EN

to await [awaited|awaited] {ige}

volume_up
Mass unemployment, social unrest and growing tax pressure then await us.
Tömeges munkanélküliség, társadalmi nyugtalanság és a növekvő adók általi nyomás vár majd ránk.
Commissioner, great careers await commissioners from Lithuania.
A litván biztosokra szép karrier vár.
Rehearsed statements, dire pronouncements, all await this fell visit.
Untig ismételt kijelentések, üres ígéretek, ez vár ránk ezen a kínos látogatáson.

Példamondatok a(z) "to await" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis is the point where it can await the prospect of its integration into the EU.
Ez az a pont, ahol számíthat az Európai Unióhoz való csatlakozás lehetőségére.
EnglishNomuri took a small sip of his own and sat down on the couch to await developments.
Nomuri is ivott egy apró kortyot, és a kanapéra huppanva várta a fejleményeket.
EnglishWe await clarification from the European Council and the Commission on this matter.
Jelenleg várjuk, hogy az Európai Tanács és a Bizottság tisztázza ezt a kérdést.
EnglishWe still await the final results, which will be out in the next couple of weeks.
A végleges eredményeket továbbra is várjuk, amelyek néhány hét múlva válnak ismertté.
EnglishWe await with interest the Green Paper and the conclusions that it will contain.
Érdeklődéssel várjuk a zöld könyvet és a benne foglalt következtetéseket.
EnglishThis is why we keenly await your remarks on the future shape of the European Union.
Ezért is nagy érdeklődéssel várjuk a majdani Európai Unióval kapcsolatos véleményét.
EnglishThere is therefore no reason not to include them or to await further information.
Ezért nincs indok arra, hogy ne vegyük be őket, vagy hogy további információra várjunk.
EnglishFinally, I would like to look at the most pressing challenges that await us in 2011.
Végezetül pedig szeretném áttekinteni a 2011. évben ránk váró legnagyobb kihívásokat.
EnglishWe await the Commission's response regarding the plan presented by the Campania region.
Várjuk a Bizottság válaszát a campaniai régió által beterjesztett tervet illetően.
EnglishThe Judge instructed him to return to his seat and await further directions.
A bíró felszólította, hogy üljön vissza a helyére, és várja be a további utasításokat.
EnglishWe must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
A probléma gyökereit kell kezelnünk, nem pedig a katasztrófát ölbe tett kézzel várni!
EnglishSah'ot and Keepiru had left an hour ago, to await the evening foray of the aborigines.
Sah'ot és Kipiru egy órája mentek el, hogy bevárják a bennszülöttek esti vadászatát.
EnglishA special role and special tasks in this area await local authorities.
E területen a helyi hatóságokra különleges szerep és különleges feladatok várnak.
EnglishWe will fight a holding action and await rein­forcements from the west.
Igyekezni fogunk lelassítani őket, és megvárjuk, hogy erősítést kapjunk nyugatról.
EnglishLet us await its report, and only then will we decide on further action.
Várjuk meg a jelentésüket, és csak azután döntsünk a további intézkedésekről!
EnglishArisen to await the coming of those whom it would imprison for eternity.
Egy törvény hozta létre, mely istenek és halandók számára is megfejthetetlen.
EnglishRehearsed statements, dire pronouncements, all await this fell visit.
Untig ismételt kijelentések, üres ígéretek, ez vár ránk ezen a kínos látogatáson.
EnglishThe four men in the Oval Office settled to await the reaction from the Freya.
A négy ember az ovális teremben letelepedett, és várta a Freya terroristáinak reakcióját.
EnglishThis is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.
Ennek megalakulását várjuk, de addig is más megoldást kell találnunk.
EnglishI await a comparable announcement from the Commission or, indeed, from President Barroso.
Várom, hogy a Bizottság vagy akár Barroso elnök hasonló kijelentést tegyen.

Szinonimák (angolul) a(z) awaited szóra:

awaited
Más szótárak
English

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.