angol-magyar fordítás erre a szóra: avoidance

EN

"avoidance" magyar fordítás

EN

avoidance {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "avoidance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
Ebből adódóan több tonnányi CO2 egyenérték kibocsátására nem kerülhet sor immár.
EnglishWithout the terrain-avoidance computer, it was his radar against the mountains.
A terepértékelő számítógép nélkül egyedül az ő radarja állt szemben a hegycsúcsokkal.
EnglishYour observations on tax avoidance risk will be taken into consideration.
Az Ön adókikerülés kockázatával kapcsolatos megfigyeléseit is figyelembe vesszük.
EnglishThe Commission shares the concerns about tax avoidance expressed in your report.
A Bizottság osztja az adókikerülés kapcsán az Ön jelentésében megfogalmazott aggályokat.
EnglishHence, we need a stance of problem-fixing, not just problem-avoidance.
Ezért egy probléma megoldó hozzáállásra van szükségünk, nem csak probléma elkerülésre.
EnglishIt is particularly important to the issue of dealing with corporate and individual tax avoidance.
Mindez különösen fontos a vállalati és az egyéni szintű adóelkerülés problémája szempontjából.
EnglishHe's out there, McLanahan said, reengaging the terrain avoidance autopilot.
- Elvesztettük- Ormack a pilótaablakon bámult kifelé.
EnglishThere are several references in your report to tax avoidance.
Különféle utalások vannak az Ön jelentésében az adókikerülésre.
EnglishI agree that reducing by-catch through cod avoidance programmes is of paramount importance.
Egyetértek azzal, hogy a mellékfogás csökkentése a tőkehalfogás-elkerülési programok révén rendkívül fontos.
EnglishBut Misha's avoidance of Erika's question made Saul uneasy.
Saul kínosan érezte magát, amiért Misha megkerülte a választ.
EnglishDevelopment of effective collision avoidance systems could also help to further enhance protection of pedestrians.
A hatékony ütközéselkerülő rendszer megalkotása pedig tovább segítené a gyalogosok védelmét.
EnglishThey must have been almost directly in its path; the yacht's engine-burn had been avoidance action.
A jelek szerint keresztezték egymás útját; a jacht azért túráztatta a hajtómvét, hogy ne kendjenek fel az rvándor falára.
EnglishWith regard to direct taxation, Member States have taken measures to prevent tax avoidance and double taxation.
Ami a közvetlen adózást illeti, a tagállamok intézkedéseket tettek az adóelkerülés és a kettős adózás megelőzésére.
EnglishThe terrain-avoidance checklist will come up.
A terepelkerülő lista jelenik meg a képernyőn.
EnglishThere was a slight, furtive boy whom no one knew, who kept to himself with an inner intensity of avoidance and secrecy.
Az énekkar tagjai között nagyságban Jack után közvetlenül Maurice következett, egy széles vállú, örökké vigyorgó gyerek.
English2. avoidance of any conflict of interests,
EnglishI think that this solution will successfully encourage avoidance of the use of some sections of road during peak hours.
Szerintem ez a megoldás sikeres lesz és egyes útszakaszok használatának elkerülésére késztet majd a csúcsidőszakok során.
EnglishSecondly, the avoidance of duplication of data collection in order to reduce costs and the burden on professional users.
Másodszor, az adatgyűjtés megkétszerezésének elkerülése a költségek és a szakmai felhasználók terhei csökkentése érdekében.
EnglishI also applaud the constructive focus on prevention, especially in the avoidance of alcohol and drug use during pregnancy.
Üdvözlöm a megelőzésre történő építő összpontosítást, különösen az alkohol- és drogfogyasztás terhesség alatti elkerülésében.
EnglishI find mortal men most boring of all, Ailill replied, glancing skyward in arrogant avoidance of the others searching stare.
Szerintem a halandóknál semmi sem unalmasabb felelte Ailill, és a másik kutató tekintetét elkerülve gőgösen az eget szemlélte.

Szinonimák (angolul) a(z) avoidance szóra:

avoidance