű.
The Nobel Laureate Aung San Suu Kyi, who was also awarded the Sakharov Prize by the European Parliament, has been imprisoned without trial, despite pressure from international organisations.
A Nobel-díjas Aung San Suu Kyi, aki az Európai Parlamenttől megkapta a Szaharov-díjat is, ítélet nélkül ül börtönben a nemzetközi szervezetek részéről kifejtett nyomás ellenére.

Példamondatok a(z) "award" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI once hosted a programme, And Now For The Good News, - which won an RTA award.
Volt egy programom, az És most halljuk a jó híreket, - mely tévé-díjat nyert.
EnglishJack Torrance, acclaimed playwright and winner of the New York Critics Circle Award.
Jack Torrance, elismert drámaíró, aki elnyerte a New York-i kritikusok díját.
EnglishUnfortunately, we had to award the Sakharov Prize to a Russian organisation.
Sajnálatos módon a Szaharov-díjat egy orosz szervezetnek kellett odaítélnünk.
EnglishThe agency shall also send statements of award to the successful tenderers.
A hivatal a sikeres pályázóknak a pályázat elnyeréséről szóló nyilatkozatot is küld.
English(c) where appropriate, the statement of award to which the application relates,
c) megfelelő esetben a kérelemmel kapcsolatos pályázat elnyeréséről szóló nyilatkozatot.
EnglishThe rights and obligations arising from the award shall not be transferable.
(3) A szerződés odaítéléséből származó jogokat és kötelezettségeket nem lehet átruházni.
EnglishI should like to invite you to speak to us after the next part of this award ceremony.
Szeretném felkérni Önt, hogy a díjátadó ünnepség második felében szóljon a Parlamenthez.
EnglishThis is why the effective and rapid restoration of the award of credit must be ensured urgently.
Ezért kell sürgősen biztosítani a hitelnyújtás hatékony és gyors visszaállítását.
EnglishWe will now adjourn the session for the formal sitting for the award of the Sakharov Prize.
Az ülést a Szaharov-díj átadása ünnepi ülésének tartamára felfüggesztjük.
EnglishI think the last award was so moving that we are still a little in awe of what has happened.
Azt hiszem, még mindig az iménti megindító díjátadás hatása alatt vagyunk.
EnglishAnd now, ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for, the award ceremony forU.
Hölgyeim és uraim, itt a pillanat, amire mindannyian vártunk, a díjkiosztó ünnepség.
EnglishFourthly, on 10 December, a ceremony will be held in Stockholm to award this year's Nobel Prizes.
Negyedszer, december 10-én Stockholmban átadásra kerülnek az idei Nobel-díjak.
EnglishSS: Two weeks ago, Aimee was up for the Arthur Ashe award at the ESPYs.
Cheryl: Két kéttel ezelőtt Aimee jelölve volt az Év Sportolója díjra.
EnglishAs is well known, Ai Weiwei was prevented from attending the Nobel Prize award ceremony.
Közismert, hogy Aj Vej-vej nem jelenhetett meg a Nobel-díj átadásán.
EnglishIn any case, the award of a contract shall not necessarily ensue.
(2) Mindenesetre, a szerződés odaítélésére nem szükségszerűen kerül sor.
English(From 11.45 to 12.05, Members gathered for the award of the LUX prize)
(11.45 és 12.05 között a képviselők összegyűlnek a LUX-díj átadására)
EnglishWe want to congratulate the Nobel Peace Prize Committee for its courage in making this award.
Szeretnénk gratulálni a Nobel-díj Bizottságnak ehhez a bátor döntéshez.
EnglishWe award the Sakharov Prize to recipients from around the world.
A Szaharov-díjat a világ különböző pontjain élő személyeknek ítéljük oda.
EnglishThis was the award of a dream he'd held in his own mind for some time.
Régóta vágyott erre, de álmában se gondolta, hogy sikerülni fog.
EnglishYou know, Congratulations on your Lifetime Achievement Award.
Tudod, valami ilyesmivel, hogy "Gratulálunk az életműdíjadhoz" Ellie az.

Szinonimák (angolul) a(z) award szóra:

award
awarding
English