EN

awaited {melléknév}

volume_up
awaited
volume_up
várva várt {mn}
. - President of Europe - this long-awaited day.
. - Európa elnöke - a várva várt nagy nap.
We should not deny them their long-awaited liberty.
Nem tagadhatjuk meg tőlük a várva várt szabadságot.
The EU gave them the eagerly awaited opportunity to end this situation by opening a border crossing.
Az Unió hozta meg nekik a várva várt lehetőséget, a határátkelő megnyitását.

Példamondatok a(z) "awaited" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut little had she dared to hope that so much love and eloquence awaited her there.
Azt azonban nem is merte remélni, hogy annyi szerelem és ékesszólás vár ott reá.
EnglishHe wiped his hands on his pants to get rid of the sweat and awaited the half-drow.
Nagy levegőt vett, hogy úrrá legyen az idegességén, és rendezze a gondolatait.
English(FR) Mr President, our discerning and determined position is eagerly awaited.
(FR) Elnök úr, türelmetlenül várják józan és határozott álláspontunk kialakítását.
EnglishHis mind would not rest from its tortured thoughts, his worries of what awaited them.
Elméje nem pihent, folyton azon töprengett, hogy milyen borzalmak várnak rájuk.
EnglishInvestment by SMEs is one of the key factors in the keenly awaited recovery.
A KKV-k által történő beruházás a régóta várt is helyreállítás egyik fő tényezője.
EnglishLady Desdea awaited a response, but Madouc sat staring blankly across the room.
Lady Desdea válaszra várt, ám Madouc üres tekintettel meredt a levegőbe a feje fölött.
EnglishSupper awaited in the immense dining room with its windows open to the pool.
Vacsoráját a hatalmas ebédlőben tálalták, amelynek ablakai az úszómedencére nyíltak.
EnglishThe special mailbags sailed out to where other men on the embankment awaited them.
Egymás után repültek ki a postazsákok a töltésre, ahol már vártak rájuk.
English. - I stress that this regulation is a much awaited and needed regulation.
, írásban. - Hangsúlyozom, hogy ez egy régóta várt és szükséges rendelet.
EnglishThe operation was now fully in place and awaited only the right time for activation.
Lassacskán minden a helyére kerül, és csak a megfelelő időpontot várják.
EnglishThis is the objective of these proposals so eagerly awaited by the railway industry.
Ez a végső célja ezeknek a javaslatoknak, ez az, amit a vasúti szektor is oly nagyon vár.
English. - President of Europe - this long-awaited day.
az EFD képviselőcsoport nevében. - Európa elnöke - a várva várt nagy nap.
EnglishA fresh club soda with lime awaited Barry as he swaggered to the bar and assumed his position.
Barry ismét elfoglalta helyét a bárpultnál, ahol friss citromos ásványvíz várta.
EnglishWithin the utilitarian hull, luxury seating and warmth and a golden glow awaited.
A fülkéből, a puha ülések közül meleg és aranyszínű fény ömlött ki.
EnglishAmendments to this directive have been eagerly awaited, especially in the new Member States.
Az irányelv módosításait nagy várakozás előzte meg, különösen az új tagállamokban.
EnglishSuch was the house to which he returned after work and awaited his caller.
Ilyen volt az a ház, ahová munka után hazatért, és várta a telefonálót.
EnglishHe had come while she was out, but had awaited her return and they had lunched together.
Akkor éppen a hölgy nem volt a szállóban, de a férfi megvárta, és aztán együtt ebédeltek.
EnglishGood karma or bad, they would meet the fate that awaited them.
Rossz karmával vagy jó karmával, de szembe kellett nézniük a rájuk váró sorssal.
EnglishI am particularly happy to see long-awaited progress towards a free trade area.
Különösen örülök annak, hogy régóta várt előrelépést látok egy szabadkereskedelmi övezet irányába.
EnglishThere, too, a trap had awaited them amid the historic splendor of another age.
Ott is csapda várta őket egy másik kor történelmi ragyogásában.

Szinonimák (angolul) a(z) awaited szóra:

awaited