EN

awakening {főnév}

volume_up
awakening (és: arousal, waking)
The Awakening is a few days off, and this house is in unrest as it is.
Az Ébredés pár nap múlva megtörténik, ez a ház pedig teljesen felbolydult.
Then the awakening to pain throughout his limbs.
Azután ébredés a minden porcikáját hasogató fájdalomra.
Brid was rudely pitched from sleep, pupils in shock from the sudden awakening.
Brid is durván kizuhant az álomból, pupillái elkerekedtek a hirtelen ébredés sokkjától.

Példamondatok a(z) "awakening" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishLow down on the north face, the glare and blare of the club quarter was awakening.
Az északi oldal legalsó felén a klubnegyed fényei és hangjai ébredezni kezdtek.
EnglishAfter all, none of his powers since his awakening had remained unchanged for long.
Ezidáig egyetlen képessége sem maradt változatlan hosszabb ideig az ébredése óta.
EnglishI can guarantee that some Member States are in for a rude awakening in this respect.
Biztosíthatom Önöket, hogy egyes tagállamokra még keserves csalódások várnak.
EnglishAmong the tribes, in every village, the sorcerors awakening to the new emperors demand.
Minden törzs minden falujában felébredtek a varázslók az új császár parancsára.
Englishas if aWakening from a long and unWanted sleep.
"És a karmok most már mozognak... "mintha felébrednél egy kínzó álomból.
EnglishBrid was rudely pitched from sleep, pupils in shock from the sudden awakening.
Brid is durván kizuhant az álomból, pupillái elkerekedtek a hirtelen ébredés sokkjától.
EnglishAll that the human mind has accomplished is but the dream before the awakening."
"Mindaz, amit az emberi elme elért a fölébredés előtti álom csupán."
EnglishThe ebon boy stretched as if awakening from sleep, 5E YOUR ENEMIES CAREFULLY 195 then froze.
Az ében kisfiú kinyújtózott, mintha csak álomból ébredt volna, aztán megdermedt.
EnglishBecause I sense a distant awakening - but not, alas, as distant as you would like.
Mert érzem, hogy a távolban valaki feléledt de bizony nem olyan távol, ahogy te szeretnéd.
EnglishThey are in danger of having a rude awakening before too long, however.
Fennáll annak a veszélye azonban, hogy keserves csalódás éri őket nem is túl sokára.
EnglishThis is where all the big awakening processes of a society begin.
Ez az a hely, ahol a társadalom nagy, öntudatra ébredési folyamatai elkezdődnek.
EnglishThe Awakening is a few days off, and this house is in unrest as it is.
Az Ébredés pár nap múlva megtörténik, ez a ház pedig teljesen felbolydult.
EnglishI call it a breakdown; my therapist calls it a spiritual awakening.
Én összeomlásnak neveztem, a pszichiáterem meg spirituális ébredésnek hívja.
EnglishNeko cut the prelims, stared straight at the elf, and said, You were born before the Awakening.
Neko minden bevezető formaságot mellőzve egyenesen a tündére nézett, és megszólalt.
EnglishI didn't used to feel this way, but about a year ago, I had an awakening, an epiphany of sorts.
Már lassan egy éve, hogy nem éreztem hasonlót, azóta, hogy hirtelen megvilágosodtam.
EnglishJust a swift and completely dreamless sleep, but a sleep from which there would be no awakening.
Aki beveszi, azon nyomban álomba merül, álomtalan álomba, amelyből nincs visszatérés.
EnglishAnd so he reacted with even greater frenzy, spurring on his awakening senses.
Felszítván az újraéledő vágyát, féktelen erővel rontott rá.
EnglishAt this, his seventh awakening, he felt a deadly reluctance to wake up.
Most, a hetedik ébredésekor halálosan vonakodott a felkeléstől.
EnglishBefore the Awakening, this Laverty had run an operation that had sponsored many special children.
Az Ébredés előtt ez a Laverty több különleges gyermeket is támogatott.
EnglishThe years passed, and as we grew up... we began to notice strange, new feelings awakening within us.
Teltek az évek, és mi felnőttünk, Új, furcsa érzésekre lettünk figyelmesek önmagunkban.

Szinonimák (angolul) a(z) awakening szóra:

awakening